Je německé pojišťovnictví atraktivní pro mladé lidi?


			Je německé pojišťovnictví atraktivní pro mladé lidi?
27.4.2021 Zahraničí

O tom, že pojistitelé či pojišťovnictví potřebuje mladou krev, není v Německu sporu. Vždyť například v německém pojišťovacím obchodě je průměrný věk aktivních osob 50 let. Analýza společnosti Policen Direkt nedávno ukázala, že zhruba 75 % pojišťovacích makléřů (jednotlivců) si ještě nezajistilo nástupce. Jaké jsou příčiny toho, že německé pojišťovnictví není více přitažlivé pro mladé lidi. Přitom mzdy (odměny) jsou na solidní úrovni a perspektiva zaměstnání je v zásadě jistá.

Problémem je, že pojišťovnictví má obecně poněkud „pošpiněnou“ pověst a samotná profese je považována za nudnou. To však samozřejmě není tak zcela úplně pravda, což uvedli i někteří jedinci, kteří byli teprve před nedávnem pojistiteli proškoleni a připraveni na výkon povolání.


Mohlo by vás zajímat: „Přestaňte pojišťovat uhlí a plyn!” vyzvaly občanské organizace pojišťovny


GDV z tohoto důvodu proto zahájil již v roce 2020 kampaň s cílem získat mladé lidi do oboru. Pojistitelé zase chtějí v každém případě oživit vzdělávání prodejců pojištění. Podle GDV by „reforma“ náboru mladých adeptů měla přinést nejen nové obsahy vzdělávání, ale také nové označení pracovních pozic či povolání. Důraz oboru je kladen na silnější podporu digitálního know-how. Nové uspořádání výchovy má být zavedeno od počátku vzdělávání v srpnu 2022. Oficiální titul „obchodník pro pojišťovnictví a finance“ (Kaufmann für Versicherungen und Finanzen) by se mohl v této souvislosti změnit.

Podle jednoho aktuálního dotazníkového šetření hrají u mladých zájemců o zaměstnání klíčovou roli příjem a jistota zaměstnání. 41 % z 1005 respondentů si dovede představit své působení v pojišťovnictví. 8 % se přitom vyslovilo jednoznačně kladně a pro 33 % by byla kariéra v pojišťovnictví myslitelná, ale pouze jako druhá volba.


Mohlo by vás zajímat: AXA odmítla pojišťovat německý RWE. Důvodem je uhlí


Pokud jde o image pojišťovnictví, každý druhý respondent uvedl, že má na tento obor neutrální pohled. 9 % respondentů vidí obor v pozitivním světle, ale 27 % v negativním světle. Ale „image“ pojišťovnictví hraje u mladých lidí pouze vedlejší roli. Pro respondenty jsou podle výsledků dotazníkového šetření rozhodující výše příjmu, jistota pracovního místa a pak též smysluplnost pracovní činnosti. Je zajímavé, že 51 % respondentů ve věku od 18 do 30 let je názoru, že stávající pandemie zhoršila šance na dobré vzdělání. Zhruba jedna třetina dotázaných se vyjádřila, že pandemií se nic nezměnilo. K tomu Oliver Brüß, který je členem výboru GDV pro obchod, uvedl, že ten, kdo se nyní rozhodne pro kariéru v pojišťovnictví, se tím pádem rozhodne i pro jisté a spolehlivé vzdělání.


Mohlo by vás zajímat: Počty poradců v 1Q 2021: Pouze TOP 3 se nemění


Ovšem je jasné, že koronavirová pandemie podstatně ovlivňuje německý pracovní trh, což potvrzují statistická data Spolkové agentury pro práci z počátku roku 2021. Podle nich bylo v roce 2020 v Německu nahlášeno v průměru 613 445 volných pracovních míst, tj. o 21 % méně než v roce 2019. Omezení a plné zastavení ekonomické činnosti od března 2020 posílilo již existující klesající trend na pracovním trhu v Německu. Příliv nových pracovních pozic se výrazně omezil.  

Vlastní situaci na pracovním trhu posuzují respondenti ve věku 18–30 let vcelku s klidem. Většina dotázaných hodnotí vlastní profesní a vzdělávací status jako dobrý až uspokojivý. Zhruba tři čtvrtiny respondentů pod 30 let věku nemají žádné obavy o pracovní místo. To platí jak pro absolventy vysokých škol, tak pro zaměstnance s profesním vzděláním. U téměř poloviny respondentů se během pandemie nic na jejich profesní situaci nezměnilo. Ovšem 37 % respondentů ve věku od 18 do 30 let konstatovalo, že se jejich pracovní postavení zhoršilo.


Mohlo by vás zajímat: Postřehy Evy Gmentové: Neserióznost je metla pojišťovnictví


Podstatné podle VWH je, že počet nově vyškolených osob v pojišťovnictví již po léta klesá. Podle údajů německého Svazu zaměstnavatelů v pojišťovnictví vzrostl v roce 2020 celkový počet zaměstnanců v německém pojišťovnictví o 0,6 % na 203 300 osob. Ve vnitřní službě (správa pojištění) byl zaznamenán přírůstek o 1,3 % (+2000) na 159 400 zaměstnanců. Naproti tomu počet zaměstnanců ve vnější službě (tj. v obchodě pojišťoven) poklesl v roce 2020 o 1,3 % na 32 000 osob (-400) a z toho počet nově vyškolených se snížil o 2,8 % na 10 600.

Pro srovnání se uvádí, že nejvyššího počtu nově vyškolených osob (v obchodě) v tomto tisíciletí bylo docíleno v roce 2002. Bylo jich přes 16 000, což znamená, že od té doby počet nově vyškolených poklesl o cca 40 %. Experti se shodují, že problém by neměl být v odměňování. Podle jednoho průzkumu vydělávají totiž „učni“ v pojišťovnictví měsíčně během odborné přípravy okolo 1 105 EUR brutto, což je o 150 EUR více než činí průměr u všech „učňovských oborů“ v Německu, resp. oborů, kde se zajišťuje odborná příprava pro výkon povolání.  


Mohlo by vás zajímat: Dušan Šídlo: Životní pojištění má to nejlepší před sebou


Na závěr se podívejme na oficiální údaje GDV o zaměstnanosti v německém pojišťovnictví[1]:

  • v roce 2016 pracovalo v německém pojišťovnictví 295 800 zaměstnanců a v roce 2020 pak 290 070 zaměstnanců (včetně zaměstnanců firem pojišťovacích zprostředkovatelů),
  • v pojišťovnách v roce 2016 působilo 207 200 a v roce 2020 pak 203 300 zaměstnanců
  • na rozdíl od výše uvedených klesajících celkových počtů zaměstnanců zaznamenala vnitřní služba pojišťoven obrácený trend. V roce 2016 v ní působilo 159 800 zaměstnanců a v roce 2020 pak 161 400 zaměstnanců. To je i s ohledem na digitalizaci poměrně překvapující vývoj,
  • pokud jde o obchod německých pojišťoven (vnější službu), tak v roce 2016 v ní pracovalo 36 000 zaměstnanců a v roce 2020 o mnoho méně, a to 31 600,
  • „učňů“, resp. nově školených osob, bylo v roce 2016 celkem 11 400 a v roce 2020 pak 10 300.

 


[1] Erwerbstätige (gdv.de)

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články