Riziko praní peněz a financování terorismu je v neživotním pojištění nízké


			Riziko praní peněz a financování terorismu je v neživotním pojištění nízké

Insurance Europe (IE) informovala o své odpovědi na konzultaci Mezinárodní asociace orgánů dohledu v pojišťovnictví (IAIS) týkající se návrhu revidovaného aplikačního dokumentu IAIS o boji proti praní peněz a financování terorismu.  

Cílem IAIS je zajistit zmíněnou úpravou aplikačního dokumentu konzistentnost s doporučeními FATF (Financial Action Task Force – Finanční akční výbor) a poslední verzí základního pojišťovacího principu 22 (Insurance Core Principle – ICP), který pokrývá prevenci praní peněz a boj proti financování terorismu.  Podle názoru IE by IAIS měla ve finální verzi aplikačního dokumentu jasně uvést, že neživotní pojištění nespadá do působnosti doporučení FATF a že v této oblasti riziko praní peněz a financování terorismu mimo podvodu skoro neexistuje. Neživotní případové studie tam tudíž skutečně nepatří.


Mohlo by vás zajímat: ABI a Flood Re zdůrazňují význam údržby protipovodňových zábran


Evropský pojišťovací průmysl je znepokojen navrženými informačními požadavky IAIS za účelem identifikace klienta, protože jdou nad rámec toho, co je požadováno na úrovni EU, a protože v některých případech chybí jakákoli přidaná hodnota. Navíc navrhovaný přístup k validaci dokumentů je v dnešním digitalizovaném světě zastaralý, a to i když se vezmou v úvahu rozdíly mezi zeměmi v úrovni digitalizace.

V tiskovém prohlášení IE je přímý odkaz na plné znění odpovědi IE na výše zmíněnou konzultaci. Zájemci se mohou seznámit s připomínkami IE k jednotlivým paragrafům navrhovaného dokumentu. Nicméně se je důležité rozvést alespoň dvě základní připomínky IE. Pokud jsou v dokumentu použity pojmy „pojistitel“ a „pojišťovací zprostředkovatel“, tak by to mělo jednoznačně znamenat „životní pojistitel“ a „zprostředkovatel životního pojištění“. Lze dodat, že by to mohlo být případně vyřešeno v definicích pojmů.


Mohlo by vás zajímat: ČKP: Růst počtu pojištěných vozidel se vrací na úroveň před pandemií


S ohledem na doplňkovou povahu sledovaných pokynů IAIS, což bylo zdůrazněno na veřejném slyšení dne 2. června 2021, a při zvážení rozsáhlé platné úpravy v mnoha jurisdikcích, jako například v EU, IE navrhuje klíčové doplnění na konec příslušného textu těchto slov: „… jestliže jsou jurisdikční pokyny nedostatečné k adekvátní podpoře životních pojistitelů a zprostředkovatelů životního pojištění.“ To by mohlo umožnit, že pojistitelé z členských států se budou nadále opírat o právní úpravu EU.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články