Insurance Europe: Přírodní katastrofy a význam preventivních opatření


			Insurance Europe: Přírodní katastrofy a význam preventivních opatření

Federace Insurance Europe (IE) informovala o své odpovědi na konzultaci realizovanou orgánem dohledu EIOPA, která se týká pilotního přehledu ukazatelů rizik ve vztahu k mezerám v pojistné ochraně, pokud jde o přírodní katastrofy.

Insurance Europe souhlasí s cílem EIOPA poskytovat transparentní informace o mezerách v pojistné ochraně v případě přírodních katastrof. Návrhy předložené EIOPA však vyžadují jisté úpravy, aby vhodně odpovídaly individuálním okolnostem v jednotlivých členských státech EU. Jelikož nyní tomu tak není, přehled ukazatelů rizik bude pravděpodobně zavádějící a nebude poskytovat spolehlivou základnu pro politická rozhodnutí.


Mohlo by vás zajímat: Zablokování Suezu: Egypt požaduje náhradu škody ve výši přes 900 milionů $


Podle názoru IE vyžadují návrhy EIOPA i další vylepšení k zajištění toho, aby v přehledu ukazatelů rizik byla adekvátně promítnuta prevence. Obecně je důležité mít stále na mysli, že pojistitelé mohou sice sehrávat významnou roli při adaptaci a zmírňování rizik, ale pojistná ochrana je, při určitém zjednodušení, cesta k poskytování finanční náhrady po vzniku pojistné události a není to v žádném případě náhražka za účinná preventivní opatření, která byla stanovena příslušným právním předpisem. IE zastává též názor, že zachování a vylepšení dostupnosti a pojistitelnosti u pojištění klimatických rizik nemůže být dosaženo bez přijetí adekvátních preventivních opatření.


Mohlo by vás zajímat: BMI nepravdy aneb manipulace fakty


IE na závěr sděluje, že je připravena spolupracovat s EIOPA a zajistit tak úspěšnost tohoto důležitého projektu. Je jasné, že výše uvedené stanovisko IE neposkytne čtenáři komplexní pohled na danou problematiku. Z tohoto důvodu je účelné upozornit na doprovodné materiály EIOPA k této konzultaci. Jde např. o technický popis projektu a o charakteristiku projektu v kostce.[1] Z technického popisu se ukazuje, že EIOPA se zaměřuje na čtyři rizika: povodně, vichřice, ničivé požáry a zemětřesení.


[1] The pilot dashboard on insurance protection gap for natural catastrophes | Eiopa (europa.eu)

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články