Insurance Europe kritizuje EIOPA ohledně zaměstnaneckého penzijního pojištění


			Insurance Europe kritizuje EIOPA ohledně zaměstnaneckého penzijního pojištění

Insurance Europe (IE) okomentovala návrhy stanovisek orgánu EIOPA, které se týkají dohledu nad institucemi zaměstnaneckého penzijního pojištění. EIOPA se soustředí na posuzování dlouhodobého rizika a podává zprávy o nákladech souvisejících s touto oblastí.

Jelikož tuzemské instituce zaměstnaneckého penzijního pojištění v České republice neexistují, je zapotřebí nejdříve zmínit, že jejich činnost na evropském trhu upravuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2341 o činnostech institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění (IZPP) a dohledu nad nimi (IORP II). Podle názoru IE by EIOPA měla u svých návrhů ve vztahu k institucím zaměstnaneckého penzijního pojištění lépe promyslet:

  • minimální požadavky stanovené ve směrnici IORP II,
  • existující pravidla aplikovaná na instituce zaměstnaneckého penzijního pojištění na národní úrovni, a
  • různorodost penzí napříč Evropou.

Návrhy EIOPA, týkající se podávání zpráv o nákladech a posuzování dlouhodobého rizika definovaného příspěvku, by mohly podle IE institucím zaměstnaneckého penzijního pojištění výrazně zvýšit náklady a zatížení z titulu compliance (zajištění shody/souladu), a to bez zřetelné přidané hodnoty.


Mohlo by vás zajímat: ČAP Insurance talk: U mikrofonu Pavel Nepala


IE také konstatuje, že po přijetí směrnice IORP II byla svědkem nárůstu využívání nástrojů dohledu (úroveň 3) ve vztahu k institucím zaměstnaneckého penzijního pojištění. Během přípravy směrnice IORP II tvůrci politik prý rozhodli nezavádět žádná opatření úrovně 2 a ponechali na členských státech implementaci a doplnění, neboť považovali požadavky minimální harmonizace stanovené IORP II za náležité a vhodné. To značí, že velké zaměření na detaily na 3. úrovni je jaksi v rozporu se zmíněnou politickou dohodou. Obecněji lze podle IE uvést, že je důležité, aby „měkké“[1] pravomoci poskytnuté EIOPA nařízením 1094/2010/EU nenahrazovaly řádné regulatorní a legislativní procedury.


Mohlo by vás zajímat: 2Q 2021: MetLife vykázal čistý zisk 3,4 mld. $. Prudential Financial 2,2 mld. $


Faktem je, že vývoj v této oblasti by měl být sledován i v České republice. Komplexní přístup k reformě důchodového systému by měl brát v úvahu i význam zaměstnaneckého penzijního pojištění, což znamená vrátit se i ke konstrukci zákona č. 340/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.


[1] Vychází to z pojmu „soft law“ – „měkké zákonodárství“ či „nezávazné právní nástroje“ apod. Může jít například o doporučení, stanoviska, nebo sdělení orgánu dohledu.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články