2Q 2020: Munich Re očekává rekordní výši pojistného. Swiss Re ve ztrátě


			2Q 2020: Munich Re očekává rekordní výši pojistného. Swiss Re ve ztrátě

Některé pojišťovny a zajišťovny již zveřejnily předběžné neauditované finanční výsledky za 2. čtvrtletí 2020 a/nebo celé 1. pololetí 2020. V tomto článku je prezentován „výkon“ skupiny Munich Re a skupiny Swiss Re.

Munich Re

 • zisk dosáhl ve 2. čtvrtletí 2020 výše 579 mil. EUR,
 • škody spojené s COVID-19 činily ve 2. čtvrtletí 2020 cca 700 mil. EUR,
 • obnova smluv provedená v červenci 2020 ukazuje na růst pojistného o 8,3 % a růst cen o 2,8 %,
 • v roce 2020 se očekává rekordní úroveň pojistného.

V další části příslušného tiskového prohlášení skupiny Munich Re jsou nad rámec těchto hlavních výsledků zveřejněny i některé další údaje. Zisk za celé 1. pololetí 2020 byl vykázán ve výši 800 mil. EUR, přičemž v 1. pololetí 2019 činil 1 626 mil. EUR. Výše zisku byla ovlivněna především škodami z titulu COVID-19, které se v 1. pololetí 2020 dostaly na úroveň 1,5 mld. EUR. Z toho připadla na neživotní zajištění rozhodující část ve výši 1,4 mld. EUR. Pojistné bylo v 1. pololetí 2020 ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku vyšší o 7,7 % (27,1 mld. EUR). Solventnostní poměr zůstal ve 2. čtvrtletí 2020 stabilní na úrovni 211 % a ukazatel ROE (Return on Equity – rentabilita vlastního kapitálu či zisk k vlastnímu kapitálu) ve 2. čtvrtletí 2020 činil 10,4 %.

Joachim Wenning, předseda správní rady Munich Re, v souvislosti s výsledky za uplynulé období uvedl, že hlavním cílem Munich Re je chránit v době pandemie zaměstnance, klienty a smluvní partnery. Vyjádřil přesvědčení, že Munich Re vyjde z krize silnější. Pozitivní podle Wenninga je, že z posledních devíti kol obnovy smluv rezultovaly vždy vyšší ceny a že odpovídajícím způsobem rostlo pojistné. V roce 2020 očekává Munich Re podle jeho slov pojistné ve výši 54 mld. EUR, což by byl nový rekord ve 140leté historii Munich Re.  


Mohlo by vás zajímat: Sloupek Kateřiny Lhotské: Finanční gramotnost pro pubescenty


Swiss Re

 • škody a tvorba rezerv spojená s COVID-19 ve výši 2,5 mld. USD napříč skupinou vyústily v 1. pololetí 2020 ve ztrátu ve výši 1,1 mld. USD,
 • čistý zisk skupiny po vyloučení škod a rezerv z titulu COVID-19 dosáhl v 1. pololetí 2020 výše 865 mil. USD,
 • kapitálová pozice je nadále silná. Solventnostní poměr podle švýcarského právního režimu (Swiss Solvency Test) v 1. pololetí 2020 činil 220 % a byl tak nad stanoveným cílem,
 • v neživotním zajištění byla v 1. pololetí 2020 vykázána ztráta ve výši 519 mil. USD; při vyloučení škod z titulu COVID-19 by čistý zisk činil 646 mil. USD a ukazatel ROE (Return on Equity - rentabilita vlastního kapitálu či zisk k vlastnímu kapitálu) 14,9 %,
 • z obnovy smluv v neživotním zajištění provedené v červenci 2020 vyplývá nárůst pojistného o 6 %,
 • čistý zisk v životním a soukromém zdravotním zajištění byl v pololetí 2020 vykázán ve výši 74 mil. USD. Pokud by byly vyloučeny škody z titulu COVID-19, tak čistý zisk by představoval 516 mil. USD a ukazatel ROE (Return on Equity - rentabilita vlastního kapitálu či zisk k vlastnímu kapitálu) by činil 12,4 %,
 • ukazatel ROI (Return on Investment – rentabilita/návratnost kapitálu) se dostal na silnou úroveň 3,2 %.

Výkonný ředitel skupiny Swiss Re Christian Mumenthaler k výsledkům za 1. pololetí 2020 uvedl, že Swiss Re přispívá svým dílem k překonání krize a spolupracuje se všemi zainteresovanými osobami na tom, aby se zlepšila odolnost vůči budoucím velkým systémovým rizikům. Zdůraznil, že i když je dopad COVID-19 na zisk skupiny významný, tak situace je zvládnutelná, protože činnost pokračuje bez přerušení, všechny podnikatelské subjekty Swiss Re si vedou skvěle a kapitálová pozice umožňuje využívat atraktivní příležitosti na zlepšujícím se trhu.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Pojistné?

Šťoural,  1. 9. 2020

Není divné v souvislosti se zajištěním mluvit o pojistném? Nejde spíše o zajistné?

Související články