2Q 2021: Munich Re má čistý zisk 1,7 mld. €. U Swiss Re pak přesahuje 1 mld. $


			2Q 2021: Munich Re má čistý zisk 1,7 mld. €. U Swiss Re pak přesahuje 1 mld. $

Některé pojišťovny a zajišťovny zveřejnily finanční výsledky za 1. pololetí 2021. V tomto článku je prezentován „výkon“ německé zajišťovací skupiny Munich Re a švýcarské zajišťovací skupiny Swiss Re.

Munich Re

Skupina Munich Re zveřejnila prvotní předběžné výsledky již dne 20. července 2021. Z nich vyplývá, že ve 2. čtvrtletí 2021 byly výdaje na velké škody v majetkovém a odpovědnostním zajištění pod průměrem, a to v důsledku relativně nízkých škod z přírodních katastrof. Škody související s COVID-19 v oblasti majetkového a odpovědnostního zajištění byly v souladu s očekáváním. V životním a soukromém zdravotním zajištění ale výrazně překročily očekávání, a to zejména z důvodu vysoké míry úmrtnosti v Indii a Jižní Africe. Pokud jde o pojišťovnu ERGO, tak z COVID-19 pro ni ve 2. čtvrtletí 2021 vyplynuly pouze malé dopady. Z pohledu činnosti celé skupiny Munich Re uvádí, že na výsledku (zisku) se úspěšně podílely všechny segmenty podnikání.

Celkově docílila skupina Munich Re v samotném 2. čtvrtletí 2021 čistý zisk ve výši cca 1,1 mld. EUR. Čistý zisk v 1. pololetí 2021 by se měl pohybovat okolo 1,7 mld. EUR. Skupina Munich Re je tak na správné cestě k dosažení ročního ziskového cíle ve výši 2,8 mld. EUR, i když pravděpodobnost naplnění samostatného cíle stanoveného pro technický výsledek v životním a soukromém zdravotním zajištění ve výši 400 mil. EUR se snížila.


Mohlo by vás zajímat: Svobodné povinné ručení? Zatím je to spíše výjimka


Swiss Re

  • při vyloučení škod z titulu COVID-19 by čistý zisk skupiny v 1. pololetí 2021 činil 1,7 mld. USD a ukazatel ROE (Return on Equity - rentabilita vlastního kapitálu či zisk k vlastnímu kapitálu) pak 13,4 %,
  • čistý zisk v majetkovém a odpovědnostním zajištění dosáhl v 1. pololetí 2021 výše 1,2 mld. USD,
  • obnova smluv v majetkovém a odpovědnostním zajištění provedená v červenci 2021 byla úspěšná a přinesla atraktivní marže,
  • čistá ztráta v životním a soukromém zajištění byla vykázána v 1. pololetí 2021 ve výši 119 mil. USD. Při vyloučení škod z titulu COVID-19 by čistý zisk byl ve výši 530 mil. USD,
  • ukazatel ROI (Return on Investment – rentabilita/návratnost kapitálu) skončil na konci 1. pololetí 2021 na uspokojivé úrovni 3,2 %.

Nad rámec těchto hlavních výsledků bylo v příslušném tiskovém prohlášení uvedeno, že čistý zisk skupiny dosáhl v 1. pololetí 2021 výše 1 mld. USD (při započtení covidových škod) a ukazatel ROE 8,2 %. Silný výsledek byl docílen v majetkovém a odpovědnostním zajištění, přičemž dopady z titulu COVID-19 se v průběhu doby snižovaly. Při vyloučení škod způsobených COVID-19 by čistý zisk v 1. pololetí 2021 činil 1,7 mld. USD. Ve stejném období roku 2020 byl na úrovni 865 mil. USD.

Výkonný ředitel skupiny Swiss Re Christian Mumenthaler k těmto výsledkům uvedl, že je potěšen tím, že se v 1. pololetí 2021 zlepšila ziskovost skupiny. Zaměření na kvalitu portfolia (pojistného kmene) v majetkovém a odpovědnostním zajištění přineslo silné výsledky. Skupina sklízí podle jeho názoru plody rozhodných akcí, jež zlepšily situaci v segmentu podnikání, jež skupina Swiss Re označuje jako Corporate Solutions (Korporátní řešení). Ačkoli je životní a soukromé zdravotní zajištění stále ještě ovlivňováno škodami z titulu COVID-19, protože podle Mumenthalera skupina podporuje klienty a komunity během pandemie, tak základní podnikání si vede nadále dobře. Všechny segmenty podnikání rostou a silná kapitálová pozice umožňuje skupině realizovat atraktivní příležitosti napříč všemi segmenty podnikání.


Mohlo by vás zajímat: ABI a Flood Re zdůrazňují význam údržby protipovodňových zábran


John Dacey, finanční ředitel skupiny Swiss Re, k tomu dodal, že majetkový a odpovědnostní byznys je na správné cestě k dosažení ambiciózních cílů pro tento rok, pokud jde o kombinovanou kvótu. Dacey nyní věří, že pokrok v globálních očkovacích programech povede v příštích čtvrtletích k poklesu škod z titulu COVID-19 v životním a soukromém zdravotním zajištění.  Správa aktiv se podle Daceyho vyvíjí úspěšně a silně přispívá k výnosům skupiny. Jedním z důležitých ukazatelů každé pojišťovny i zajišťovny je pojistné. Z příslušné tabulky, která je přiložena k tiskovému sdělení, vyplývá, že čisté zasloužené pojistné skupiny včetně příjmů z poplatků se v 1. pololetí 2021 dostalo na úroveň 20 800 mil. USD a bylo tak o 7,6 % vyšší než v 1. pololetí 2020.

Údaje obsažené v přiložené tabulce umožňují rovněž řadu porovnání. Například ukazatel ROE v 1. pololetí 2020 byl u skupiny jako celku záporný (-7,9 %) a při vyloučení škod z titulu COVID-19 skončil na úrovni 5,8 %. Hodnota tohoto ukazatele se však v 1. pololetí 2021 výrazně zlepšila, neboť představovala 8,2 % a při vyloučení škod z titulu COVID-19 pak dokonce 13,4 %.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články