V UK klesl počet pojistných událostí v pojištění motorových vozidel


			V UK klesl počet pojistných událostí v pojištění motorových vozidel
26.4.2021 Zahraničí, Produkty

Asociace britských pojistitelů (ABI) informovala o tom, že v roce 2020 – tedy v době pandemie – poklesl ve Spojeném království (UK) počet pojistných událostí v pojištění motorových vozidel.

ABI dospěla zejména na základě vyhodnocení statistických údajů k těmto hlavním závěrům:

  • zatímco celková pojistná plnění se u pojištění motorových vozidel v roce 2020 snížila, tak průměrná škoda na zdraví vzrostla o 13 %,
  • motoristé mají nadále prospěch ze silné konkurence na britském pojistném trhu, neboť průměrné pojistné v autopojištění zůstalo na nízké úrovni,
  • pojistitelé nadále poskytují klientům během pandemie mimořádnou podporu.

Podle údajů ABI poklesl v roce 2020 počet vyřízených pojistných událostí u pojištění motorových vozidel o 19 %. Tento pokles není překvapivý. Byl ovlivněn omezením ekonomických aktivit či dokonce uzavřením podniků z titulu COVID-19 (tedy „lockdownem“) v průběhu roku 2020, čímž se snížil počet realizovaných jízd motorových vozidel.


Mohlo by vás zajímat: Počty poradců v 1Q 2021: Pouze TOP 3 se nemění


Výplaty celkových pojistných plnění poklesly rovněž, ale nikoli tak výrazně jako počet pojistných událostí. V roce 2020 se totiž průměrné pojistné plnění v případě škody na zdraví ve srovnání s rokem 2019 zvýšilo o 13 % na 12 100 GBP.  V roce 2020 zůstalo průměrné pojistné hrazené za komplexní pojištění motorového vozidla na nízké úrovni. I za této situace poskytovali pojistitelé nadále svým klientům mimořádnou podporu.

Následně ABI prezentuje v daném tiskovém prohlášení některé další údaje o vývoji pojištění motorových vozidel v UK. V roce 2020 bylo vyřízeno celkem 2,1 mil. pojistných událostí z pojištění motorových vozidel, tj. o 19 % méně než v předchozím roce. Na příslušných pojistných plněních bylo vyplaceno 8,3 mld. GBP, což je o 6 % méně než v roce 2019. Jak bylo již zmíněno tyto výsledky byly ovlivněny lockdownem a poklesem silničního provozu, který vláda UK odhadla na 14 % za období leden–červen 2020 ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku.


Mohlo by vás zajímat: Postřehy Evy Gmentové: Neserióznost je metla pojišťovnictví


Průměrná výše vyplaceného pojistného plnění v roce 2020 činila 4 000 GBP a vzrostla oproti hodnotě tohoto ukazatele v roce 2019 o 600 GBP. Tento nárůst o 17 % byl ovlivněn zvýšením průměrné škody na zdraví a růstem nákladů na opravy vozidel. Průměrné pojistné za soukromé komplexní pojištění motorových vozidel v roce 2020 zůstalo podle ABI na nízké úrovni 465 GBP.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články