Klienti chtějí od pojišťoven především férovost. Udržitelnost je nezajímá


			Klienti chtějí od pojišťoven především férovost. Udržitelnost je nezajímá
5.4.2021 Zahraničí

Do jaké míry hrají kritéria trvalé udržitelnosti skutečně významnou roli pro klienty pojišťoven? Anebo jsou pro oslovené kritéria dlouhodobosti a férovosti pojišťoven důležitější než „zelená odpovědnost“ za ochranu klimatu? Nechybí klientům ale ještě důležitější vědomosti? Po tom pátraly v Německu dvě nedávné studie.

Detailní analýzy ratingové agentury Assekurata u 972 oslovených ukázaly, že povědomí o životním prostředí a ochrana klimatu jsou napříč věkovými skupinami velmi významné. Pro segment 60+ je obzvláště důležité šetrný přístup ke zdrojům. Ve skupině 18-40 let je tato korelace méně patrná než u starších generací. Naproti tomu respondenti ve věku pod 40 let mají jasnější představu o pojmu udržitelnosti než starší, dodávají autoři studie z Assekurata.


Mohlo by vás zajímat: Britský trh a pojištění podle kilometrů. Jaký je aktuální vývoj?


Ženy v průměru hodnotí pojišťovny lépe než muži, zejména pokud jde o sociální zapojení a transparenci společností. V celkovém hodnocení atestovali dotázaní prakticky stejnou kvalitu v oblasti udržitelnosti u životních a soukromých zdravotních pojišťoven, a za nimi následovaly majetkové pojišťovny. Oslovení dávali u tématu udržitelnosti jejich pojišťoven známky mezi 2,5 a 1,8, z čehož vyplývá u všech společností střední známka 2,1.

Podstatné rozdíly se ovšem ukázaly mezi jednotlivými firmami. V závislosti na konkrétní pojišťovně kolísal podíl velmi dobrých hodnocení mezi 9 a 33 %. Podle těchto závěrů má mnoho klientů o některých společnostech v otázce udržitelnosti už dnes pozitivní mínění. Avšak jak upozorňuje Assekurata, nevztahuje se to zdaleka na všechny pojistitele. Z analýzy rovněž vyplynulo, že mnozí se nemohou ohledně udržitelného chování své pojišťovny vyjádřit a zhodnotit ji.

Jsou to ale ty nejdůležitější parametry? V celkovém hodnocení pojišťoven se ukázalo, že „na špici“ důležitosti pro klienty je nadále jejich stabilita a dlouhodobost, stejně jako férovost a jistota, i když témata spojená se životním prostředím byla v těsném závěsu.


Mohlo by vás zajímat: Petr Pecina: Osobní setkání s klienty nic nenahradí


Přesto nad vším ale visí otazník, zda právě tyto otázky jsou pro zákazníky tak významné. Pokud se totiž společnost Clark nedávno tázala respondentů, zda se vyznají ve specificích svých vlastních poměrů ve vztahu k pojištění, vyšlo najevo, že ve své vlastní situaci a pojistných potřebách nemají mnozí jasno. Podle analýzy společnosti Clark tak téměř polovina dotázaných (44 %) připustila, že nezná výši pojistného u svých smluv. A to je zarážející, protože průměrné pojistné německého občana činí nemalých 2 219 EUR ročně.

A také u pojistného krytí ve smlouvách si je jistý jen každý čtvrtý (26 %), zbytek tuší spíše mlhavě, čeho se jejich pojištění týká. Pouze pětina zná výpovědní lhůty (21 %). Dokonce každý sedmý (14 %) v rámci studie přiznal, že se nevyzná v žádném z pojišťovacích témat. Zde se projevuje, že by pojišťovny měly obecně hlavně přidat na osvětě a výkladu své základní funkce a užitečnosti ve vztahu k zákazníkům.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články