1Q 2020: Swiss Re hlásí návratnost investic ve výši 3,2 %. Allianz mění cíle


			1Q 2020: Swiss Re hlásí návratnost investic ve výši 3,2 %. Allianz mění cíle

Některé pojišťovny a zajišťovny již zveřejnily předběžné neauditované finanční výsledky za 1. čtvrtletí 2020. V tomto článku je na základě vybraných klíčových údajů prezentován „výkon“ skupiny Swiss Re a skupiny Allianz. 

Swiss Re

  • čistá ztráta skupiny v 1. čtvrtletí 2020 činila 225 mil. USD a byla způsobena zejména vlivem koronavirové krize na upisování v neživotním byznysu (476 mil. USD);
  • čistý zisk v neživotním zajištění (bez soukromého zdravotního zajištění) byl v 1. čtvrtletí 2020 vykázán ve výši 61 mil. USD, a to přes škody vyvolané COVID-19;
  • čistý zisk v životním a soukromém zdravotním zajištění dosáhl v 1. čtvrtletí 2020 výše 299 mil. USD a ukazatel ROE (Return on Equity - rentabilita vlastního kapitálu či zisk k vlastnímu kapitálu) výše 15,8 %;
  • ve sledovaném čtvrtletí byla docílena relativně vysoká návratnost investic ve výši 3,2 %;
  • z obnovy smluv v oblasti neživotního zajištění (bez soukromého zdravotního zajištění) provedené v dubnu 2020 rezultuje nárůst pojistného o 4 %; ceny se nominálně zvýšily o 8 %;
  • solventnostní poměr vykazovaný podle příslušného švýcarského právního předpisu pohodlně překročil k 31. 3. 2020 úroveň 200 %.

Výkonný ředitel skupiny Swiss Re Christian Mumenthaler k výsledkům za 1. čtvrtletí 2020 uvedl, že pandemie COVID-19 měla hluboký dopad na společnost, vlády a podnikatele napříč světem. Vyjádřil srdečné sympatie těm, kteří ztratili někoho milovaného nebo byli jinak v této krizi poškozeni. Tato obtížná doba Swiss Re utvrdila v tom, že musí nadále naplňovat svoji vizi – učinit svět odolnějším. Samotné podnikání Swiss Re zůstává podle Mumenthalera pevné, i když finanční dopady krize se odrazily na výsledcích. Swiss Re tuto krizi určitě překoná a bude nadále silným partnerem pro klienty.


Mohlo by vás zajímat: Budou české pojišťovny vracet pojistné v segmentu autopojištění?


Skupina Allianz

Skupina Allianz zveřejnila velmi stručnou informaci, pokud jde o výsledky docílené v 1. čtvrtletí 2020. Skupina očekává, že provozní zisk dosáhne 2,3 mld. EUR, přičemž v 1. čtvrtletí 2019 byl vykázán ve výši 3 mld. EUR. Čistý zisk připisovaný akcionářům se předpokládá ve výši 1,4 mld. EUR. Ve stejném období roku 2019 činil 2 mld. EUR.

Ve světle nejistot ohledně makroekonomického vývoje způsobených současnou pandemií a vzhledem k aktualizovaným finančním plánům jednotlivých entit skupiny výkonné představenstvo nepředpokládá, že bude možno docílit v roce 2020 stanovený provozní zisk ve výši 12 mld. EUR (+/- 500 mil. EUR). Po dokončení revize finančních plánů bude nový ziskový cíl pro rok 2020 neprodleně zveřejněn.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články