Katastrofické povodně v Německu. Sehrála svoji roli klimatická změna?


			Katastrofické povodně v Německu. Sehrála svoji roli klimatická změna?
3.8.2021 Škody, Zahraničí

Zajišťovací skupina Munich Re okomentovala povodně v Německu a případný vliv klimatické změny. Podle Munich Re klimatická změna zvyšuje v mnoha regionech světa četnost a závažnost katastrofických událostí vyvolaných počasím. Přívalový déšť a následující náhlé povodně a záplavy v polovině července 2021 v Německu, ale i v některých sousedních zemích, prý znovu podnítily diskuzi o rozsahu, v jakém lze tyto události přičíst klimatické změně.

Podle Munich Re klimatická změna dodává do atmosféry energii. Z teplých oceánů se vypařuje více vody a teplejší atmosféra může absorbovat více této dodatečné vlhkosti. Tyto dva faktory zvyšují pravděpodobnost mezi jiným silných srážek. Mnozí vědci se domnívají, že klimatická změna ovlivňuje klimatická rizika, jako jsou tepelné vlny, sucho, extrémní srážky a v některých regionech vichřice. Nicméně není možné s konečnou platností vysledovat či přičíst specifickou událost klimatické změně. Moderní vědecké metody, známé jako „attribution studies“[1], umožňují vědcům určit, zda nedávná extrémní klimatická událost (např. silné dešťové srážky) byla způsobena s větší pravděpodobností klimatickou změnou.


Mohlo by vás zajímat: Fúze AON s Willis Towers Watson nakonec neproběhne! Proti byly americké úřady


Jiná zjištění podle Munich Re naznačují, že nadprůměrné oteplování v Arktidě z důvodu klimatické změny by mohlo, obzvláště v létě, oslabit tryskové proudění a následně zpomalit východní pohyb systémů vysokého a nízkého tlaku. V důsledku toho by mohlo častěji docházet ke stacionárním stavům počasí. Systém nízkého tlaku Bernd byl právě takovým stacionárním stavem počasí. V podstatě visel nad střední Evropou několik dní a způsoboval od 12. července 2021 silné vichřice a prudké dešťové srážky ve Švýcarsku, západní části Německa, Belgii, Lucembursku a Nizozemsku. Obzvláště těžce byla zasažena západní část Německa, kde dešťové srážky byly na mnoha místech tak vydatné, že statisticky – podle historických meteorologických dat – se to udá nejméně jednou za každých 100 let.


Mohlo by vás zajímat: Josef Moravec: Hasičská vzájemná pojišťovna je zdravá a stabilní česká firma


Největší škody udělala rychle se zvyšující hladina vody, následné náhlé povodně a proudy bahna se postaraly o celkový obraz katastrofy. Mnohé budovy se zřítily, některá vozidla byla odplavena, řada mostů byla stržena. Voda stoupala tak rychle, že mnoho lidí v západní části Německa zamřelo. Brzy potom nastaly těžké náhlé povodně v Rakousku a jihovýchodním Německu. Přesný odhad škod v uvedených regionech není zatím možný.


[1] Attribution study = oblast výzkumu, která je značně používána ve studiích o klimatu. Zkoumá se, zda a v jakém rozsahu může být klimatická změna zodpovědná za určité extrémní klimatické události.

Zdroj: Munich Re

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články