Pojištění průmyslu v době pandemie


			Pojištění průmyslu v době pandemie
4.8.2021 Produkty, Zahraničí

Pojištění průmyslu se stává z důvodu pandemie výrazně dražším. Současně si podniky a softwaroví experti stěžují, že digitalizace podnikání je nadále nedostatečná.

Dirk Schilling ze společnosti HDI Global SE dokonce tvrdí, že teď je v pojištění průmyslu nejtvrdší trh v historii. Trend, který byl vyvolán menšími kapacitami a vysokým pojistným, v době pandemie ještě zesílil. Podle Schillinga se největší dopady projevují v kybernetickém pojištění a pojištění odpovědnosti členů orgánů společnosti a managementu. Globálně prý existuje ze strany mnohých pojišťovacích podniků regulérní neochota upisovat příslušná rizika.  Celkově prý na trhu průmyslového pojištění panuje značná nejistota. Svoji roli může hrát i ta skutečnost, že dopady pandemie jsou pojistiteli dosti rozdílně interpretovány. Schilling míní, že volatilní období neznamená ale pro obor nejhorší dobu. Nyní by si klienti měli být více vědomi rizik, jež se jich týkají. Velké problémy spojené s globálními dodavatelskými řetězci budou navíc ovlivňovat i škodní náklady. Je jasné, že nedostatek určitého materiálu by mohl vést k zastavení výroby některých zařízení nebo produktů.


Mohlo by vás zajímat: Pandemie negativně ovlivnila duševní zdraví. Může pojištění pomoci?


Tato mizérie bude asi ještě nějakou dobu trvat. To potvrzuje dotazníkové šetření Německé průmyslové a obchodní komory (Deutscher Industrie – und Handelskammertag – DIHK). Zhruba 40 % dotázaných podniků počítá v roce 2021 s přetrvávajícími problémy v dodavatelských vztazích a v logistice. Na podzim 2020 jen 31 % podnikatelů zmiňovalo potíže vyplývající z globálních obchodních toků. Paní Vera Philipps, jež vede v DIHK referát „Východní Asie“ je názoru, že „zácpa“, tedy poruchy v dodavatelských řetězcích, potrvají minimálně do konce roku 2021. Současná pandemie prostě ukázala, že dlouholetý rozvoj výroby just in time (právě včas) je pro průmysl ohnivě nebezpečný. Přesto podle Philipps jen málo podniků podstatněji změní svoji strukturu rizik a opětně rozšíří svoje sklady. Podle ní takové problémy, jež například ukázalo zablokování Suezského kanálu, budou brzy zapomenuty.

K jistému uvolnění by podle Phillips mělo dojít u cen surovin. Zde spatřuje nyní v rámci eurozóny riziko 26 % dotazovaných podniků. V minulém roce to bylo toliko 8 %. Ale podle Philipps neexistuje, pokud jde o suroviny, žádný zásadní problém. Faktem ovšem je, že produkce či těžba surovin v době pandemie poklesla a v současné době se to dohání, ale spíše pomalejším tempem.


Mohlo by vás zajímat: Markéta Šichtařová: Kapitalizmus předluženého spekulanta


Lukas Herrmanns, výkonný ředitel společnosti Marsh pro Německo a střední a východní Evropu, zastává názor, že společenská změna se značně zrychlí. Pandemie podle něho názorně ukázala, že je třeba se rychle přizpůsobit, pokud se chce přežít. V budoucnu je tudíž zapotřebí brát v úvahu rychlost změn, k nimž bude u klientů docházet. Herrmanns hovoří za pojišťovací makléře. Z tohoto hlediska je srozumitelné jeho vyjádření, že Marsh nemá produkt, nýbrž provádí poradenství. Podstatou profese pojišťovacího makléře je umět naslouchat. Herrmanns zaujal postoj také k velkým tématům, jež se dotýkají všech podniků. Mezi nimi zmínil změnu klimatu, udržitelnost, větší rozdělení společnosti a digitalizaci. Ten, kdo skutečně implementuje ve svém podniku udržitelnost, by měl podle Herrmannse získávat nové talenty. Ti by mohli být například ve společnosti Marsh nasazeni k přípravě starší generace na účinné využívání sociálních médií.


Mohlo by vás zajímat: Fúze AON s Willis Towers Watson nakonec neproběhne! Proti byly americké úřady


Pandemie lidem také ukázala, jak mohou být digitální řešení komfortní. Tím se značně posílil tlak na řešení v reálném čase. Například zásilka od Amazon až za tři dny signalizovala u klientů již nespokojenost. Dodání hybridního vozidla za šest měsíců se jevilo jako absurdnost. S ohledem na takový vývoj vyzval Herrmanns obor pojišťovnictví k větší odvaze, pokud jde o nová řešení, a k rozvoji kultury zacházení s chybami, závadami, nebo poruchami.

Podle posouzení stávající situace v oblasti digitalizace, které provedl Mathias Harrassowitz ze softwarové firmy sum.como Sapiens, pojistitelé provozující pojištění průmyslu značně pokulhávají a jsou pozadu o 9 až 10 let. Vyzval pojistitele, aby konečně vytvořili portál, který by mohli využívat všichni. Podle jeho názoru operovat komplexitou v pojištění průmyslu je pouze výmluva. Neexistuje prý žádný proces, který by nemohl být jednoduše zpracován a pak digitalizován. Podle jeho vyjádření je katastrofou, že u průmyslových pojistitelů stále ještě neexistuje jednotná databáze. Je prý taktéž nepochopitelné, proč pojišťovací makléři, kteří přinášejí více než 75 % obchodu v průmyslovém pojištění, nemohou společně s pojistiteli konstruovat takový portál.

Situaci v průmyslovém pojištění podle řady expertů ovlivňují spory o pojistná plnění z pojištění pro případ uzavření podniku. V době pandemie se ukázalo, že pojistné produkty jsou značně komplikované a že podmínky pojistného plnění nejsou prý mnohdy jasné. Průmysl je prý s pojišťovacími makléři a pojistiteli nadále nespokojen. Vyžaduje se prý značné množství dat o rizicích, ale zjevně nejsou správně zpracována.


Mohlo by vás zajímat: Josef Moravec: Hasičská vzájemná pojišťovna je zdravá a stabilní česká firma


Jeden ze zástupců průmyslu, Lars Müller, rizikový manažer ve společnosti Nordzucker AG, zmínil, že nemohou umísťovat rizikové žádosti či návrhy do 30 různých pojišťovacích systémů. Tím se vlastně rovněž vyslovil pro vybudování jednotného portálu. Z toho plyne, že průmysloví pojistitelé musejí hledat optimální účinná digitální řešení. 

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články