Pouze sedm procent mladých Němců považuje pojišťovny za férové


			Pouze sedm procent mladých Němců považuje pojišťovny za férové
26.3.2021 Zahraničí

Jsou pojišťovací společnosti vždycky opravdu férové? Nejsou někteří klienti znevýhodněni zvláštními pojistkami? Mladá insurtech firma Clark z Frankfurtu zkoumala tyto otázky letos zkraje roku. A Generali se v Německu zase zajímala o to, jak jsou mladí připraveni na penzi. Výsledky obou studií stojí za zamyšlení.

Z celkového vzorku 1 008 firmou Clark oslovených lidí ve věku od 18 let jen 7 % míní, že pojištění je férové. Na otázku, jak by si představovali spravedlivější pojištění, 45 % respondentů volilo „cestu“ snížení pojistného pro osoby, jež vydělávají málo. Podíl 42 % by spatřoval férovější zacházení ve smysluplném zvýhodnění pojistného pro důchodce. Stejný podíl dotázaných (42 %) se vyslovil pro transparentní podobu pojistných smluv.


Mohlo by vás zajímat: VIG k 2020: Akvizice Aegonu pomohla. Objem pojistného stoupl na 10,43 mld. €


U otázky, kdo se vlastně vůbec stará o sociální spravedlnost, se však respondenti v odpovědích neshodli. Pětina (21 %) souhlasila s tím, že spolková vláda, zatímco ale 41 % oslovených se vyjádřila proti tomu. Také média v roli arbitra byla více než polovinou dotázaných odmítnuta (55 %). Ve vztahu k pojišťovnám nedopadla anketa rovněž slavně: jen 17 % respondentů souhlasilo, že se pojišťovny starají o spravedlivé zacházení, zatímco 42 % toto tvrzení zamítlo. Na otázku, zda by se každý z respondentů neměl starat hlavně sám, reagovala kladně více než třetina (36 %).

S ohledem na pojišťovny shrnul výsledky studie Marco Adelt, spoluzakladatel a ředitel operací společnosti Clark: „Pojišťovny by především měly být vždy transparentní, a tudíž přístupné pro všechny lidi. Srozumitelné a přehledné pojištění přispívá k tomu, aby každý z nás dostal co nejlepší krytí rizik.“


Mohlo by vás zajímat: Pojistitelnost pandemického rizika I


Anketa rovněž ukázala, že bezmála půlka respondentů (49 %) uvádí téma sociální spravedlnosti jako důležité společenské téma. Na druhém místě následuje problematika změny klimatu (43 %) a třetí místo obsadila lidská práva (33 %). Pro porovnání: neoficiální jednička mezi sporty v Německu – fotbal – je významný jen pro 7 % dotázaných.

Jiný obrázek o mladé generaci přinesla německá Generali. Podle ní u nich panuje stále velký informační deficit ohledně zabezpečení na stáří. Bezmála dvě třetiny dotázaných mileniálů (65 %) má starost o to, že budou v budoucnu jako penzisté chudí. Pro více než dvě třetiny je zřejmé, že státem přidělený zákonný důchod jim pro život ve stáří nebude stačit. A další pětina uvedla, že téma důchodového zabezpečení je pro ně příliš komplexní téma a že nevědí, co by vlastně měli dělat.


Mohlo by vás zajímat: Průměrná mzda vzrostla reálně o 3,8 %. Jak je na tom pojišťovnictví?


Každý druhý Němec nebo Němka ve věku 18-32 let uvedla, že v problematice zabezpečení na penzi má deficit informací. Mnohým chybí orientace v tématu a poradenství. Podle vlastního vyjádření se oslovení ze tří čtvrtin cítí špatně informováni medii a politiky. Sedm z deseti respondentů dokonce prohlásilo, že jejich generace je v politice nedostatečně zohledněna. Ještě větší podíl (79 %) se ovšem přihlásil k tomu, že téma zabezpečení na stáří je pro ně důležité, zejména s ohledem na očekávané problémy s financováním zákonného penzijního pojištění. Ovšem současně 52 % 18–21letých respondentů a také 37 % 30–32letých připouští, že se zatím tématem nezačali zabývat a na penzi žádné zabezpečení nemají.

Jako hlavní důvody uvádějí mladí lidé nedostatek peněz (31 %), že se cítí na myšlenky na penzi ještě příliš ladí (20 %), nebo že jim prostě ještě nedošlo, že by měli investovat do svého zabezpečení na stáří (19 %).

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články