Katastrofy ve světě v roce 2020. Kde se staly největší škody?


			Katastrofy ve světě v roce 2020. Kde se staly největší škody?
6.5.2021 Škody, Zahraničí

Renomovaný Swiss Re Institute (SRI) zveřejnil v edici Sigma studii o katastrofách ve světě v roce 2020. Tato studie je připravována každoročně. Sledují se zejména celkové globální ekonomické škody z katastrof (přírodních a způsobených člověkem) a pojištěné katastrofické škody, a to také s rozlišením na škody z přírodních a člověkem způsobených katastrof.

Celkové ekonomické škody

Celkové globální ekonomické škody z katastrof v roce 2020 dosáhly výše 202 mld. USD. Pro srovnání lze uvést, že tyto škody v roce 2019 činily 150 mld. USD. Z částky 202 mld. USD připadalo 190 mld. USD na škody z přírodních katastrof a 12 mld. USD na škody způsobené člověkem. Největší škody byly zaznamenány v Severní Americe (105 mld. USD) a v Asii (71 mld. USD). Evropa byla z tohoto hlediska na třetím místě se škodami ve výši 18 mld. USD.


Mohlo by vás zajímat: 4P v zemědělství: Pojištění, podpora, průzkum a proměna


Globální pojištěné katastrofické škody

V roce 2020 se globální pojištěné katastrofické škody dostaly na úroveň cca 89 mld. USD. Nejvyšší byly opětně v Severní Americe (69,8 mld. USD) a v Asii (8,6 mld. USD). Evropa i v tomto případě zaujala třetí pozici s pojištěnými katastrofickými škodami ve výši 6 mld. USD. Globální pojištěné škody z přírodních katastrof v roce 2020 vyčíslil SRI na 81 mld. USD a globální škody z katastrof způsobených člověkem na 8 mld. USD.

Globální mezera v pojistné ochraně

SRI vymezuje mezeru v pojistné ochraně jako rozdíl mezi ekonomickými a pojištěnými škodami. Je to vlastně finanční ztráta z titulu katastrof, jež není kryta pojištěním. V roce 2020 činila globální mezera v pojistné ochraně 113 mld. USD, kdežto v roce 2019 to bylo jen 87 mld. USD.  Když se ale tato mezera porovná s průměrem za posledních 10 let, který vychází na 143 mld. USD, tak je výsledek za rok 2020 o 30 mld. USD nižší.


Mohlo by vás zajímat: Nová rizika vchází do dveří! Pojistná ochrana se přizpůsobuje


SRI sleduje kromě výše uvedených i některé další ukazatele či parametry.  Podle jeho metodiky došlo v roce 2020 ve světě celkem k 274 katastrofám, které si vyžádaly celkem 7 993 lidských životů, nejvíce v Asii (4 792) a pak v Africe (1 720). Ve srovnání s tím byly oběti v Evropě relativně nízké (336 osob). Afrika se v roce 2020 podílela na celkových globálních ekonomických škodách 0,7 %, na globálních pojištěných škodách 0 %, ale na lidských obětech 21,5 %.  

Studie SRI je i letos bohatá na data a grafy a přináší i řadu teoretických poznatků, a to včetně vysvětlení důvodů existence mezery v pojistné ochraně i příčin specifického vývoje v jednotlivých regionech světa, jako např. v Africe.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články