Covid tvrdě zasáhl dopravu


			Covid tvrdě zasáhl dopravu
5.7.2021 Spektrum, Škody

Tržby všech dopravních odvětví poklesly, výjimkou však byly poštovní a kurýrní činnosti, které zaznamenaly nárůst. Více se dozvíte v článku, který byl publikován v časopise Českého statistického úřadu STATISTIKA&MY.


Odborný časopis STATISTIKA&MY je k přečtení ZDE


Opatření proti šíření onemocnění covid-19 ovlivnila všechna dopravní odvětví, nejvýrazněji odvětví související s přepravou osob. Za celý rok 2020 tržby v dopravě v Česku meziročně poklesly v běžných cenách o 12,2 %, po přepočtu na stálé ceny o 12,4 %.


Mohlo by vás zajímat: Vícepilířový penzijní systém může pomoci řešit stárnutí evropské populace


Tržby podle kategorií

Výrazný pokles tržeb ve stálých cenách byl zaznamenán v letecké dopravě (o 70,4 %) a ve vodní dopravě (37,9 %). V objemově nejvýznamnější kategorii pozemní a potrubní doprava byly tržby nižší o 11,7 %, přičemž v silniční dopravě se tržby snížily o 11,5 %    a v železniční dopravě o 22,1 %. Tržby potrubní dopravy naopak vzrostly o 18,3 %. Nižší tržby o 9,8 % vykázalo skladování a vedlejší činnosti v dopravě, které zahrnují např. spediční služby, služby letišť a řízení letového provozu, služby parkovišť, přístavů, železničních stanic a autobusových terminálů či manipulaci s nákladem. Vyšší tržby (o 12,4 %) vykázaly poštovní a kurýrní činnosti, které se podílely na doručení zboží zakoupeného prostřednictvím internetu. Ty rostly ve všech měsících roku 2020 s výjimkou května, kdy došlo k poklesu o 4,7 %.

Covid zasáhl dopravu 1

Ve 4. čtvrtletí se tržby v sekci doprava a skladování meziročně snížily o 6,3 %. Dvouciferný pád o 73,4 % zaznamenala letecká doprava a o 35,3 % vodní doprava. Objemově nejvýznamnější pozemní a potrubní doprava vykázala tržby nižší o 7,6 %, a sice vlivem poklesu tržeb silniční dopravy (o 7,2 %) a železniční dopravy (o 17,1 %), který byl zmírněn růstem tržeb potrubní dopravy (o 15,5 %). V závislosti na nižších výkonech těchto dopravních oborů se projevilo meziroční snížení tržeb i ve skladování a vedlejších činnostech v dopravě (o 3,6 %). Nejvíce se dařilo poštovním a kurýrním činnostem, jejichž tržby rostly dvouciferným tempem (o 20,5 %) podobně jako ve 4. čtvrtletí roku 2019 (tehdy o 21,8 %). 


Mohlo by vás zajímat: Robert Kareš: Jak vyřešit problém se smluvním zdravotním pojištěním cizinců?


Mezinárodní srovnání

Pro účely mezinárodního porovnání tržeb v oblasti dopravy Eurostat publikuje pouze data v běžných cenách, která jsou pro lepší srovnatelnost očištěna o kalendářní vlivy (tj. o nestejný počet pracovních dní). V Evropské unii při meziročním srovnání takto upravených nominálních tržeb ve 4. čtvrtletí roku 2020 vykázaly podniky zabývající se dopravou a skladováním pokles tržeb o 9,4 %. Snížení bylo zaznamenáno ve všech členských zemích s výjimkou Rumunska, jehož tržby meziročně vzrostly o 8,5 %. Česko zaznamenalo pokles tržeb o 6,2 %. Podobně na tom byly i Německo (–4,4 %), Lucembursko (–4,7 %), Nizozemsko (–8,3 %), Francie (–8,6 %) a Dánsko (–8,9 %). Největší pokles tržeb za 4. čtvrtletí vykázal Kypr (–31,6 %), následně Portugalsko (–26,3 %), Malta (–21,6 %) a Finsko (–21,3 %). Naopak k nejmenšímu snížení došlo ve Slovinsku (–1,1 %), na Slovensku (–1,6 %) a v Litvě (–3,1 %).


Mohlo by vás zajímat: Michal Skořepa: Ceny nemovitostí a zkažený burger


Covid zasáhl dopravu 2Za celý rok 2020 došlo v EU27 po deseti letech růstu k poklesu tržeb v dopravě o 12,4 %. K největšímu snížení došlo ve 2. čtvrtletí, kdy se tržby propadly o 22,5 %.

Naopak nejméně se snížily v 1. čtvrtletí (–2,5 %). V loňském roce, stejně jako v roce 2009, žádnému z členských států EU celoroční tržby v oblasti dopravy nevzrostly, jen v Rumunsku meziročně stagnovaly. Nejméně klesaly tržby v Lucembursku (–1,5 %), Litvě (–6,0 %), Dánsku (–6,9 %), Německu (–7,5 %) a na Slovensku (–7,9 %). Větší pokles tržeb zaznamenaly Estonsko (–15,7 %), Rakousko (–15,9 %), Itálie (–17,5 %), Chorvatsko (–18,1 %) a Španělsko (–19,4 %). Do skupiny zemí s nejsilnějším propadem se řadí Finsko (–20,4 %), Lotyšsko (–21,0 %), Malta (–21,1 %), Portugalsko (–26,0 %) a Kypr (–30,0 %). České republice poklesly tržby za dopravu o 12, 4 %, což bylo téměř shodné jako průměr EU27.


Odborný časopis STATISTIKA&MY je k přečtení ZDE


Iva Kadeřábková
Oddělení statistiky obchodu, dopravy a informačních činností

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články