Globální problémy optikou Insurance Europe


			Globální problémy optikou Insurance Europe

Insurance Europe (IE) informuje o semináři pořádaném Mezinárodní asociací orgánů dohledu v pojišťovnictví (IAIS) ke dvěma klíčovým tématům: klimatické riziko a záměry ohledně pojišťovacího kapitálového standardu (Insurance Capital Standard – ICS).

IE na tomto semináři zastupoval Olav Jones, zástupce generální ředitelky. K problematice klimatického rizika uvedl, že IE vítá zesílené úsilí IAIS o koordinaci přístupu jednotlivých jurisdikcí v otázce klimatických rizik a udržitelnosti. Jde o globální problémy, jež vyžadují globální přístup. Navíc, koherentní tvorba politik jurisdikcí je nezbytná k tomu, aby bylo možné se vyhnout duplicitním a nekonzistentním standardům.


Mohlo by vás zajímat: Markéta Šichtařová: Progresívně-levicová teorie selhává…


Jones rovněž zdůraznil, že evropští pojistitelé jsou zainteresováni více než dříve k podpoře udržitelnější společnosti a řešení klimatické změny. Tato práce musí jít kupředu, a to i přes významné nové výzvy vyvolané pandemií COVID-19. Podle Jonese nelze zpomalit progresivní vývoj potřebný v Evropě k zajištění toho, aby byly k dispozici nezbytné údaje ke splnění nových informačních požadavků. Pokud jde o záměry ohledně ICS, Jones uvedl, že globální konkurenceschopnost je klíčovou prioritou pro evropské pojistitele a zajistitele. S tím souvisí jak další vývoj v Evropě ohledně přezkumu Solventnosti II, tak mezinárodní vývoj, pokud jde o práci IAIS na ICS, což se týká obzvláště evropských skupin vzhledem k té skutečnosti, že více než třetina mezinárodně aktivních pojišťovacích skupin má sídlo v Evropě.


Mohlo by vás zajímat: Schillerová, Vojtěch a Hamáček odmítají monopol ve zdravotním pojištění cizinců


IE souhlasí s konečným cílem IAIS mít jediný ICS, který zahrne společnou metodologii, pomocí níž se dosáhnou srovnatelné (tj. v podstatě podobné) výstupy, a to napříč jurisdikcemi. Pojišťovací průmysl tudíž podporuje projekt ICS za podmínky, že to povede k vysoce kvalitnímu a robustnímu globálnímu pojišťovacímu standardu, která bude podporovat zdravé rovné podmínky v rámci globální regulace. Podle Jonese je ovšem životně důležité, aby posouzení komparability (srovnatelnosti) bylo založeno na kvantitativním porovnání a bylo dostatečně robustní, aby zajišťovalo stejnou úroveň ochrany spotřebitele. Jen tak totiž nebude ohrožen hlavní význam globálního standardu pro obezřetný dohled.


Mohlo by vás zajímat: Podcast: Kooperativa slaví 30 let. Vladimír Mráz se ohlíží na její historii


K tomu je třeba uvést určitý dodatek. Jones určitě zdůrazňuje důležitost srovnatelné úrovně ochrany spotřebitele z toho důvodu, že kromě ICS je ve hře tzv. agregovaná metoda vytvořená v USA. Jde mu o to, aby oba standardy spouštěly v průběhu doby podobnou dohledovou akci a v době zátěže takovou akci pak ve stejnou dobu. Jones vyjádřil též jisté zklamání, že IAIS se rozhodla nezohlednit navrhované úpravy IE k nejdůležitějším principům ICS. Nicméně se IAIS alespoň zavázala je zvážit při přípravě následných podrobných kritérií.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články