Pojištění přepravy: Nové trendy v krádežích přepravovaných nákladů


			Pojištění přepravy: Nové trendy v krádežích přepravovaných nákladů
23.4.2021 Zahraničí

Nová zpráva o krádežích nákladů přímo na cestě přináší pohled na podstatnou proměnu rizik v pojištění přepravy. Analýza se zabývá nebezpečími jak z regionálních hledisek, tak i globálně.

Podle studie pojišťovny TT Club krádeže ze skladů nebo jiných zařízení k dočasnému uložení nákladu klesly z 87 % v roce 2019 na 71 % v loňském roce. Rozsah takového růstu se sice liší region od regionu, pozitivní klesající trend je ale reakcí na zhroucení dodavatelsko-odběratelských cest v souvislosti s radikální změnou spotřebitelských nákupních zvyklostí kvůli všeobecné pandemii covidu-19.


Mohlo by vás zajímat: Počty poradců v 1Q 2021: Pouze TOP 3 se nemění


„Efekty koronavirové krize ohrožovaly po celý rok 2020 běžné řetězce a obvyklé kanály, jejich bezpečnost, kontinuitu i odolnost,“ konstatoval Mile Yarwood, výkonný ředitel pojišťovny TT Club pro oblast prevence škod. „Předmětem krádeží se stávalo náhle vysoce hodnotné zboží, jako byly pomůcky osobní ochrany, ale potenciální rizika rostla i zúžením logistické infrastruktury v přístavech a skladech. Přechodné přeplnění skladů zbožím přidávalo riziko i v tom, že hrozila ztráta přehledu a nefunkčnost dosavadních bezpečnostních systémů.“

Pojišťovna TTClub současně varovala, že pokud se specifické incidenty doposud nevyskytly, „výzvy“ v této oblasti jistě porostou při ochraně přepravovaných očkovacích vakcín. Ty se mohou stát předmětem zájmu zlodějů, nebudou-li distribuční plány připraveny efektně. V Evropě jsou zásoby ohroženy zejména hromaděním zboží. Bezmála polovina krádeží šla loni na vrub případů ze skladišť a výrobních závodů. To je velmi výrazný skok v porovnání s rokem 2019. Na druhé straně významně klesl podíl krádeží uskutečněných v jiných prostorách a na parkovištích: z 54 % v roce 2019 na 19 % v minulém roce.


Mohlo by vás zajímat: Postřehy Evy Gmentové: Neserióznost je metla pojišťovnictví


Mezi asijskými státy dominovaly jako nejrizikovější země z pohledu krádeží Indie, Indonésie, Čína a Bangladéš. Podíl rizik vztahujících se ke skladům byl 50 % na asijském kontinentu jako celku. V jihovýchodní Asii převažovala nebezpečí pro zboží v tranzitním prostoru zejména ve spojení s korupcí a úplatkářstvím. Velkou část krádeží tak zapříčinili samotní zaměstnanci, případně celníci nebo další úředníci.

Kontinent Severní Ameriky zažil typicky většinu krádeží výhradně při přepravě zboží únosem celého vozidla anebo rozkrádáním nákladu při parkování. Podíl takových druhů škod byl 68 % celkové reportované ztráty. Díky intenzivní činnosti policie a ochraně dopravy se loni ovšem poprvé za posledních 7 let podařilo statistiky vylepšit. Riziko sociálních nepokojů, obzvláště v Mexiku, rovněž loni mělo negativní vliv na riziko ztráty nákladu. Na železnici prožilo Mexiko loni velké problémy v souvislosti s protesty a blokádami trati. Toto narušení nákladní dopravy mělo za následek škody ve výši téměř 4,4 miliardy USD.


Mohlo by vás zajímat: Dušan Šídlo: Životní pojištění má to nejlepší před sebou


V Jižní Americe byla loni centrem aktivit zlodějů nákladů Brazílie. Hlavním faktorem, jenž hnal počty a hodnoty krádeží nahoru, byl výskyt a činnost drogových pašeráckých band. Ty kradly náklady, aby mohly financovat vlastní „provoz“. Krádeže na lodích a lodí samotných za loňský rok činí v celkovém přehledu méně než 1 %, podobně jako v roce 2019.

V roce 2020 se nejvíce kradly z přepravovaného zboží potraviny a předměty běžné denní potřeby. Zvýšené zastoupení oproti 2019 zaznamenalo ještě i spotřební zboží a paliva. Naopak pokles byl sledován meziročně u elektroniky, alkoholu, tabákových výrobků nebo vozidel. Nejvíce krádeží s vysokou ztrátou zboží se loni událo v Brazílii, Indii, Mexiku, Německu, Rusku a ve Velké Británii.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články