Josef Moravec: Hasičská vzájemná pojišťovna je zdravá a stabilní česká firma


			Josef Moravec: Hasičská vzájemná pojišťovna je zdravá a stabilní česká firma

Novým předsedou představenstva Hasičské vzájemné pojišťovny se stal Josef Moravec. Zeptali jsme se ho, s jakými vizemi na tuto prestižní pozici nastupuje, v jaké formě se aktuálně pojišťovna nachází anebo jak bude vypadat pojišťovnictví v době pokovidové.

Děkuji Vám, pane řediteli, že jste si udělal čas pro otázky portálu opojištění.cz a zeptám se, s jakými představami a cíli jste nastoupil na pozici předsedy představenstva Hasičské vzájemné pojišťovny?

Základním cílem každého manažera je nastavení podmínek pro plnění obchodního plánu, tvorba kapitálové stability a generování zisku. To je i mým hlavním úkolem ve vztahu k akcionářům společnosti. Za současnou finanční stabilitu HVP vděčí především dlouhodobé přízni svých tradičních klientů – obyvatelům menších obcí a venkova, kterým nabízíme nejenom pojištění nemovitostí a domácností, ale také celou řadu dalších produktů od autopojištění, přes odpovědnostní pojistky nebo úrazovky. Vidíme, že naše snaha o individuální přístup ke klientům a práce na vylepšování našich produktů se nám společně s rychlou a kvalitní likvidací škod vyplácí. Za stabilní růst předepsaného pojistného pak vděčíme především úspěchům ve veřejných zakázkách, kde aktuálně pojišťujeme tři kraje a množství měst a obcí. Na růstu předpisu se pak podílí také rostoucí soupojištění a fronting, správná a systematická práce s pojistným kmenem a v neposlední řadě ke stabilním výsledkům pojišťovny přispívá i členství v prestižním Českém jaderném pojišťovacím poolu.


Mohlo by vás zajímat: Vladimír Mráz: Kooperativu jsme postavili na zelené louce. Dnes jsem na ni hrdý!


Snažíme se také zaujmout mladé specialisty v oboru, aby nám pomohli svojí energií a know-how naši pojišťovnu rozvíjet. Jsem totiž pevně přesvědčen, že jim HVP jako tradiční a ryze česká společnost může nabídnout prostor k seberealizaci, který by ve velké korporátní pojišťovně nedostali. Slibuji si od tohoto, že tak budeme moci pokračovat v nastoupené cestě k ještě výraznějšímu zlepšení komunikace se zákazníky pomocí moderních technologií. Samozřejmě ale v souladu s možnostmi a potřebami našich tradičních klientů. Obecně pak můžu, i trochu pyšně, říci, že za úspěchem HVP stojí a vždy stáli loajální odborníci. To je bezesporu největší devíza firmy.

Jak Hasičská vzájemná pojišťovna zvládla náročný loňský pandemický rok?

Nemyslím si, že by loňský rok byl výrazně náročnější než ty předchozí. V pojišťovnictví pracuji od roku 1985, a zažil jsem tak opravdu významné změny, jako byla například transformace státní pojišťovny, dynamický vznik soukromého trhu, demonopolizace atd. Kovidový rok 2020 přinesl sice potřebu akcentovat jiné metody práce a komunikace, ale ty se před tím, sice v menší míře, ale přeci jen již začaly používat. Pandemie tyto postupy jen zrychlila. A jestli se ještě někdy dočkáme předkovidového normálu? Nejsem úplně zcela zastáncem toho, že už nic nebude tak, jak to bylo před epidemií. Věřím, že to, co v pojišťovnictví správně fungovalo dříve, bude fungovat i nadále. Jen to bude možná s rouškou… (úsměv)

Jinak HVP rok 2020 zvládla skvěle a splnila plán, co se týče obchodu, tak i zisku. A také letos očekávám obdobný scénář. Kdybych měl stabilitu pojišťovny vyjádřit na konkrétních číslech, tak v roce 2018 jsme vykázali v neživotním pojištění předepsané smluvní pojistné 575 960 (tis. Kč). V roce 2019 to bylo 685 846 (tis. Kč). A v loňském kovidovém roce jsme reportovali předepsané smluvní pojistné 753 423 (tis. Kč), což přineslo zisk 16 098 Kč (tis. Kč). Hasičská vzájemná pojišťovna je tedy zdravá, kapitálově vybavená dynamická česká společnost, jejíž růst je založen na vlastních obchodních úspěších. Je sice pozvolnější, ale zato postavený na smysluplném ekonomickém modelu.


Mohlo by vás zajímat: Covid-19 byl vloni druhou nejčastější příčinou smrti!


