Jaké jsou předběžné výsledky evropského pojišťovnictví v roce 2020?


			Jaké jsou předběžné výsledky evropského pojišťovnictví v roce 2020?

Insurance Europe (IE) zveřejnila předběžné výsledky docílené v roce 2020 na evropském pojistném trhu. V tomto případě je třeba zvláště podtrhnout slova „předběžné výsledky“, a to vzhledem k tomu, že mohou být pochopitelně ještě zpřesněny, ale hlavně z toho důvodu, že podkladové údaje dodalo IE toliko 26 z 37 členů, resp. národních asociací pojišťoven. Přesto mají souhrnné údaje IE potřebnou vypovídací schopnost, protože všechny hlavní národní pojistné trhy jsou zastoupeny.

Obecně k roku 2020

V úvodu dané publikace je zmíněno, že v roce 2020 nastala první globální pandemie za posledních 100 let. Pandemie COVID-19 a následující reakce vlád se dotkly všech ekonomických sektorů v každé zemi. Výsledkem byl pokles globálního hrubého domácího produktu o 3,3 %, přičemž v Evropě činil jeho pokles 7 %.  Globální pojištěné škody spojené s COVID-19 jsou nyní odhadovány v rozmezí 41–82 mld. EUR.


Mohlo by vás zajímat: Pandemie negativně ovlivnila duševní zdraví. Může pojištění pomoci?


Podle IE předběžné výsledky za rok 2020 potvrzují, že každý evropský trh a každé pojistné odvětví bylo pandemií COVID-19 zasaženo odlišně. I když existují určité společné trendy napříč trhy a pojistnými odvětvími, tak pandemie COVID-19 odhalila unikátní roli, kterou pojistitelé hrají v každé individuální národní ekonomice, a rovněž odlišný způsob, kterým pojistitelé přizpůsobují pojistné produkty a služby charakteristice a dynamice národních trhů. To vysvětluje, proč byl dopad na pojistná plnění a pojistné na určitých trzích velmi omezený a na jiných trzích byl významný.  

Přehled výsledků

Stručná prezentace výsledků za rok 2020 je limitována tím, že zpracovatelé nezveřejnili konzistentní tabulky, ale u jednotlivých sledovaných ukazatelů toliko grafy, jež demonstrují, zda na příslušném národním trhu nastal růst či pokles (v %). Z celkového přehledu výsledků se níže uvádějí jen tyto vybrané ukazatele:

Pojistné

V roce 2020 pokleslo celkové pojistné ve dvou třetinách zemí, které je IE sdělily. Hlavním důvodem byl značný propad v životním pojištění. V roce 2020 se tak projevil značný rozdíl ve srovnání s celkovým růstem v letech 2017–2019. Na druhé straně pojistné soukromého zdravotního pojištění a pojistné vyprodukované v majetkovém a odpovědnostním pojištění zaznamenalo nárůst ve třech čtvrtinách zemí, jež reportovaly údaje. IE k tomu dodává, že v průběhu první vlny pandemie (polovina března – polovina května 2020) nastal u mnoha typů pojištění dvouciferný pokles u pojistného nové produkce a v následujících měsících se ukazovala rozdílná úroveň obnovy na jednotlivých národních trzích. IE zpracovala graf, který ukazuje pokles či růst celkového pojistného v roce 2020 ve srovnání s průměrnou výší pojistného v období 2017–2019. Nejvyšší pokles byl vykázán v Portugalsku (-19 %) a nejvyšší nárůst v Turecku (+19 %).


Mohlo by vás zajímat: Markéta Šichtařová: Kapitalizmus předluženého spekulanta


Vyplacená pojistná plnění

Předběžné údaje o pojistných plněních potvrzují, že situace byla v roce 2020 u jednotlivých typů podnikání značně různorodá. Například pojistná plnění u pojištění motorových vozidel v některých zemích v období zavedení omezovacích opatření výrazně poklesla. Na druhé straně plnění z titulu asistence u cestovního pojištění na některých trzích prudce vzrostla, přičemž situace se napříč Evropou různila, a to obzvláště z hlediska rozsahu, v jakém pojistné smlouvy kryly některé události v cestovním pojištění spojené s COVID-19. Podle IE je předčasné hodnotit plný dopad COVID-19 na pojistná plnění v Evropě. Nicméně některé pojistné trhy zveřejnily alespoň odhady. Například ve Spojeném království (UK) jsou plnění z titulu COVID-19 odhadována na celkových 2,2 mld. EUR. Týká se to zejména pojištění pro případ přerušení provozu, pojištění „ochrany“, cestovního pojištění, pojištění svateb a pojištění odpovědnosti. Švýcarští pojistitelé vyplatili v roce 2020 na pojistných plněních spojených s COVID-19 dle odhadu celkově 1,1 mld. EUR, a to včetně zrušené dovolené a přerušení provozu.


Mohlo by vás zajímat: Fúze AON s Willis Towers Watson nakonec neproběhne! Proti byly americké úřady


Životní pojištění

Podle názoru IE se pojistné produkty životního pojištění na jednotlivých národních pojistných trzích značně liší, jelikož jsou přizpůsobovány tomu, jak jsou organizovány národní systémy veřejného pojištění, ochrany a spoření. Na mnoha pojistných trzích (59 % celkového pojistného v Evropě v roce 2019) pojistné životního pojištění v roce 2020 pokleslo, což lze pravděpodobně vysvětlit rozsáhlým úbytkem pracovních pozic, sníženými příjmy a následnou redukovanou schopností spořit. Některé země konkrétně uvedly, že u nich nastal v období omezení či dokonce zastavení ekonomické aktivity silný pokles nové produkce. I když při zrušení omezení se situace stabilizovala, tak se již nepodařilo dosáhnout za celý rok 2020 růstu.  V roce 2020 přetrvávalo období nízkých úrokových sazeb, jež se staly v některých zemích velkou výzvou pro životní pojistitele.  


Mohlo by vás zajímat: Josef Moravec: Hasičská vzájemná pojišťovna je zdravá a stabilní česká firma


IE se v dalších částech své statistické publikace zaměřuje na další pojistná odvětví či typy pojištění, jako je soukromé zdravotní pojištění, pojištění motorových vozidel, pojištění majetku a pojištění odpovědnosti. Nechybí ani základní fakta o investicích evropských pojišťoven. Zájemcům o tuto problematiku se doporučuje navštívit přímo webové stránky IE.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články