Rakouské ženy nadále odměňovány hůře než muži. Proč?


			Rakouské ženy nadále odměňovány hůře než muži. Proč?
7.4.2021 Zahraničí

Experti na statistiku z úřadu Statistik Austria sledovali tzv. Gender Pay Gap z pohledu různých faktorů. Blíže zkoumali data z roku 2018. Tehdy ženy vydělávaly v průměru 15,15 EUR oproti průměrné částce 19,03 EUR za hodinu u mužů (brutto).

Pokud člověk při zkoumání zohlední parametry jako jsou odvětví, profese, vzdělání, věk, délka zaměstnání v dané firmě, druh úvazku (plný/částečný), druh pracovní smlouvy, region a velikost firmy, sníží se rozdíl ve mzdě mezi pohlavími na 14 %. Jmenované faktory naopak „vysvětlí“ 6,4 % existujícího rozdílu.

Co do odvětví pracují ženy častěji v oborech s nižšími výdělky než muži. Samozřejmě zásadní vliv má délka úvazku, protože za částečný úvazek náleží rovněž nižší hodinový příjem. Zajímavé je zjištění, že zatímco ženy pracují v průměru pro jednoho zaměstnavatele 7 let, muži to vydrží 9 let. I to má samozřejmě vliv na přirozený růst mzdy. Faktor profese ztrácí nejvíce na významnosti, přesto však stále ještě menší roli hraje. A pokud by šlo o formální vzdělání, musely by ženy v příjmech už kralovat nad muži, protože v praxi dosahují vyššího stupně vzdělání.


Mohlo by vás zajímat: Jiný pohled Lukáše Pollerta. Boj proti covidu? Vzniká cosi jako „obecní blaho“


Ženy zůstávají v nižších pozicích

V loňském roce vykonávalo 3,8 % zaměstnankyň řídící pozici v práci, zatímco mužů-manažerů bylo 8,1 %. I při stejném stupni dosaženého vzdělání byly ženy silněji zastoupeny ve středních pozicích, zatímco muži pracovali ve vedoucích funkcích. Velmi markantní je tento nerovný přístup u ukončeného univerzitního stupně vzdělání: 8,6 % žen a 18,9 % mužů s vysokou školou nebo univerzitou pracovalo v řídících pozicích. Přitom podíl žen ve věku od 25 do 64 let s akademickým titulem na celkové rakouské populaci byl 19,9 %, zatímco podobně „vybavených“ mužů jen 16,3 %.

Podle odvětví jsou ženy zaměstnány nejvíce v obchodě (17,5 %), ve zdravotnictví a v sociálních službách (17,9 %). Muži naproti tomu dominují jako zaměstnanci ve výrobě zboží (24,5 %), ve stavebnictví (14,0 %) a v obchodě (12,4 %). V covidem extrémně zasaženém odvětví ubytování a pohostinství bylo v zaměstnaneckém poměru 7,9 % rakouských žen a 4,2 % rakouských mužů.


Mohlo by vás zajímat: Sloupek Kateřiny Lhotské: „Insure Our Future“, nebo uvidíte!


Částečné úvazky jsou doménou žen

Ženy byly podstatně častěji zaměstnány na částečný úvazek. Podíl takto pracujících žen vzrostl z 43,1 % v roce 2009 na 47,7 % v roce 2019. Přitom růst lze sledovat i u mužů. Přesto mají u nich dílčí úvazky menší roli (10,7 % zaměstnanců-mužů v roce 2019). Zejména pro ženy s dětmi ve věku do 15 let je dílčí zaměstnání dominující formou výdělečné činnosti. Ve věkové skupině žen 25-49 let s dětmi činil podíl částečných úvazků mezi zaměstnankyněmi 74,3 % (muži 5,6 %).

Covid postihl muže a ženy nerovnoměrně

S ohledem na koronavirovou pandemii ukazují data z prvního lockdownu 2020, že muži byli krizí postiženi zprvu více než ženy. Podíl výdělečně činných žen klesl ve 2. kvartále 2020 meziročně o 1,8 % na 67,0 %, zatímco u mužů o 2,9 % na 75,1 %. Ženám se ale nedařil tak rychle návrat na trh práce. Z těch, co v druhé půlce března museli ukončit svoji dosavadní výdělečnou činnost, se povedlo získat znovu práci za peníze do konce června v 52,1 % případu u žen a v 62,1 % u mužů. Vztaženo k údajům za celý rok bylo loni zvýšení počtu nezaměstnaných podle úřadů práce vyšší u žen (+37,8 %) než u mužů (+34,4 %).

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články