Přinesla epidemická krize inspiraci pro vylepšení Vašich interních procesů?

Stejně jako zbytek trhu, tak i v HVP jsme museli celou řadu systémů přizpůsobit nastalé situaci. Ale myslím, že jsme to bez potíží ustáli. Vždyť přeci jen pojišťovnictví, a to především v oblasti neživotního pojištění, je mimo jiné také o zvládání krizových situací. Firmu jako takovou vzhledem k dodržování přísných opatření a práce z domova epidemie výrazně nepostihla. Obecně pak můžu říci, že segment pojišťovnictví opakovaně potvrdil, že na krize je připraven dobře. Navíc celospolečenské utlumení v některých parametrech (mobilita obyvatelstva, práce z domova) dopomohlo tomu, že mnohé pojistné události ani nenastaly, a nemusely se tak likvidovat a řešit.

Jak podle Vašeho názoru bude vypadat nejen pojišťovnictví v době pokovidové?

Jak jsem už uvedl, tak nesdílím názor, že nás po konci pandemie čeká nějaká nová neprozkoumaná budoucnost. Lidská paměť je krátká, a pokud v nás politici a média nebudou neustále přiživovat pocit zkázy, strachu a nebezpečí, tak za pár let bude krize jen polozapomenutou epizodou lidských dějin. Bude to stejné, jako když mí synové ve své podstatě nevědí nic o komunistické totalitě, přestože v ní do šesti, respektive čtyř let, žili. Je to pro ně historie stejně tak, jako byla pro mou generaci pouhou kapitolou v učebnici dějepisu druhá světová válka. Tak to v lidské společnosti zkrátka a dobře chodí… a myslím si, že je to svým způsobem dobře. Člověk by měl žít budoucností.

Jen bohužel ta naše bude ve velké míře neosobní. Budeme sjednávat, likvidovat, komunikovat, nakupovat, seznamovat se a já nevím co všechno pouze vzdáleně. Někdy mi až přijde, že nečelíme pandemii nemoci, ale pandemii likvidace osobních mezilidských kontaktů a vztahů, ke které dochází v míře v minulosti nevídané. Mám obavu, aby zaměstnání kadeřnice nebo pedikérky nebyla už brzy v podstatě životu nebezpečná povolání. (úsměv)


Mohlo by vás zajímat: Markéta Šichtařová: Progresívně-levicová teorie selhává…


Zkonstruovat a nabídnout produkt, jenž klienta zaujme, není v dnešním konkurenčním prostředí vůbec jednoduché. Máte nějaký recept? A případně chystáte v Hasičské vzájemné pojišťovny nějaké produktové novinky?

Z mého úhlu pohledu má sjednané pojištění krýt potenciální ekonomickou ztrátu. Tento základní princip je po mnoho let neměnný. Požár, voda, výkyvy počasí, krádež například u majetkového pojištění občanů, to jsou základní rizika, která mohou člověku způsobit existencionální škody a která mají být pojištěna. V HVP se na tato základní rizika velmi komplexně zaměřujeme a snažíme se klientům vyjít vstříc, a to především u majetkové pojištění v oblasti limitů pojistného plnění ale i rozsahu krytí.

Kdybych se měl zamyslet nad současnou tvorbou produktů, tak si nejsem zcela jistý, zdali jdeme tou správnou cestou. Základní rizika jsou jasná a správně sjednané pojištění má ochránit a zabezpečit život postižených klientů. Nevím ale, zdali mezi tato rizika můžeme řadit situaci, kdy mi po nepřímém úderu blesku odejde modem nebo levná televize. Myslím si totiž, že celou řadu pojistných potřeb uměle vytvářejí vizionáři v pojišťovnách a následně investují nemalé finanční prostředky, aby přesvědčili klienty, že zrovna tento jejich speciální produkt potřebují. A konkurence se samozřejmě přizpůsobuje. Z běžného života a jeho úskalí se tak podle mě dělá přílišná věda. A ve svém důsledku pak jde hlavně o to klienty upoutat nákladnou marketingovou kampaní, než je správně pojistit na ta zásadní rizika. Například produkty odpovědnostního pojištění, které se v HVP snažíme neustále inovovat, jsou dlouhodobě ze strany zákazníků podceňovány. Přitom by tento segment trhu měl být prvním v řadě, co se zájmu občanů a podnikatelů týče.


