1Q 2021: Talanx má čistý zisk +24,5 %. Zurich obhájil silnou kapitálovou pozici


			1Q 2021: Talanx má čistý zisk +24,5 %. Zurich obhájil silnou kapitálovou pozici

Některé pojišťovny a zajišťovny zveřejnily předběžné neauditované finanční výsledky za 1. čtvrtletí 2021. V tomto článku je prezentován „výkon“ švýcarské skupiny Zurich a německé skupiny Talanx.

Zurich

 • hrubé předepsané pojistné neživotního pojištění (bez soukromého zdravotního pojištění) se v 1. čtvrtletí 2021 zvýšilo ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku o 14 %. K tomuto růstu přispěla zvláště podnikatelská pojištění, ale také další zlepšení v cenové oblasti,
 • hodnota nové produkce v životním pojištění vzrostla v 1. čtvrtletí 2021 ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku o 21 % (na upravené bázi), a to díky zejména úspěšnému produktovému mixu. Ovšem hodnota tohoto ukazatele vyjádřená jako APE[1] (Annual Premium Equivalent) poklesla ve sledovaném období o 4 % (upravená báze),
 • díky úspěšnému naplňování strategie zaměřené na zákazníka narostl v 1. čtvrtletí 2021 počet nových retailových klientů o 300 000, 
 • kapitálová pozice společnosti Zurich zůstává silná. Solventnostní poměr podle švýcarských právních předpisů (Swiss Solvency Test – SST – Švýcarský solventnostní test) byl k 31. 3. 2021 na úrovni 201 % (odhad).                                                                                                        

George Quinn, finanční ředitel skupiny Zurich, k těmto hlavním výsledkům za 1. čtvrtletí 2021 dodal, že vstup do roku 2021 byl razantní. Docílené výsledky jsou v souladu s celkovou strategií skupiny i s finančními plány. Skupina plně využila příznivých cenových podmínek v podnikatelských pojištěních a dosáhla tak silný růst. Došlo i k dalším zlepšením v oblasti upisování neživotního pojištění (bez soukromého zdravotního pojištění). V životním pojištění se podle Quinna skupina dále zaměřovala spíše na pojistné produkty s vyšší marží a růstovým potenciálem než na prostý růst objemu. Tyto trendy a velmi silná rozvaha umožňují dívat se na zbytek roku 2021 s velkou důvěrou.

Podle podrobné zprávy skupiny Zurich o výsledcích v 1. čtvrtletí 2021 dosáhlo hrubé předepsané pojistné neživotního pojištění (bez soukromého zdravotního pojištění) výše 11 032 mil. USD. Z toho připadalo na Evropu, Střední východ a Afriku 6 210 mil. USD (56,3 %), na Severní Ameriku 3 912 mil. USD (35,5 %), Asii a Pacifik 782 mil. USD a na Latinskou Ameriku 574 mil. USD. To ukazuje, že skupina je v zásadě zastoupena ve všech regionech a má relativně významné postavení v Severní Americe. Tím pádem ji ale značně ovlivňují změny ekonomických, tržních či legislativních podmínek např. v USA.


Mohlo by vás zajímat: Zablokování Suezu: Egypt požaduje náhradu škody ve výši přes 900 milionů $


Talanx

 • hrubé předepsané pojistné se v čtvrtletí 2021 zvýšilo ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku o 9,4 % na 13,6 mld. EUR. V 1. čtvrtletí 2020 činilo 12,5 mld. EUR. Po očištění dopadů kurzových změn by růst hrubého předepsaného pojistného v 1. čtvrtletí 2021 činil 13,6 %,
 • kombinovaná kvóta[2] u neživotního pojištění (bez soukromého zdravotního pojištění) a u neživotního zajištění (bez soukromého zdravotního zajištění) se v 1. čtvrtletí 2021 dostala na 96,1 %, což znamená ve srovnání se stejným obdobím roku 2020 zlepšení o 3,7procentních bodů,
 • čistý výnos z investic se dostal v čtvrtletí 2021 na 3,5 %. Ve stejném období roku 2020 byl na úrovni 2,7 %,
 • provozní zisk (EBIT – před úroky a zdaněním) vzrostl o 11,8 % na 625 mil. EUR. Ve stejném období roku 2020 činil 559 mil. EUR,
 • čistý zisk skupiny se v čtvrtletí 2021 vyšplhal na 277 mil. EUR, což představuje nárůst o 24,5 %. Podílely se na tom ovšem převážně jednorázové vlivy,
 • solventnostní poměr podle režimu Solventnost II byl vykázán na konci roku 2020 na úrovni 206 %. Stav k 31. 3. 2021 nebyl v rámci hlavních výsledků zveřejněn,
 • skupina počítá s tím, že čistý zisk skupiny v roce 2021 by se mohl pohybovat blízko horního limitu stanoveného rozmezí od 800 do 900 mil. EUR.

Torsten Leue, předseda správní rady skupiny Talanx, v souvislosti s výsledky docílenými v 1. čtvrtletí 2021 zdůraznil, že nastartovaný trend je extrémně pozitivní a znamená dobrý start do roku 2021. Skupina roste jako celek a k výsledkům přispěly všechny divize. To podle Leuea ukazuje, že růstové iniciativy se vyplatily a že opatření přijatá za účelem optimalizace průmyslových pojištění a retailového byznysu v Německu fungují plošně. To lze doložit např. tím, že hrubé předepsané pojistné v segmentu průmyslového pojištění se v 1. čtvrtletí 2021 zvýšilo o 5,3 % na 2,7 mld. EUR. Ve stejném období roku 2020 činilo 2,6 mld. EUR. Po očištění o dopady kurzových změn by nárůst daného pojistného v 1. čtvrtletí 2021 představoval dokonce 8 %.


[1] APE = běžně placené pojistné + 10 % z jednorázově placeného pojistného
[2] Souhrn škodního poměru a nákladovosti; procento z každé Kč pojistného, které pojistitel ušetří na pojistném plnění a nákladech (majetková a odpovědnostní pojištění); pokud je poměr vyšší než 100, tak pojistitel má technickou ztrátu.

Zdroj: Zurich Talanx

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články