Rakousko připravuje strategii finančního vzdělávání. Inspirace pro Česko?


			Rakousko připravuje strategii finančního vzdělávání. Inspirace pro Česko?
15.4.2021 Zahraničí

Na podzim letošního roku hodlá Ministerstvo financí Rakouska představit novou národní strategii finančního vzdělávání. Ta by měla povznést úroveň vědomostí ve finančních záležitostech.

„Finanční gramotnost v Rakousku“ – zpráva rakouského ministra financí Gernota Blümela byla představena novinářům začátkem března ve Vídni. Celý titul reportu zní Financial Literacy in Austria: Relevance, Evidence and Provision. Analýza vznikla v rámci loni na podzim dohodnuté kooperace ministerstva s Evropskou komisí a OECD. Přináší poznatky z nabídky, požadavků a možností finančního vzdělávání v Rakousku.


Mohlo by vás zajímat: Britský trh a pojištění podle kilometrů. Jaký je aktuální vývoj?


Během tiskové konference poukázal Blümel nejprve na data z ankety, podle nichž polovina dospělých například nebyla schopna správně zodpovědět otázku ke kalkulaci úroku a téměř 40 % respondentů selhalo v otázce věnované diverzifikaci rizik. Bezmála osm z 10 oslovených občanů hodnotí nedostatečnou finanční jistotu ve stáří jako jedno ze tří největších rizik, jimž jsou vystaveni. Pro Gernota Blümela z toho vyplývá na jedné straně velmi silné uvědomění, že důležitost tématu je vysoká. Na druhé straně je výstupem velký prostor k dohánění žádoucí úrovně gramotnosti, jenž je zejména patrný a významný pro mladší občany. Podle rakouského ministra je vzdělávání v oblasti financí „to nejlepší zabezpečení na penzi a vytváří přidanou hodnotu pro společnost a ekonomiku.“


Mohlo by vás zajímat: Petr Pecina: Osobní setkání s klienty nic nenahradí


Kdo se zapojil

Počet aktérů, kteří jsou nyní v Rakousku aktivní při přípravě finančního vzdělávání nebo při podpoře dalšího vývoje politiky k vybudování lepší finanční kompetence, označuje vydaná zpráva jako „úctyhodný“. V reportu je vyjmenováno na 40 subjektů provozujících dohromady asi 70 iniciativ. Jedná se jak o veřejné nabídky, tak i nabídky ze soukromé sféry. „Soukromý sektor investuje prostřednictvím nadací, oborových svazů a asociací nebo přímým zapojením poskytovatelů finančních služeb. Jde o velmi rozsáhlé zdroje finančních vzdělávacích iniciativ, cílených hlavně na mladou generaci,“ píše se ve vydaném reportu. Do této sféry jsou zapojeny i výzkumné instituce.


Mohlo by vás zajímat: Podcast: Pandemie jako hollywoodský film. Nové zkoušky zkvalitní trh


Koordinace slabá

Podle Gernota Blümela je problémem velmi chabá vzájemná koordinace. Z toho plyne ministrův závěr: zapotřebí je jeden společný rámec, sladění a definice přesahů, aby bylo zajištěno správné zacílení a efektivita. Vedle toho zaznívá rovněž poznatek, že zatímco zapojení aktéři uskutečnění svých iniciativ dozorují velmi bedlivě, málokdo se zabývá měřením skutečného účinku aktivit.

Stávající iniciativy zaměřené na finanční vzdělávání se soustředí podle zprávy hlavně na školení a trénink, dále na předávání informací a v menším rozsahu na poskytování všeobecného poradenství. U nabídky informací chybí zejména kampaně v masových sdělovacích prostředcích věnované široké veřejnosti na téma zvyšování finanční gramotnosti. Navzdory mnohým dobrým příkladům neexistuje v on-line prostředí jedna národní „referenční webová stránka“ jako hlavní zdroj informací a také jako jakési „sběrné“ centrum informací o stávajících iniciativách a nástrojích.


Mohlo by vás zajímat: 2020: Generali vykázala solventnostní poměr na úrovni 224 %


Strategie přijde na podzim

Jak Ministerstvo financí Rakouska sdělilo, loni zahájili jeho zástupci rozhovory se zainteresovanými stranami, aby se jasně zjistilo, kde je třeba zabrat a dohnat nedostatky. Ministerstvo zřídilo také vlastní platformu, kde mohli zájemci, a to i z řad školáků, uplatnit vlastní náměty a nápady v této oblasti. Nedojde ale na to, aby byla finanční gramotnost zavedena jako vyučovací předmět ve škole. „Nelze řešit každý problém tím, že žákům předepíšeme nový předmět do rozvrhu,“ odmítl častý návrh ministr Blümel. „Nejde nám to, abychom duplikovali jiné aktivity nebo se snažili vynalézt kolo. Nebudeme se jako stát angažovat tam, kde už to udělal dostatečně privátní sektor. Mnohem více půjde o jednotné standardy a sjednocení současných nabídek.“

Na podzim přijde na řadu již hotová národní strategie finančního vzdělávání. Ta by měla oblast co nejvíce sloučit a napříště by se měla provozovat co nejvíce v jednom jednotném rámci pod společným zastřešením. „Finálním cílem vzdělávacího procesu je vydání něčeho, co by se dalo nazvat řidičákem všeobecné finanční gramotnosti,“ uzavřel Gernot Blümel.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články