Spojené království masivně investuje do protipovodňové ochrany


			Spojené království masivně investuje do protipovodňové ochrany
4.9.2020 Zahraničí, Škody

Asociace britských pojistitelů (ABI) zveřejnila prohlášení, ve kterém informovala o tom, že Ministerstvo pro životní prostředí, výživu a venkov vyhlásilo nový dlouhodobý plán na řešení povodňových rizik a eroze pobřeží.

Tento ambiciózní plán zahrnuje návrhy na investice ve výši 5,2 mld. GBP (tj. cca 150 mld. Kč). Počítá se s vybudováním 2000 nových protipovodňových zábran a ochranných projektů na pobřeží, aby do roku 2027 bylo v Anglii lépe chráněno 336 000 nemovitostí. Tyto investice budou realizovány nezávisle na podpoře, jež je poskytována domácnostem a podnikatelům po povodních, aby se dostali rychleji na vlastní nohy.


Mohlo by vás zajímat: Sloupek Kateřiny Lhotské: Finanční gramotnost pro pubescenty


James Dalton, ředitel neživotního pojištění v ABI, v této souvislosti zdůraznil, že Asociace vítá vládní dlouhodobý plán na řešení problému povodní, a to vzhledem ke komplexnímu přístupu k řízení povodňových rizik a vzhledem k investicím do protipovodňových zábran, inovativních projektů na snížení dopadů povodní a opatření ke zlepšení odolnosti nemovitostí vůči povodním. ABI dále oceňuje, že bude proveden přezkum, zda jsou nezbytné další reformy, pokud jde o výstavbu v oblastech, kde existuje riziko povodně. Krokem vpřed by měla být pro lokální úřady možnost hledat poradenství v souvislosti s posuzováním rozvojových návrhů.  Dalton upozorňuje, že v roce 2039 by měla být ukončena činnost Flood Re. Proto je podle jeho názoru skutečně důležité, aby všechny zainteresované osoby úzce spolupracovaly na snížení škod, jež způsobují v Anglii povodně.


Mohlo by vás zajímat: PwC: S čím je Covid-19 srovnatelný?


Dodejme, že ve Spojeném království, resp. v Anglii, je tradičně přístup k řízení rizika povodní založen spíše na riziku než na solidaritě, a to se silným spoléháním se na pojišťovnictví, které uhradí škody. Úrovně propojištěnosti jsou relativně vysoké, přičemž pojistnou ochranu poskytuje soukromý trh. Ale obavy ohledně dostupnosti pojištění vedly ke zřízení subvencovaného poolového řešení známého pod názvem Flood Re[1]. Ovšem tento pool je k dispozici pouze pro obytné nemovitosti postavené před rokem 2009. A navíc, jak bylo výše zmíněno, je jeho fungování zatím časově omezeno do roku 2039.

ABI odhaduje, že ročně se ve Spojeném království díky protipovodňovým zábranným opatřením na řekách uspoří cca 1,1 mld. GBP, což znamená, že bez nich by povodňové škody činily podle odhadu 1,8 mld. GBP. Nyní se průměrné roční povodňové škody ve Spojeném království pohybují kolem 0,7 mld.


[1] Flood Re je společná iniciativa vlády a pojistitelů. Jeho cílem je zajistit větší dostupnost pojištění pro případ povodně v rámci sdruženého pojištění budovy a domácnosti (či pojištění domácnosti). Flood Re je zajišťovna, která pojišťovnám umožňuje, aby se samy pojistily pro případ škod z titulu povodně. Více na: https://www.floodre.co.uk/

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články