Globální pojišťovací kapitálový standard po prvním roce monitoringu


			Globální pojišťovací kapitálový standard po prvním roce monitoringu

Mezinárodní asociace orgánů dohledu v pojišťovnictví (IAIS) zveřejnila prohlášení, v němž informuje o prvním roce monitorování pojišťovacího kapitálového standardu (Insurance Capital Standard – ICS). Této otázce je třeba věnovat pozornost, jelikož tento globální standard má být základem pro výpočet kapitálové přiměřenosti na základě ocenění rizik, a to pro tzv. mezinárodně aktivní pojišťovací skupiny. Pokud bude implementován, tak se to dotkne i příslušných pojišťovacích skupin, které provozují pojišťovací činnost v České republice.   

Úvodem je důležité zmínit základní pilíře globální regulace pojišťovnictví. Lze vycházet z komplexního souboru reforem, jež IAIS představila odborné veřejnosti dne 14. listopadu 2019, jehož jádrem jsou:

  • Společný rámec (Common Framework) – jde o dohledové standardy a vodítka zaměřená na účinný skupinový dohled nad mezinárodně aktivními pojišťovacími skupinami (tedy nejen nad G-SIIs – globální systémově důležití pojistitelé). Obsahuje minimální dohledové požadavky přizpůsobené skutečné mezinárodní aktivitě a velikosti mezinárodně aktivní pojišťovací skupiny. Vychází z revidovaného souboru Základních pojišťovacích principů (Insurance Core Principles – ICPs), jež jsou aplikovány na všechny pojistitele;
  • Pojišťovací kapitálový standard (Insurance Capital Standard – ICS) – jeho upravená verze ICS 2.0 byla připravena pro pětileté monitorovací období, počínaje lednem 2020, na základě strukturovaného a o fakta se opírajícího přístupu, který zahrnoval šest kvantitativních testování v rámci oboru v průběhu let 2014 až 2019. Členy IAIS bylo dohodnuto, že použití ICS verze 2.0 nespustí v průběhu monitorovacího období žádnou dohledovou akci. Získané informace budou využity pro důvěrné informování a pro diskuze v rámci kolegií dohledových orgánů, aby byla poskytnuta zpětná vazba IAIS ohledně konstrukce ICS a jeho výkonu, resp. jeho vlastností;
  • Ucelený/komplexní rámec pro hodnocení a zmírňování systémového rizika v pojišťovacím sektoru.

Mohlo by vás zajímat: „Přestaňte pojišťovat uhlí a plyn!” vyzvaly občanské organizace pojišťovny


Na základě výše uvedeného by mělo být zmíněné prohlášení IAIS srozumitelnější. Konečným cílem IAIS po skončení monitorovacího období je mít pouze jediný globální standard, který by se opíral o společnou metodologii a umožňoval dosáhnout srovnatelné či v podstatě tytéž výstupy napříč jurisdikcemi. Podstatou prohlášení je konstatování, že IAIS považuje první rok monitorování globálního pojišťovacího kapitálového standardu za úspěšný. Tím pádem se počítá s jeho přijetím v roce 2024.

Tvrzení o „úspěšnosti“ se opírá o tyto hlavní závěry z monitoringu:

  • přes značné provozní problémy v roce 2020 se pojišťovací skupiny ve značné míře do monitoringu zapojily,
  • v roce 2021 by se měly připojit podle poznatků IAIS další skupiny,
  • první diskuze mezi řadou orgánů dohledu nad skupinou a jinými orgány dohledu poskytly cenné vstupní údaje a zpětnou vazbu pro další vylepšení pojišťovacího kapitálového standardu.
  • projekt ICS směřuje k tomu, aby byl vytvořen společný jazyk pro diskuze orgánů dohledu o skupinové solventnosti mezinárodně aktivních pojišťovacích skupin a byla posílena globální konvergence mezi skupinovými kapitálovými standardy.

Mohlo by vás zajímat: Postřehy Evy Gmentové: Neserióznost je metla pojišťovnictví


V prvním roce se monitorování dobrovolně zúčastnilo 39 pojišťovacích skupin, a to přes extrémní výzvy, jež přinesla pandemie COVID-19. IAIS hodlá nadále povzbuzovat účast skupin z různých jurisdikcí a skupin aplikujících rozdílné podnikatelské modely, aby zajistila, že ICS zachytí riziko přiměřeně pro všechny mezinárodně aktivní pojišťovací skupiny.

Členové IAIS chtějí časem docílit, aby byla účast skupin v monitoringu co nejvyšší. Pandemie COVID-19 poskytla dle IAIS unikátní možnost vyhodnotit význam ICS v období globální zátěže. Zatím IAIS pracovala s údaji ke konci března 2020 a s údaji za rok 2019. Je přesvědčena, že další zkoumání zátěže v roce 2020 poskytne cenné informace pro vylepšení ICS.

Zdroj: IAIS

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články