2Q 2021: MetLife vykázal čistý zisk 3,4 mld. $. Prudential Financial 2,2 mld. $


			2Q 2021: MetLife vykázal čistý zisk 3,4 mld. $. Prudential Financial 2,2 mld. $

Některé pojišťovny a zajišťovny zveřejnily předběžné neauditované finanční výsledky za 1. pololetí 2021 a/nebo 2. čtvrtletí 2021. Na základě vybraných klíčových údajů je v článku prezentován „výkon“ amerických pojišťovacích skupin MetLife a Prudential Financial.

MetLife (USA) 

  • čistý zisk dosáhl ve 2. čtvrtletí 2021výše 3,4 mld. USD a čistý zisk na akcii pak 3,83 USD. Ve 2. čtvrtletí 2020 činily odpovídající hodnoty těchto ukazatelů 68 mil. USD, resp. 0,07 USD na akcii,
  • upravený zisk byl ve 2. čtvrtletí 2021 vykázán ve výši 2,1 mld. USD, nebo 2,37 USD na akcii. Ve 2. čtvrtletí 2020 byl vytvořen upravený zisk ve výši 758 mil. USD, nebo 0,83 USD na akcii,
  • účetní hodnota akcie ve 2. čtvrtletí 2021 činila 75,86 USD a byla o 4 % nižší než na konci června 2020,
  • ukazatel ROE (Return on Equity – rentabilita vlastního kapitálu či zisk k vlastnímu kapitálu) skončil na konci 2. čtvrtletí 2021 na vysoké úrovni 21,2 %,
  • hotovost a likvidní aktiva holdingové společnosti představovala k 30. 6. 2021 celkem 6,5 mld. USD, což je značně nad cílem, který byl stanoven v rozmezí 3–4 mld. USD.

Mohlo by vás zajímat: Sloupek Kateřiny Lhotské: Další „poslední“ varování


Prudential Financial (USA)

  • čistý zisk přiřaditelný Prudential Financial, Inc. dosáhl ve 2. čtvrtletí 2021 výše 2,158 mld. USD, nebo 5,40 USD na kmenovou akcii. Ve 2. čtvrtletí 2020 byla zaznamenána čistá ztráta ve výši 2,409 mld. USD, nebo 6,12 USD na akcii,
  • upravený provozní zisk po zdanění se dostal ve 2. čtvrtletí 2021 na 1,514 mld. USD, nebo 3,79 USD na kmenovou akcii. Ve 2. čtvrtletí 2020 byly odpovídající hodnoty těchto ukazatelů 740 mil. USD, resp. 1,85 USD na akcii,
  • účetní hodnota kmenové akcie ke konci 2. čtvrtletí 2021 činila 160,31 USD a na konci stejného období roku 2020 pak 165,53 USD. Upravená účetní hodnota kmenové akcie se dostala na konci 2. čtvrtletí 2021 na 104,39 USD. Na konci stejného období roku 2020 pak činila 92,07 USD,
  • vysoce likvidní aktiva mateřské společnosti se ve 2. čtvrtletí 2021 dostala na úroveň 4,9 mld. USD a byla tak o 0,4 mld. USD vyšší než před rokem,
  • spravovaná aktiva ve 2. čtvrtletí 2021 dosáhla výše 1,730 bilionu USD. Ke konci 2. čtvrtletí 2020 to bylo 1,605 bilionu USD.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články