Klimatické změny ženou vzhůru náklady na pojištění zdrojů obnovitelné energie


			Klimatické změny ženou vzhůru náklady na pojištění zdrojů obnovitelné energie
13.4.2021 Pojistný trh

Vliv klimatických změn je jedním z největších rizik, jemuž lidstvo aktuálně čelí. V této souvislosti se do popředí stále více dostávají obnovitelné zdroje energie, protože populace má zájem minimalizovat negativní efekty spojené s fosilními druhy energie. To ale zvětšuje význam a dopad rizik spojených s obnovitelnou energií.

Již nyní citelné důsledky změn klimatu, jako jsou mnohem četnější extrémní výkyvy počasí, staví do centra pozornosti stále silněji rizika, s nimiž se musí vypořádat producenti obnovitelné energie. Sdělil to Andrew Slevin, CEO mezinárodního risk managementu a ocenění rizik ve společnosti John Foord. „Ukazuje se, že velké výkyvy počasí citelně zasahují vlastníky zařízení k výrobě obnovitelné energie. Hlásí čím dál více škodních událostí každý rok. Tím ovšem eskalují celkové vnímání jejich rizik ze strany pojišťoven a ve svém důsledku musí čelit zvyšujícímu se pojistnému, chtějí-li od upisovatelů ochranu před takovými riziky,“ vyložil aktuální situaci Andrew Slevin pro Corporate Risk and Insurance.


Mohlo by vás zajímat: Jiný pohled Lukáše Pollerta. Boj proti covidu? Vzniká cosi jako „obecní blaho“


Vzhledem k těmto okolnostem a vývoji věnují pojistitelé stále více pozornosti vývoji počasí a extrémních povětrnostních událostí ve světle počtu pojistných událostí a částek, jež v poslední době klientům vyplatili. Andrew Slevin uvedl i několik příkladů. Třeba obrovské krupobití zničilo solární panely velké firmy. Na pojistném plnění vyplatila pojišťovna v roce 2019 částku 70 milionů USD. Bezprecedentní požár v Kalifornii loni zasáhl tři solární projekty a způsobil obrovskou škodu z pojištění živlů.

Slevin rovněž citoval výzkum provedený společností Norton Rose Fulbright, podle něhož vystřelilo pojistné za solární projekty až o 400 % během posledních 2 let. Dělo se tak často na základě velmi citelného vnímání a přísného posuzování rizik extrémních změn počasí. Mezitím přistoupily pojišťovny rovněž ke zvýšení spoluúčasti a vyloučení některých zvláště rizikových částí krytí.


Mohlo by vás zajímat: Sloupek Kateřiny Lhotské: „Insure Our Future“, nebo uvidíte!


Vedle přímých dopadů výkyvů počasí zmínil Andrew Slevin rovněž trend, že díky rozmachu sektoru obnovitelných zdrojů jsou zařízení umisťována do stále různorodějších a odlehlých končin. „Provozovatelé obnovitelných zdrojů energie na nových rozvojových trzích jsou často vystaveni nepřízni počasí a událostem typu orkán, tajfun, povodeň, zemětřesení nebo výbuch sopky, které zasáhnou nejen produkující zařízení samotné, ale také navazující zařízení, logistiku a distribuční sítě.“

Obnovitelná energie má kolem sebe různé zájmové skupiny a každá má trochu jiné potřeby v oblasti řízení rizik. „Vlastníci aktiv a financující strany musí pečlivě udržovat rovnováhu a minimalizovat rizika a ztráty. Pojišťovny a zajišťovny jsou primárně zaměřeny na optimální pricing a dobrou selekci rizik. Další zainteresovanou skupinou jsou makléři – ti chtějí zlepšení servisu pro klienta a jeho retenci.“


Mohlo by vás zajímat: Bojíte se o práci nejen kvůli koronaviru? Jsou způsoby, jak se pojistit


Protichůdný trend

Dalším důležitým faktorem je ovšem postupující inovace v oboru obnovitelné energie, která postupně stlačuje hodnotu aktiv směrem dolů. Když například solární operátor pořídil své zařízení za náklady 100 milionů USD před několika lety a rozhodl se panely pojistit na plnou hodnotu, jsou nyní přepojištěny, protože mezitím klesly ceny za ty samé panely třeba na 80 milionů USD. V případě škody jsou náklady na náhradu zničených panelů významně nižší, i díky lepším dodavatelským podmínkám. A pokud nedojde k úpravě pojistného podle aktuálních poměrů v oboru, klient by platil na pojistném příliš mnoho. Proto podle Slevina je klíčové udržovat u obnovitelných zdrojů deklarované hodnoty správně a přiměřeně. „Majitelé a provozovatelé nemohou trvat na zaknihovaných cenách či pořizovacích hodnotách. Je třeba pojišťovat podle aktuálních nákladů na výměnu nebo náhradu.“


Mohlo by vás zajímat: Podcast: Pandemie jako hollywoodský film. Nové zkoušky zkvalitní trh


Efekty současného vývoje však nejsou jen negativní. Jak již bylo řečeno četnější využití, postupující inovace a investice do vývoje sráží náklady na znovupořízení v případě solárů, větrné energie, energie z vodních elektráren nebo dalších druhů energetických zdrojů. Konkurence na trhu, podpora ze strany vlád a širší geografické pokrytí povedou postupně pro majitele a podnikatele pravděpodobně k tomu, že mohou v budoucnu pojišťovat zařízení za nižší částky a snižovat náklady. Samozřejmě i za předpokladu včasné a pravidelné aktualizace pojistných smluv.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články