Swiss Re: Dopady katastrof v roce 2019


			Swiss Re: Dopady katastrof v roce 2019
15.5.2020 Škody

Swiss Re Institute zveřejnil v č. 2 edice Sigma základní přehled o dopadech katastrof ve světě v roce 2019. Z tohoto přehledu vyplývá, že celková výše ekonomických škod i globálních pojištěných škod v roce 2019 ve srovnání s předchozím rokem výrazně poklesla.

Celkové ekonomické škody způsobené katastrofami činily v roce 2019 ve světě 146 mld. USD a byly o 30 mld. USD nižší než v roce 2018. Také při srovnání s průměrem za posledních 10 let dopadl rok 2019 velmi dobře, neboť zmíněný průměr představoval 212 mld. USD.

Globální pojištěné škody byly vyčísleny v roce 2019 ve výši 60 mld. USD, přičemž v předchozím roce dosáhly výše 93 mld., USD, takže pokles činí 33 mld. USD. Výše těchto škod je příznivá i ve srovnání s průměrem za posledních 10 let, který byl vykázán ve výši 75 mld. USD.


Mohlo by vás zajímat: Světovou ekonomiku zasáhl tvrdý a bezprecedentní šok


Z celkových ekonomických škod ve světě v roce 2019 připadalo 137 mld. USD na přírodní katastrofy a 9 mld. USD na katastrofy způsobené člověkem. Pokud jde o globální pojištěné škody, tak 52 mld. USD připadalo na přírodní katastrofy a 8 mld. na škody způsobené člověkem. Podíl celkových ekonomických škod ve světě na globálním hrubém domácím produktu v roce 2019 dosáhl 0,17 %, kdežto průměr za posledních 10 let činí 0,26 %.

Jako katastrofy vymezil Swiss Re Institute podle příslušné metodiky v roce 2019 ve světě celkem 317 událostí. V roce 2018 jich bylo 304. Katastrofy si vyžádaly v roce 2019 v celém světě 11 497 lidských životů. V roce 2018 byl jejich počet vyšší (13 523).


Mohlo by vás zajímat: Pojišťovny ročně odhalí podvody za miliardu korun. Uchránit by mohly daleko více


Z porovnání celkových ekonomických škod ve světě (146 mld. USD) a globálních pojištěných škod (60 mld. USD) v roce 2019 vyplývá rozdíl ve výši 86 mld. USD, který Swiss Re Institute označuje jako globální mezeru v ochraně. V roce 2018 činila 83 mld. USD, takže se změnila v zásadě nepatrně. Ovšem průměr tohoto ukazatele za posledních 10 let byl vyčíslen ve výši 137 mld. USD, takže výsledek roku 2019 je relativně příznivý.

Zájemce o tuto problematiku je účelné upozornit, že letošní studie Swiss Re Institute obsahuje kromě výše uvedených údajů například i rozbor vztahu mezi celkovými ekonomickými škodami, resp. pojištěnými ekonomickými škodami, a ekonomickým rozvojem a urbanizací a dále pak v zásadě vědeckou analýzu dopadů změny klimatu na pojistitelnost rizik vyvolaných nepříznivým počasím.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články