IAIS hodnotí dopad pandemie COVID-19 na globální pojišťovnictví


			IAIS hodnotí dopad pandemie COVID-19 na globální pojišťovnictví

Mezinárodní asociace orgánů dohledu v pojišťovnictví (IAIS) vydala tradiční zprávu o vývoji globálního pojistného roku (Global Insurance Market Report – GIMAR), tentokrát za rok 2020. V této zprávě jsou využity globální údaje, jež IAIS shromáždila v první polovině roku 2020. Základní závěr provedené analýzy vývoje globálního pojistného trhu je ten, že globální pojišťovnictví zůstalo provozně i finančně odolné vůči šokům vyvolaným COVID-19. Nicméně budoucí výhled je zatížen určitými nejistotami. Ve zprávě se také upozorňuje na řadu opatření, které orgány dohledu přijaly v reakci na současnou pandemii.

V úvodu IAIS konstatuje, že hodnocení globálního pojistného trhu provedla z dohledového pohledu. Základní poznatky z provedené analýzy ukazují, že přes závažnou volatilitu na finančních trzích v průběhu první poloviny roku 2020 zůstal pojišťovací sektor finančně i provozně odolný. Této odolnosti napomáhala i opatření orgánů dohledu, jež poskytovala provozní úlevy, a také měnová a fiskální podpůrná opatření na některých finančních trzích.


Mohlo by vás zajímat: Sloupek Kateřiny Lhotské: Blackout už není jen teorie...


Podle IAIS pandemie COVID-19 jednoznačně podtrhla význam odolného pojišťovacího sektoru. V této souvislosti se uvádí, že pojišťovnictví bylo posíleno reformami realizovanými po finanční a ekonomické krizi 2007–2009. Jedna z těchto reforem – Holistický rámec IAIS – byla přijata teprve v roce 2019 a umožnila, že IAIS mohla rychle ocenit dopad COVID-19 na globální pojišťovnictví a podpořit globální dialog o možných reakcích orgánů dohledu.     

Zpráva GIMAR podle IAIS dále ukazuje, že nejzávažnější obezřetnostní dopad v pojišťovnictví byl na solventnost a ziskovost, primárně z důvodu ztrát na straně aktiv. Nicméně solventnostní poměry obecně zůstaly hodně nad požadavky stanovenými právními předpisy.  Na straně pasiv jsou výsledky v jednotlivých jurisdikcích značně odlišné v závislosti na podnikatelském modelu.


Mohlo by vás zajímat: Jaké jsou výsledky pojišťoven v oblasti povinného ručení za rok 2020?


Například pojistitelé provozující cestovní pojištění, pojištění pro případ zrušení akcí, pojištění pro případ přerušení provozu a pojištění pro případ zvýšené úmrtnosti (z titulu pandemie) pocítili zvýšené dopady, zatímco pojistitelé s diversifikovanějším portfoliem byli zasaženi v menším rozsahu, protože škodné události v jiných pojistných odvětvích či u jiných typů pojištění, jako je pojištění motorových vozidel, značně poklesly z důvodu snížené ekonomické aktivity.

Pokud jde o likviditu, analýzy a data IAIS potvrzují, že dopady byly omezené. V podstatě nevznikly žádné bezprostřední obavy, že by pojišťovnictví nesplnilo z důvodu problémů v likviditě své závazky.  Reakce orgánů dohledu na COVID-19 se zaměřila hlavně na provozní úlevy a odolnost pojistitelů s tím, že obezřetnostní opatření byla zacílena na udržení kapitálu, zkvalitnění řízení rizik, podávání zpráv orgánům dohledu a zajištění férového styku s klienty.

Rizika či zranitelná místa však nadále existují, a to zvláště s ohledem na nejistoty kolem doby trvání a dopadů koronavirové krize. Mezi taková rizika patří u pojistitelů například snížení kreditní kvality pojistných kmenů s fixním příjmem a dopad pokračování či prohloubení ekonomického prostředí s nízkými výnosy.  


Mohlo by vás zajímat: Jaroslav Besperát: Navzdory krizi bude i rok 2021 úspěšný


Závěrem je třeba zmínit, že analýzy IAIS a z nich vyplývající výstupy mají vysokou vypovídací schopnost. Vycházejí totiž z údajů, jež dodalo IAIS 60 největších mezinárodních pojišťovacích skupin a zhruba 40 orgánů dohledu, jež pokrývají více než 90 % globálního hrubého předepsaného pojistného.

Zdroj: IAIS

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články