Tři druhy pojišťoven z pohledu pojištění osob (1. díl)


			Tři druhy pojišťoven z pohledu pojištění osob (1. díl)
29.4.2021 Pojistný trh

V Česku (a obdobně v EU) existují 3 základní druhy pojišťoven: životní, neživotní a smíšené (kompozitní). Nebylo tomu tak vždy, dříve mohla pojišťovna nabízet jak životní pojištění, tak neživotní. Neživotní neznamená pojištění pro zombie :), ale například pojištění vozidel, majetku, cestovní pojištění.

Rozdělení na životní a neživotní pojišťovny přišlo v roce 2009 a začalo platit od 1. listopadu 2012. Cílem evropské legislativy byla ochrana klientů s životním pojištěním. Přesněji s pojištěním, které má kapitálovou část, nepřesně „spořicí“ složku. U kapitálových pojištění je běžné, že klienti mají nárok na podíl na zisku z hospodaření pojišťovny. Ne každá pojišťovna asi dle zákonodárců fungovala férově a místo toho, aby se rozdělila o zisky s klienty, raději zisk z životního pojištění použila na podporu prodělečného pojištění vozidel nebo jiného neživotního pojištění. Zájme také bylo, aby produkt, který vytváří úspory pojistníků, byl oddělením více chráněn a mohl být lépe dozorován z pohledu solventnosti pojišťovny.


Mohlo by vás zajímat: Markéta Šichtařová: Vítejte v centrálně řízené ekonomice


Sice bylo také řešením zakázat pojišťovnám poskytovat kapitálové produkty a přenechat jejich nabídku pouze investičním a penzijním produktům, na to by ale silná loby pojišťoven nepřistoupila. A tak místo toho došlo k rozdělení všech produktů na dvě skupiny: životní a neživotní. A stanovilo se, že každá nově vzniklá pojišťovna po 1.11.2012 musí nabízet buď jen životní, nebo neživotní produkty. Zbývalo vyřešit co s pojišťovnami, které už zde byly a nabízely do té doby standardně všechny druhy produktů. Každá členská země EU si mohla vyjednat, že zůstanou zachovány jako tzv. smíšené (kompozitní) pojišťovny a rozdělí své účetnictví tak, aby životní a neživotní část byla oddělena.


Mohlo by vás zajímat: Moderní UNIQA: Telemedicína na vzestupu a genetický test zdarma


Co jsou životní a co neživotní produkty?

Stejná evropská směrnice, která rozdělila pojišťovny, musela také popsat, co patří do životního a co do neživotního pojištění. Jednotlivé země EU si pak přepsaly příslušné články do svých zákonů. V případě Česka je to zákon č. 277/2009 Sb. a jeho příloha. Najdeme v ní seznam odvětví pro životní a neživotní pojištění, níže uvádíme pouze část, která je důležitá z pohledu pojištění osob.

Tři druhy pojišťoven z pohledu pojištění osob 1

Co z toho plyne?

Je vidět, že i neživotní pojišťovna může nabízet pojištění úrazu a nemoci. Tedy nejen pojištění trvalých následků úrazu nebo závažných nemocí, ale také pojištění invalidity, pracovní neschopnosti nebo smrti, pokud jsou následkem úrazu nebo nemoci. Naopak pouze životní pojišťovna může nabízet pojištění s kapitálovou složkou. Skrývá se pod názvy „pro případ dožití“, „důchodu“, „spojena s investičním fondem“. Pro úplnost dodejme, že směrnice povoluje, aby životní pojišťovna měla navíc ještě povolení k provozování prvních dvou druhů neživotního pojištění, tedy „neživotní“ pojištění úrazu a nemoci.


Mohlo by vás zajímat: Je německé pojišťovnictví atraktivní pro mladé lidi?


Jakého typu jsou jednotlivé pojišťovny v Česku?

V tabulce uvádíme typ pojišťovny a v případě životních pojišťoven také informaci, zda má právo na nabízení neživotního pojištění odvětví 1 nebo 2. Již neuvádíme pojišťovnu AXA, která se v průběhu tohoto roku sloučí s pojišťovnou UNIQA.

Tři druhy pojišťoven z pohledu pojištění osob 2

Zdroj: Autor

V druhé části článku se zaměříme na rozdíl mezi pojištěním osob od životní a od neživotní pojišťovny.

Pro portál www.akademiepojisteni.cz 
Martin Podávka

 

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články