AXA odmítla pojišťovat německý RWE. Důvodem je uhlí


			AXA odmítla pojišťovat německý RWE. Důvodem je uhlí
9.4.2021 Zahraničí

AXA se stahuje z pojištění německého energetického gigantu RWE AG. Jde o jeden z prvních velkých kroků, jenž ilustruje, do jaké míry je aktuálně pro pojišťovny uhlí tabu.

Změnit rozhodnutí francouzské pojišťovny se nepovedlo ani přímou intervencí CEO RWE Rolfa Martina Schmitze, který kontaktoval svůj protějšek v AXA Thomase Buberla. Nepodařilo se mu přesvědčit dosavadního partnera v pojištění. Ten poukazuje na to, že expozice RWE v uhelném byznysu je příliš vysoká a současně změny směřující k utlumování karbonové stopy příliš pomalé. Sdělily to nezávisle na sobě dvě osoby, které jsou dobře informované, ale nechtějí, aby jejich jméno v těchto zprávách figurovalo.

„Odklonem od jednoho z největších evropských subjektů s vysvětlením, že je příliš závislý na uhlí, nastavila AXA důležitý precedens pro sebe samu, ale i pro další pojišťovny,“ komentoval nejnovější krok Peter Bosshard, finanční ředitel neziskové organizace Sunrise Project. Přitom je třeba vzít do úvahy, že RWE jako klient platí na pojistném jistě miliony dolarů ročně.


Mohlo by vás zajímat: Počty poradců v 1Q 2021: Pouze TOP 3 se nemění


Odmítnutí tak silného zákazníka v době, kdy Evropa vězí v nejhlubší recesi od 2. světové války, dokazuje i dalším společnostem, že klimatická změna přešla aktuálně od panelových diskusí k bodu, kdy se stává klíčovým faktorem v každodenním podnikatelském rozhodování. Silné pojišťovny jako AXA drží v ruce silné argumenty, protože pro krytí rizik takových velikánů existuje na světě jen několik málo možných partnerů.

Mluvčí AXA pouze prohlásila, že pařížská pojišťovna nekomentuje dění okolo svých klientů. Omezila se na obecné prohlášení, že AXA „důsledně uplatňuje svoji strategii“. Mluvčí RWE byla podobně stručná: neposkytuje informace o rozsahu svých vztahů s pojistiteli, jichž je mnoho. RWE se mění a je už nyní „globálním leaderem na poli obnovitelné energie“. Zredukovala své emise CO2 od roku 2021 o 90 milionů tun.


Mohlo by vás zajímat: Postřehy Evy Gmentové: Neserióznost je metla pojišťovnictví


AXA se stala první pojišťovnou, která zavedla underwriting v relaci na expozici v uhlí v roce 2017. Pojišťovna stopla pojišťování uhelných dolů a uhelných elektráren na konci roku 2020 po uplynutí dvouletého přechodného období. RWE je jedním z největších evropských operátorů v uhelných dolech a jeden z největších producentů skleníkových plynů. U této společnosti jde AXA proto ještě dál. Francouzi ukončí své veškeré vazby s německým subjektem do konce příštího roku, a dokonce odmítne i účast na projektech obnovitelné energie. Alespoň to sdělily nejmenované zasvěcené zdroje.

Směrnice AXA v oblasti uhlí zapovídá pojišťování firem produkujících více než 20 milionů tun uhlí ročně. V minulém roce přinesla těžba RWE podle reportingu 65 milionů tun. RWE instalovala v uplynulém roce výrobu elektrické energie z uhlí o výkonu 10 gigawatt, což odpovídá 25 % její celkové kapacity v produkci energie. Obnovitelné zdroje přispěly podobným objemem.


Mohlo by vás zajímat: Dušan Šídlo: Životní pojištění má to nejlepší před sebou


Co činí posun myšlení AXA zvláštním je fakt, že RWE jako majoritní uhelný producent se zavázala stát se karbonově neutrální společností do roku 2040. V prosinci loňského roku validovala skupina klimatických vědců klimatické cíle RWE a vyhodnotila je v souladu s Pařížskými klimatickými dohodami. Tato skupina pomáhá firmám „přeložit“ pařížské klimatické dohody o maximálním globálním oteplování pod 1,5 °C do konkrétních opatření v podniku. A RWE na základě toho letos v lednu vyhlásila ofenzivní ekologický plán. Toto sdělení mělo být rovněž obsahem osobního rozhovoru obou CEO. Schmitz se snažil Buberleho přesvědčit, že RWE koná potřebné kroky a jeho lidé jsou srozuměni s postupem.

Uhlí je nepřítel číslo jedna

Vzhledem k tomu, že uhlí je nejintenzivnější fosilní palivo z hlediska CO2, jsou restrikce firem založených na dobývání nebo využití uhlí typicky prvním krokem finančních společností při tvorbě strategií udržitelnosti. Nejméně 65 pojišťoven, které reprezentují více než 40 % aktiv odvětví, přijalo už opatření, která buď znamenají odmítnutí úpisu uhelných rizik, anebo závazek nepřijímat už žádné další uhelné klienty. Toto jsou údaje obsažené v kampani Our Future, jež má vytvářet tlak na pojišťovací společnosti, aby daly ruce pryč o projektů a podnikání škodících životnímu prostředí.


Mohlo by vás zajímat: Ivan Gabal: Anatomie neúspěchu. Poznámky ke kořenům českého pandemického debaklu


Důsledkem tohoto odklonu je skutečnost, že sehnat pojištění je mnohem složitější a dražší. Tedy něco, na co si stěžují čím dál hlasitěji společnosti z USA nebo z Austrálie. Uhelné společnosti jsou vystaveny zvýšení sazeb až o 40 %, jak píše makléřská společnost Willis Towers Watson. A pro firmy velikosti RWE, jejíž kapitalizace činí více než 20 miliard EUR (24 miliard USD) a jejíž operace zahrnují 18 zemí, může být ztráta hlavního pojistitele hodně těžkým břemenem.

Allianz se také chystá

Největší německá pojišťovna Allianz SE chce podle plánu vyloučit z neživotního portfolia pojištění všechny společnosti, které generují 25 % a více výroby energie z uhlí nebo drží uhelné elektrárny o výkonu 5 gigawatt a více. RWE podle této úpravy spadá do obou možností. Zurich Insurance Group poskytla firmám, které získávají více než 30 % výnosů z těžby uhlí nebo vyrábějí více než 30 % elektřiny z uhlí, přechodnou lhůtu k opatřením, aby se dostaly do souladu s Pařížskými dohodami.


Mohlo by vás zajímat: Karel Janeček: Korona matematicky i lidsky


„Pojišťovnictví je jako odvětví velmi koncentrované,“ konstatovala Heffa Schücking, ředitelka německé neziskovky Urgewald. „Pokud několik pojišťoven odmítne nějakou společnost, všichni ostatní to vědí, a podnikatelé si mohou být jistí, že nebudou vítáni ani v jiné velké pojišťovně.“

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články