Mohlo by vás zajímat: Schillerová, Vojtěch a Hamáček odmítají monopol ve zdravotním pojištění cizinců


Podívejme se na ten nejzákladnější produkt – povinné ručení. To je dnes ve své podstatě chápáno jako nutné zlo či jako daň za to, že můžeme jezdit autem. A tato zcela zcestná myšlenka je podporována i některými distributory. „Plaťte méně, my vám to zařídíme“ – heslo, které v mnoha obdobách na klienta míří ze všech stran. Když se ale člověk podívá na údaje o škodách České kanceláře pojistitelů, tak mu přeci musí být jasné, že s tímto tvrzením není něco v pořádku a že platit méně znamená být méně krytý… Vždyť neustálý tlak na slevy především za bezeškodní průběh popírá samotné principy vzájemnosti v pojištění. Dobrý klient rovná se maximální sleva. Špatný – ten jde jinam! Kde je potom pojistná matematika, kde je tvorba sazeb? Produkt musí zkrátka a dobře dávat zákazníkovi smysl. Musí rovněž ekonomicky fungovat, tedy dávat smysl i pojišťovně. Pojištění totiž není ani spoření, ani investice, tak jak si myslí spousta lidí. A někdy ani není, čemu se divit. Jen si vzpomeňme, jak se marketingově pracovalo s investiční složkou u životního pojištění, případně s podíly na výnosech z rezerv. Zrovna mi skončilo životní pojištění po cca 20 let placení a podíl na výnosech z rezerv je 39 korun… (úsměv)

Jak se podle Vás v pojišťovnictví odráží dnes všudypřítomná regulace?

Při dnešní úrovni regulace, a to nejen v sektoru pojišťovnictví, je tvorba nového produktu při dodržení všech přísných a leckdy protichůdných požadavků takový malý zázrak. A když se pojišťovně podaří přeci jen připravit smysluplný produkt, tak se stejně potom při kontrolách dozví, že to je z 50 % špatně. Zároveň vám ale už nikdo neřekne, jak přesně by daný produkt měl být nastaven správně. Z tohoto hlediska mi dnešní doba připomíná pohádku O chytré horákyni…

Navíc jsou dnešní produkty, a to i pro člověka s vysokoškolským vzděláním, zcela neuchopitelné. Při jejich vysvětlování se často pohybujeme ze strany klienta spíše v oblasti víry než poznání a pochopení. Jak mi může něco dávat smysl, když tomu nerozumím? A nebude to lepší. Regulace a stále se zpřísňující legislativa nám v podstatě nedovolují připravovat pro klienta vstřícné a lehce pochopitelné produkty.

Jih Moravy zasáhla těžce uvěřitelná živelní katastrofa. Tornádo o velikosti F4 bralo nejen majetek, ale bohužel i lidské životy. Jak se podle Vás k této události postavily české pojišťovny?

Tuzemské pojišťovny, včetně HVP, se k celé nezvyklé a bohužel tragické katastrofě postavily velmi zodpovědně. Stejně jako při každé živelní události v minulosti, mám na mysli například povodně nebo vichřice, postupovaly standardně proklientský, vstřícně a spolehlivě. Jediný, kdo celou situaci komplikuje, je český stát, který svým tradičním chaotickým způsobem ve své podstatě sankcionuje zodpovědné a pojištěné občany za jejich obezřetnost. Myslím si, že v dané lokalitě, a možná nejen v ní, budou obchodníci nabízet majetkové pojištění jen velmi těžce.


Mohlo by vás zajímat: Lukáš Kovanda: Česko je bohatší než Itálie nebo Španělsko


Na závěr si dovolím osobní dotaz, působit jako předseda představenstva české pojišťovny, to je jistě náročné na čas. Jak zvládáte problematiku work-life balance?

Kdo se dal na vojnu, musí bojovat! (úsměv) K udržení pracovní a životní rovnováhy u mě hodně přispívá dobré domácí zázemí. Máme s manželkou hezký vztah, jsem pyšný na své tři děti a vnučku. Všichni jsou zdraví a moje jediné přání je, abychom co nejdéle mohli vést spokojený a šťastný život. To je přece smysl naší existence. Neznám nic důležitějšího a cennějšího. Pak není žádná práce obtížná. A když si potřebuji úplně odpočinout, tak vyrazím na ryby, zahrádku nebo za svými přáteli, se kterými zpíváme ve sboru. 

Děkuji Vám za rozhovor.


Josef Moravec vystudoval Českou zemědělskou universitu v Praze. Během svého působení v pojišťovnictví získal bohaté zkušenosti především v oblasti na obchodních pozicích a produktového managmentu. Ve společnosti Hasičská vzájemná pojišťovna působí od roku 2016 jako ředitel odboru tvorby produktů a v letošním roce se stal i zároveň předsedou představenstva HVP.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články