Co kryje první německé pojištění řidičského průkazu?


			Co kryje první německé pojištění řidičského průkazu?
17.5.2021 Zahraničí, Produkty

Dočasné odnětí řidičského oprávnění na jeden až tři měsíce. To se v Německu může stát na základě relativně malých prohřešků. Může to mít ale existenční dopady pro některé profese. Zejména na takové, u nichž je individuální mobilita předpokladem výkonu povolání, uvádí Thomas M. Schrader ve svém příspěvku.

Nucená dovolená nebo dokonce ohrožení pracovního místa, stejně jako odpovídající pokles příjmu ohrožují velmi rychle ekonomickou existenci potrestaného a mohou vést k finančnímu kolapsu domácnosti. A přetrvávající koronavirová pandemie může situaci ještě přiostřit. Pro takovou situaci se hodí pojištění řidičského průkazu, protože dočasně převezme náklady na alternativní dopravu a přepravu po dobu odnětí oprávnění k řízení. Tím lze zabránit situaci, aby důsledky úředního rozhodnutí dopadly na příslušnou osobu a jeho rodinu s plnou vahou. Hodí se samozřejmě hlavně pro ty, kdo jsou ve své profesi závislí na individuální mobilitě.


Mohlo by vás zajímat: Tři druhy pojišťoven z pohledu pojištění osob (1. díl)


Tak například řidič taxíku, jemuž seberou na kratší dobu řidičák, se může díky pojistné ochraně z tohoto pojištění obrátit o pomoc na samostatného řidiče s oprávněním k provozování osobní přepravy, aby „zaskočil“. Ani po postiženého, ani pro jeho zaměstnavatele tak nenastanou zásadní omezení výkonu práce. Obzvláště v době pandemie, s níž může být spojený efekt nárůstu nezaměstnanosti a kdy se konkurence na trhu práce přiostří, je zajištěné pracovní místo důležitější než jindy. Aby se produkt pojištění řidičského průkazu pohyboval jasně v platném právním rámci Německa a byl současně i společensky akceptovatelný, musí být velmi jasně vymezeno, kde jsou hranice pojistné ochrany. Předmětem pojištění tak nejsou udělené pokuty, ani tzv. výchovné efekty zamýšlené zákonodárci v souvislosti se zákazem řízení. Tyto elementy nejsou součástí, protože nelze negovat smysl trestu.

Pojištění nechrání piráty silnic

Je třeba na tomto místě oddělit dva aspekty. Na jedné straně je zákaz řízení, pokuta a eventuálně další následky jednání dotyčného v rozporu s platnými pravidly a řádem (například body připsané na dopravním úřadu ve Flensburgu). Tyto dopady nemůže a nemá krýt žádné pojištění, protože opatření v této souvislosti slouží všeobecné ochraně dopravního provozu. Na druhé straně jsou však dopady opatření na každodenní život potrestané osoby, jimž čelí a které by nevznikly, kdyby k zákazu řízení nedošlo. A tady pomáhá právě pojištění tlumit ekonomické důsledky pro život: postižený se má na konci trestu, a tedy s vrácením řidičského oprávnění vrátit ke své profesi, a ne se stát nezaměstnaným. Z pojistné ochrany jsou také vyňata jednání řidiče, která lze označit jako bezohlednou jízdu. Pojištění má pomoci v zásadě jinak bezproblémovým šoférům při menších proviněních, aby si byli schopni zachovat dosavadní životní standard.


Mohlo by vás zajímat: ČAP k 1Q 2021: Tempo růstu trhu znatelně zpomalilo!


Vzorem je Velká Británie

Pojištění řidičského průkazu je už pevnou součástí nabídky ve Velké Británii, která je často průkopníkem nových řešení pojistné ochrany. Tento pojistný model nevedl k rostoucí bezohlednosti v silničním provozu, i když to někteří experti prorokovali a varovali před zavedením. A nyní se podle tohoto vzoru přidává Německo a hodlá pojistný model nabídnout na trhu. I další evropské pojišťovny se v minulosti podobným řešením zabývaly a zkoušely etablovat pojištění řidičského průkazu. Nicméně s ohledem na popsaný odpor, který to vyvolávalo, se produkt nepodařilo prosadit. Například rakouské nebo dánské iniciativy na trhu ztroskotaly. Ty ovšem předpokládaly kompenzaci pokut bez výjimky a byly zastaveny, protože se pohybovaly v rozporu s účelem právní úpravy.


Mohlo by vás zajímat: Polovina lidstva je online a většinou na mobilu


V ČR nabízí produkt pojištění řidičského průkazu k životnímu pojištění UNIQA. Ta váže pojistnou ochranu na situace, kdy osoba, jejíž profese je vázána na řízení vozidel, přijde o řidičský průkaz ze zdravotních důvodů, a nemůže už dosavadní povolání vykonávat. Po určitou dobu se jí z pojištění vyplácí měsíční obnos jako kompenzace, poté se předpokládá navrácení řidičského průkazu (například po operaci očí), rekvalifikace či odchod do invalidního důchodu. Samozřejmě zdravotní komplikace, jež jsou v tomto řešení kryty, nesmí souviset například s alkoholem či návykovými látkami.

Thomas M. Schrader je jednatelem v pojišťovací a zajišťovací makléřské společnosti ias-Bremen zaměřující se na pojistná krytí mimořádných situací v životě lidí.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články