UK: Vysoká plnění během pandemie z pojištění domácích zvířat


			UK: Vysoká plnění během pandemie z pojištění domácích zvířat

Asociace britských pojistitelů (ABI) informovala, že během pandemie v roce 2020 vyplatili britští pojistitelé denně na pojistných plněních z pojištění domácích zvířat 2,2 mil. GBP.

Přes zákazy a omezení plynoucí z pandemie byla výše pojistného plnění v roce 2020 u pojištění domácích zvířat druhá nejvyšší v historii a výše pojistného plnění u pojištění koček byla dokonce rekordní. Tyto údaje podtrhují podporu, kterou pojistitelé provozující pojištění domácích zvířat (mazlíčků) poskytli majitelům těchto zvířat během koronavirové pandemie, kdy existovaly obavy a problémy s přístupem k veterinární péči.


Mohlo by vás zajímat: Co kryje první německé pojištění řidičského průkazu?


ABI blíže charakterizovala vývoj v roce 2020 takto:

  • pojistitelé provozující pojištění domácích zvířat vyplatili v roce 2020 pojistná plnění v celkové výši 799 mil. GBP, což představuje 2,2 mil. GBP denně. Rozhodující podíl z těchto plnění připadal na krytí nákladů veterinární péče. Tato výše plnění je druhá nejvyšší v historii, resp. za období od roku 2007, kdy ABI začala shromažďovat obdobné údaje a je o 80 % vyšší než výše sledovaného plnění v roce 2010,
  • celkově bylo v roce 2020 oznámeno 978 000 pojistných událostí. Z toho se 212 000 událostí týkalo koček a 734 000 psů. Z celkového pojistného plnění u pojištění domácích zvířat v roce 2020 ve výši 799 mil. GBP připadalo na kočky 148 mil. GBP a na psy 598 mil. GBP. Zbytek relevantních pojistných plnění připadal hlavně na králíky, ptáky držené v bytech a křečky,
  • pojištění koček mělo v roce 2020 sjednáno 1,06 mil. majitelů. Vyplacená pojistná plnění v roce 2020 (148 mil. GBP) byla o 10 % vyšší než v roce 2019 a dostala se tak na nejvyšší úroveň v historii,
  • průměrná výše pojistného plnění u celého pojištění domácích zvířat se v roce 2020 dostala na částku 817 GBP a oproti roku 2019 vzrostla o 2 %.

Mohlo by vás zajímat: Evropská komise: Povinný nefinanční reporting pro všechny větší firmy


Tato informace ABI je velmi zajímavá, neboť umožňuje si učinit představu o významu tohoto segmentu pojištění. Pro majitele domácích mazlíčků ani pro pojistitele nejde v žádném případě o levnou záležitost. ABI například uvádí, že léčení zlomené nohy Francouzského buldočka stálo 7000 GBP, léčení rozmačkaných kočičích pacek 5000 GBP apod.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články