1Q 2021: Munich Re vykázal čistý zisk 589 mil. €. Swiss Re 333 mil. USD $


			1Q 2021: Munich Re vykázal čistý zisk 589 mil. €. Swiss Re 333 mil. USD $

Některé pojišťovny a zajišťovny zveřejnily předběžné finanční výsledky za 1. čtvrtletí 2021. V tomto článku je prezentován „výkon“ německé skupiny Munich Re a švýcarské skupiny Swiss Re.

Munich Re

 • v 1. čtvrtletí 2021 nastaly nadprůměrně velké škody z přírodních katastrof, a to zvláště kvůli chladnému počasí v USA; celkové škody podmíněné COVID-19 byly v souladu s očekáváním,
 • pojišťovací koncern ERGO přispěl ve sledovaném období k výsledku (zisku) skupiny 178 mil. EUR,
 • z obnovy smluv v dubnu 2021 vyplynul nárůst pojistného o 17,1 % a vzestup cen o 2,4 %,
 • v roce 2021 se očekává zvýšení hrubého předepsaného pojistného na 57 mld. EUR.

Takto prezentovala skupina Munich Re hlavní výsledky docílené v 1. čtvrtletí 2021. Christoph Jurecka, finanční ředitel, k těmto výsledkům uvedl, že pandemie testovala každý den solidaritu a sebedisciplínu. Za jedinou cestu ke zlepšení situace považuje rychlejší postup očkování. Munich Re a ERGO se do tohoto procesu zapojí na sedmi místech v Německu, jakmile bude zdravotnímu personálu obou společností povoleno provádění očkování. Pokud jde o podnikání, očekává se, že dopad pandemie na Munich Re bude v roce 2021 omezený. Ziskový cíl v roce 2021 stanovený na 2,8 mld. EUR byl měl být naplněn, a to díky robustnímu provoznímu zisku. Jurecka vyjádřil uspokojení s dubnovou obnovou smluv a s vývojem tržního prostředí v zajištění.

Nad rámec výše uvedených hlavních výsledků je účelné doplnit některé další údaje týkající se 1. čtvrtletí 2021:

 • čistý zisk skupiny Munich Re dosáhl ve sledovaném období výše 589 mil. EUR, kdežto v 1. čtvrtletí 2020 jen 221 mil. EUR,
 • provozní zisk byl v 1. čtvrtletí 2021 vykázán ve výši 798 mil. EUR, zatímco ve stejném období roku 2020 skončil na úrovni 397 mil. EUR,
 • solventnostní poměr dle režimu Solventnost II činil na konci 1. čtvrtletí 2021 cca 217 %. K 31. 12. 2020 byl na úrovni 208 %,
 • ukazatel ROE (Return on Equity – rentabilita vlastního kapitálu či zisk k vlastnímu kapitálu) byl v 1. čtvrtletí 2021 vykázán ve výši 10,4 %. Ve stejném období předchozího roku docílil jen úrovně 3,9 %.

To znamená, že i přes pokračující pandemii jsou výsledky skupiny Munich Re v 1. čtvrtletí 2021 lepší než v 1. čtvrtletí 2020.  


Mohlo by vás zajímat: Co kryje první německé pojištění řidičského průkazu?


Swiss Re

 • při vyloučení škod z titulu COVID-19 a rezerv činil čistý zisk skupiny v 1. čtvrtletí 2021 cca 843 mil. USD,
 • ukazatel ROE skončil ve sledovaném období na 12,9 %,
 • čistý zisk v majetkovém a odpovědnostním zajištění byl v 1. čtvrtletí 2021 vykázán ve výši 477 mil. USD. Ukazatel ROE v těchto segmentech zajištění se dostal na 21,6 %,
 • obnova smluv v majetkovém a odpovědnostním zajištění byla úspěšná, neboť zajišťuje růst,
 • v životním a soukromém zdravotním zajištění se čistá ztráta dostala na 184 mil. USD. Pokud by byly vyloučeny škody z titulu COVID-19, tak čistý zisk by dosáhl výše 270 mil. USD a ukazatel ROE by byl na úrovni 16,8 %,
 • ukazatel ROI (Return on Investment – rentabilita/návratnost kapitálu) skončil na úrovni 3,5 %.

Tolik hlavní výsledky prezentované skupinou Swiss Re. Výkonný ředitel skupiny Swiss Re Christian Mumenthaler k těmto výsledkům uvedl, že počátkem roku 2021 byly v mnoha zemích světa zaznamenány rekordní počty úmrtí z důvodu pandemie COVID-19. Swiss Re podle jeho slov myslí na ty osoby, které ztratily někoho milovaného. Devastující lidské ztráty, které způsobila pandemie, se odrazily ve finančních výsledcích zajišťovny Swiss Re, která je největší zajišťovnou ve světě v segmentech životního a soukromého zdravotního zajištění. I když skupina nadále podporuje klienty a komunity zasažené pandemií, tak přesto podle Mumenthalera zůstává základní výkonnost všech podnikatelských jednotek silná, což upevňuje důvěru.


Mohlo by vás zajímat: ČNB: Jaká byla úspěšnost odborných zkoušek za 1Q 2021?


I v tomto případě je vhodné hlavní výsledky doplnit. Např. čistý zisk skupiny činil v 1. čtvrtletí 2021 fakticky 333 mil. USD. Skupině Swiss Re se tudíž podařilo vyrovnat jak se škodami z titulu COVID-19 (643 mil. USD), tak s dopady velkých přírodních katastrof (426 mil. USD). Teprve po vyloučení koronavirových škod a rezerv lze dospět k čistému zisku ve výši 843 mil. USD. Dále si zaslouží pozornost ještě životní a soukromé zdravotní zajištění. Pojistná plnění v těchto segmentech spojená s COVID-19 dosáhla výše 570 mil. USD. Vysoká úmrtnost nastala v USA, ale i v dalších zemích. Z tohoto důvodu se čistá ztráta dostala v 1. čtvrtletí 2021 až na 184 mil. USD. V prvních třech měsících roku 2021 byla v USA úmrtnost opravdu vysoká (200 000 oznámených úmrtí). Od března 2021 se situace díky pokroku v očkování významně zlepšila. Po vyloučení škod z titulu COVID-19 a rezerv prezentuje Swiss Re v těchto segmentech zajištění čistý zisk ve výši 270 mil. USD.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články