1Q 2021: Aegon má provozní zisk + 20 %. PZU vykázal čistý zisk 256 mil. EUR


			1Q 2021: Aegon má provozní zisk + 20 %. PZU vykázal čistý zisk 256 mil. EUR

Některé pojišťovny a zajišťovny zveřejnily předběžné neauditované finanční výsledky za 1. čtvrtletí 2021. V tomto článku je prezentován „výkon“ nizozemské skupiny Aegon a polské skupiny PZU.

Aegon

 • čistý zisk, který v 1. čtvrtletí 2021 dosáhl výše 386 mil. EUR, byl odrazem zvýšeného provozního zisku a příznivého finančního prostředí,
 • provozní zisk se v 1. čtvrtletí 2021 ve srovnání se stejným obdobím roku 2020 zvýšil o 20 % na 431 mil. EUR. Do tohoto výsledku se pozitivně promítla úspora nákladů a vyšší úroveň akciového trhu a negativně zhoršený škodní průběh v USA zvláště z důvodu COVID-19,
 • hotovostní kapitál holdingu v 1. čtvrtletí 2021 činil 1,2 mld. EUR, což je v horní polovině stanoveného cíle,
 • realizované zisky z investic byly v 1. čtvrtletí 2021 vykázány ve výši 31 mil. EUR a byly docíleny normální obchodní aktivitou,
 • v 1. čtvrtletí 2021 se významně snížilo úrokové riziko v USA,
 • solventnostní poměr podle režimu Solventnost II se v průběhu 1. čtvrtletí 2021 snížil ze 196 % na 194 %.

Lard Friese, výkonný ředitel skupiny Aegon, při hodnocení výsledků docílených v 1. čtvrtletí 2021 mezi jiným uvedl, že skupina učinila pokrok při plnění svých strategických priorit, a to se odrazilo i v prezentovaných výsledcích. Friese vyzvedl především zvýšení provozního zisku, k čemuž přispělo zlepšení v USA, Nizozemsku a ve správě aktiv. Skupina uspěla i ve snižování nákladů a je tak na dobré cestě, aby do konce roku 2021 dosáhla úspor ve výši 200 mil. EUR, což by byla polovina z cíle stanoveného pro období 2021–2023. Pokud jde o budoucí vývoj, Friese je přesvědčen o síle skupiny, o správnosti strategie a také o tom, že skupina bude nadále plnit své plány.


Mohlo by vás zajímat: Sloupek Kateřiny Lhotské: Stop diskriminaci lidojedů!


PZU

 • hrubé předepsané pojistné dosáhlo v 1. čtvrtletí 2021 výše 1 345 mil. EUR a ve stejném období roku 2020 pak 1 387 mil. EUR, takže pokleslo o cca 3 %,
 • čisté zasloužené pojistné bylo v 1. čtvrtletí 2021 vykázáno ve výši 1 244 mil. EUR a v 1. čtvrtletí 2020 ve výši 1 311 mil. EUR. I v tomto případě tedy nastal pokles tohoto pojistného o cca 5 %,
 • čistý výnos z investic v 1. čtvrtletí 2021 činil 554 mil. EUR a ve stejném období roku 2020 pak 422 mil. EUR. To znamená nárůst o 31,3 %,
 • čistý zisk v 1. čtvrtletí 2021 činil 256 mil. EUR a ve stejném období roku 2020 jen 65 mil. EUR. Tím pádem se zvýšil téměř čtyřikrát,
 • aktiva se na konci 1. čtvrtletí 2021 dostala na 84 848 mil. EUR a byla tak ve srovnání s 1. čtvrtletím 2020 vyšší o 3,3 %.

K hlavním výsledkům je ovšem třeba dodat, že výsledky v EUR se v některých případech liší od výsledků v PLN. Např. hrubé předepsané pojistné v PLN se zvýšilo v 1. čtvrtletí 2021 oproti stejnému období 2020 o 0,8 %, kdežto v EUR byl vykázán pokles o cca 3 %. Čistý zisk v PLN vzrostl o 305,2 %.

Zdroj: Aegon PZU

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články