Rakousko: Podíl produktivních osob v celkové populaci klesá


			Rakousko: Podíl produktivních osob v celkové populaci klesá
12.4.2021 Zahraničí

Počet výdělečných osob v Rakousku by měl podle prognózy statistiků klesat v následujících letech jen lehce. V roce 2050 by měl být v porovnání s letopočtem 2019 jen o 1,1 % nižší. Mezi spolkovými zeměmi jsou však rozdílné trendy.

Do produktivní skupiny obyvatel s příjmy se započítávají samostatně výdělečně činní a pomáhající rodinní příslušníci, zaměstnanci a nezaměstnaní a osoby ve vojenské nebo náhradní civilní službě. V roce 2050 takových osob bude podle předpovědi 4,55 milionu. Relativně ve vztahu k celkovému obyvatelstvu Rakouska se bude podíl výdělečných osob ovšem snižovat, a sice z 51,8 % v roce 2019 na 47,3 v roce 2050.

„Pracovní trh je čím dál tím starší a se stále rostoucím podílem žen. Za tím je stále silnější zaměstnanost osob na hraně penzijního věku a žen, které vyvažují pokles obyvatelstva ve věku 14-64 let. Pokles podílu produktivních osob se zrcadlí i ve vývoji pro důchody: zatímco dnes na jednu osobu v penzi vycházejí ještě 3 výdělečně činné, už v roce 2040 to budou jen dvě produktivní osoby. To bude vytvářet dodatečný tlak na systémy zabezpečení, jako je penzijní systém nebo zdravotnictví,“ konstatovat Tobias Thomas, generální ředitel rakouského statistického úřadu Statistik Austria.


Mohlo by vás zajímat: Britský trh a pojištění podle kilometrů. Jaký je aktuální vývoj?


Na základě trendů do roku 2020 bylo možné ještě počítat s nepatrným nárůstem počtu výdělečných Rakušanů. Koronavirová pandemie se s ní spojenými lockdowny vedly ke změnám na trhu práce. Počet zaměstnaných osob oproti roku 2019 poklesl a naproti tomu výrazně vzrostla nezaměstnanost. Podle odhadů klesl roční průměr vydělávajících osob loni asi o 10 000 lidí a ocitl se pod hodnotou roku 2019 na úrovni 4,59 milionu lidí. Prognóza počítá s tím, že se úroveň pracující populace vrátí na dlouhodobě předpovídané počty až v roce 2023.

V současné situaci sehrává pozitivní roli generace 55+, ročníky tzv. baby boomu ze 60. let minulého století, které udržují nyní počet vydělávajících osob na konstantní úrovni. Podíl žen na výdělečně činné skupině činil předloni 46,6 % a do roku 2040 vzroste na 47,1 %. Stane se tak díky rostoucímu zastoupení žen s plnými pracovními úvazky a také silnému zastoupení aktivních žen ve věku 55-64 let. Všeobecná míra produktivity žen činila v roce 2019 ve skupině ve věku 15-64 let 76,8 %. Očekávané změny v účasti žen na výdělečné činnosti zvednou do roku 2040 tento ukazatel na 78,6 %.


Mohlo by vás zajímat: Petr Pecina: Osobní setkání s klienty nic nenahradí


Největší přírůstek obyvatelstva se očekává v hlavním městě Vídni, a to díky migraci. Ve srovnání s ostatními spolkovými zeměmi tak produktivní skupina obyvatelstva posílí, a sice do roku 2050 o 8,7 % a do roku 2080 až o 11,8 %. Od roku 2022 bude mít ve Vídni bydliště více než jeden milion osob výdělečně činných.

Ve všech ostatních spolkových zemích bude trend opačný a výdělečně činných bude ubývat. Nejhůře na tom budou Korutany: do roku 2050 klesne zastoupení výdělečných o 14,4 % a do roku 2080 o 17,7 %. Nejlépe na tom naopak budou Horní Rakousy a Dolní Rakousy, kde se úbytek bude počítat jen na pár procent, respektive stav zůstane relativně stabilní.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články