1Q 2021: Allianz má čistý zisk + 83,4 %. AXA hlásí celkové výnosy + 2 %


			1Q 2021: Allianz má čistý zisk + 83,4 %. AXA hlásí celkové výnosy + 2 %

Některé pojišťovny a zajišťovny již zveřejnily předběžné neauditované finanční výsledky za 1. čtvrtletí 2021. V tomto článku je prezentován „výkon“ německé skupiny Allianz a francouzské skupiny AXA.

Allianz

 • celkové výnosy poklesly v 1. čtvrtletí 2021 o 2,6 %, a to po očištění o měnové a konsolidační vlivy. V 1. čtvrtletí 2021 dosáhly výše 41,4 mld. EUR, kdežto ve stejném období předcházejícího roku 42,6 mld. EUR,
 • provozní zisk se zvýšil v 1. čtvrtletí 2021 o 44,8 % na 3,3 mld. EUR,
 • čistý zisk přiřaditelný akcionářům vzrostl v 1. čtvrtletí 2021 o 83,4 % na 2,6 mld. EUR,
 • solventnostní poměr podle režimu Solventnost II skončil na úrovni 210 %,
 • ukazatel ROE (Return on Equity – rentabilita vlastního kapitálu či zisk k vlastnímu kapitálu) na roční bázi činil 16,7 % (za celý rok 2020 to bylo 11,4 %),
 • pro rok 2021 zůstává v platnosti cíl dosáhnout provozní zisk ve výši 12 mld. EUR (plus nebo minus 1 mld. EUR).

Oliver Bäte, výkonný ředitel Allianz SE, k těmto hlavním výsledkům za 1. čtvrtletí 2021 uvedl, že Allianz zahájila rok 2021 s vynikajícími výsledky, a to ve všech segmentech podnikání. Podle jeho názoru je to povzbuzující „výkop“, který posiluje přesvědčení této společnosti, že cíle pro rok 2021 budou dosaženy. Giulio Terzariol, finanční ředitel Allianz SE, k tomu dodal, že diversifikované podnikání Allianz velmi dobře zvládlo výzvy plynoucí z pandemie. Zdůraznil rovněž, že jasně vidí návrat do normální ziskové síly. Vzhledem ke zlepšujícím se provozním podmínkám a zdravé kapitálové pozici je Allianz podle Terzariola dobře vybavena k ziskovému růstu.


Mohlo by vás zajímat: Zablokování Suezu: Egypt požaduje náhradu škody ve výši přes 900 milionů $


AXA 

 • celkové výnosy se v 1. čtvrtletí 2021 zvýšily o 2 % na cca 31 mld. EUR. Jde o upravenou hodnotu – tzv. srovnatelnou změnu,
 • výnosy v soukromém zdravotním pojištění vzrostly v 1. čtvrtletí 2021 o 5 % a v neživotním pojištění (bez soukromého zdravotního pojištění) pak o 2 %,
 • výnosy v segmentech životního pojištění a „spoření“ zůstaly na úrovni 1. čtvrtletí 2020,
 • čistý příliv finančních prostředků v segmentech životního pojištění a „spoření“ činil v 1. čtvrtletí 2021 cca 2 mld. EUR a v segmentu správy aktiv pak 13 mld. EUR,
 • solventnostní poměr dle režimu Solventnost II byl oproti stavu ke konci roku 2020 o 8procentních bodů vyšší a dostal se tak na 208 %.

Takto v zásadě prezentovala skupina AXA svoje výsledky v 1. čtvrtletí 2021. V této souvislosti Etienne Bouas-Laurent, finanční ředitel skupiny, vyzvedl tu skutečnost, že vzrostly celkové výnosy, i když pokračovala některá omezení vyvolaná pandemií COVID-19. Tento pozitivní výsledek byl podle jeho názoru podpořen silným růstem v preferovaných segmentech, zejména v podnikatelských pojištěních a soukromém zdravotním pojištění. Vynikající výkon podali investiční manažeři AXA. Např. celkové výnosy v oblasti správy aktiv byly v 1. čtvrtletí 2021 o 17 % vyšší než ve stejném období předcházejícího roku.

Zdroj: Allianz AXA

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články