ABI a Flood Re zdůrazňují význam údržby protipovodňových zábran


			ABI a Flood Re zdůrazňují význam údržby protipovodňových zábran
10.8.2021 Zahraničí

Asociace britských pojistitelů (ABI) a Flood Re, což je specifický zajišťovací systém, který činí pojištění pro případ povodně dostupnějším, apelují na nutnost provádět adekvátní údržbu protipovodňových zábran ve Spojeném království.

V úvodu apelu jsou uvedena tato fakta:

  • každá 1 GBP vynaložená na údržbu protipovodňových zábran uspoří 7 GBP ve výdajích na nové protipovodňové zábrany,
  • protipovodňové zábrany na řekách přinášejí ročně finanční benefit ve výši 568 mil. GBP.

Mohlo by vás zajímat: Pandemie negativně ovlivnila duševní zdraví. Může pojištění pomoci?


ABI a Flood Re zdůraznily především potřebu udržovat protipovodňové zábrany ve Spojeném království v dobrém stavu. Jde o to, že povodně jsou ve Spojeném království největším rizikem, pokud jde o přírodní katastrofy. Riziku povodně je nyní vystavena jedna ze šesti nemovitostí v Anglii a Walesu, jedna z jedenácti nemovitostí ve Skotsku a jedna ze čtyřiatřiceti nemovitostí v Severním Irsku. Šest z deseti nejdeštivějších let v historii patří ve Spojeném království do období po roce 1998.


Mohlo by vás zajímat: Markéta Šichtařová: Kapitalizmus předluženého spekulanta


ABI a Flood Re se opírají o zprávu společnosti JBA Risk Management (dále jen „JBA“) pod názvem „Modelování vlivu výdajů na údržbu zábran na povodňové škody“ („Modelling the Impact of Spending on Defence Maintenance on Flood Losses“). Z této zprávy například vyplynulo:

  • protipovodňové zábrany na řekách poskytují ochranu komunitám vystaveným riziku povodně, kterou lze ocenit na zhruba 568 mil. GBP ročně. Bez těchto zábran by podle JBA činily povodňové škody ročně cca 958 mil. GBP. S pomocí zábran jsou tyto povodňové škody redukovány na přibližně 388 mil. GBP ročně, takže úspora představuje 568 mil. GBP,
  • údržba protipovodňových zábran je nákladově velmi efektivní – každá 1 GBP zvýšených výdajů na údržbu uspoří téměř 7 GBP v investicích na nové zábrany. Společnost JBA také upozorňuje, že zvýšení současných výdajů na údržbu o 50 % by prodloužilo životnost zábran v průměru o 8 let,
  • dobře financované protipovodňové zábrany se zřídkakdy prolomí či protrhnou. Jestliže se stav protipovodňových zábran nezhoršuje a zůstávají funkční, tak je nepravděpodobné, že by došlo k jejich prolomení či protržení. To podtrhuje důležitost jejich údržby. Opačně, pokud jsou výdaje na údržbu kráceny, snižuje se životnost protipovodňových zábran a celkové roční náklady pak budou růst,
  • na základě současného stavu existujících protipovodňových zábran mají Londýn a jihovýchodní část Spojeného království nejvyšší odhadované roční povodňové škody, které činí 117,4 mil. GBP, což představuje 30 % z celkových škod ve Spojeném království. Následuje severovýchodní část Spojeného království (11 %) a centrální Skotsko (8 %).

I když se zpráva společnosti JBA zaměřuje na protipovodňové zábrany a jejich významnou roli při snižování dopadu povodní, přičemž riziko zaplavení povrchu (půdy) ve Spojeném království narůstá, tak je důležité zajistit, aby i jiná opatření v oblasti řízení povodňového rizika, jako jsou například odlehčující propustě, byla adekvátně financována.


Mohlo by vás zajímat: Fúze AON s Willis Towers Watson nakonec neproběhne! Proti byly americké úřady


James Dalton, který je v ABI ředitelem úseku neživotního pojištění, k výše uvedenému doplnil, že zpráva společnosti JBA přesvědčivě hovoří pro větší výdaje na údržbu protipovodňových zábran, na nichž jsou závislé komunity zranitelné povodněmi. Podle Daltona zpráva jasně ukazuje, že neodpovídající údržba snižuje životnost protipovodňových zábran a zvyšuje celkové náklady. Prostě neinvestovat do údržby je špatná politika, špatné hospodaření.

Proto v souvislosti s komplexním přezkumem výdajů ABI žádá vládu Spojeného království, aby zajistila, že na projekty týkající se údržby protipovodňových zábran budou alokovány patřičné investice, stejně jako kapitál jako součást nového cyklu financování. Dalton pak dodává, že ve Spojeném království se bude povodňové riziko vzhledem ke klimatické změně zhoršovat, takže je životně důležité, aby s tím investice do údržby protipovodňových zábran držely krok.   


Mohlo by vás zajímat: Josef Moravec: Hasičská vzájemná pojišťovna je zdravá a stabilní česká firma


Andy Bord, výkonný ředitel Flood Re, upozornil, že v roce 2014 došlo k devastujícím škodám a nákladům z důvodu neinvestování do údržby protipovodňových zábran. To se již nemůže opakovat. Klíčovým zájmem musí být ochrana komunit a rodin před dopady povodní. Zpráva společnosti JBA podle jeho názoru rovněž ukazuje, že je finančně nezodpovědné konat jinak.

Vláda se musí chopit příležitosti a zavázat se k dodatečnému rozpočtu na údržbu protipovodňových zábran. Jestliže je prováděna údržba, protipovodňové zábrany poskytují dlouhodobě bezpečnost obcím, které by jinak mohly být devastovány povodněmi. Ochrana před povodňovým rizikem je také významná pro zajištění dlouhodobé dostupnosti pojištění budov a domácností pro ty osoby, jež žijí v oblastech náchylných k povodním.


Mohlo by vás zajímat: PwC: Dvě třetiny zaměstnanců nepřestávají pracovat ani o dovolené či víkendu


V prohlášení dostal prostor k vyjádření též Simon Waller, výkonný předseda společnosti JBA. Uvedl, že účinnost protipovodňových zábran hraje významnou roli v odolnosti obcí či komunit a v jejím výzkumu bude pokračováno. Při výzkumu se bude vycházet zvláště z předpokladu, že u povodní se zvýší četnost i závažnost. Závěrem vyjádřil Waller spokojenost s tím, že společnost JBA mohla využít svoje odborné znalosti v oblasti vědy o povodních při řešení tohoto důležitého výzkumu a podtrhnout význam investování do systému protipovodňové ochrany založeného na analýze nákladů a přínosů.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články