1Q 2021: MetLife má čistý zisk 290 mil. $. Prudential Financial pak 2,828 mld. $


			1Q 2021: MetLife má čistý zisk 290 mil. $. Prudential Financial pak 2,828 mld. $

Některé pojišťovny a zajišťovny zveřejnily předběžné neauditované finanční výsledky za 1. čtvrtletí 2021. V tomto článku je prezentován „výkon“ amerických skupin MetLife a Prudential Financial.

MetLife (USA)

 • čistý zisk dosáhl v 1. čtvrtletí 2021výše 290 mil. USD a čistý zisk na akcii pak 0,33 USD. V 1. čtvrtletí 2020 činily odpovídající hodnoty těchto ukazatelů 4,4 mld. USD, resp. 4,75 USD na akcii,
 • upravený zisk byl v 1. čtvrtletí 2021 vykázán ve výši 2 mld. USD, nebo 2,20 USD na akcii. V 1. čtvrtletí 2020 byl vytvořen upravený zisk ve výši 1,4 mld. USD, nebo 1,58 USD na akcii,
 • účetní hodnota akcie v 1. čtvrtletí 2021 činila 70,08 USD a byla o 3 % nižší než na konci března 2020,
 • ukazatel ROE (Return on Equity - rentabilita vlastního kapitálu či zisk k vlastnímu kapitálu) skončil na konci 1. čtvrtletí 2021 na úrovni toliko 1,8 %; upravený ROE se však dostal na 16,5 %,
 • hotovost a likvidní aktiva holdingové společnosti představovala k 31. 3. 2021 celkem 3,8 mld. USD, což je v rámci cíle, který byl stanoven v rozmezí 3 – 4 mld. USD.

K těmto hlavním výsledkům, jak je představila skupina MetLife, je vhodné alespoň dodat, že pojistné, poplatky a jiné výnosy MetLife vzrostly v 1. čtvrtletí 2021 ve srovnání se stejným obdobím roku 2020 o 9 % na cca 12,4 mld. USD. I po dané úpravě tohoto ukazatele dosahuje nárůst 2 %. Čistý investiční výnos byl v 1. čtvrtletí 2021 vykázán ve výši 5,3 mld. USD a byl o 74 % vyšší než ve stejném období roku 2020.

K výsledkům za 1. čtvrtletí 2021 se vyjádřil Michel Khalaf, prezident a výkonný ředitel společnosti MetLife, Inc. Zdůraznil, že skupina MetLife docílila v 1. čtvrtletí 2021 silný finanční výsledek. Dokumentoval to tím, že upravený zisk na akcii vzrostl v 1. čtvrtletí 2021 ve srovnání stejným obdobím roku 2020 o 39 %. S uspokojením dodal, že skupina ve sledovaném období vrátila akcionářům přibližně 1,4 mld. USD prostřednictvím zpětného odkupu akcií a dividend z kmenových akcií. Khalaf je přesvědčen, že nejhorší dopady pandemie COVID-19 má skupina již za sebou a je připravena vytvářet dodatečnou hodnotu pro akcionáře.


Mohlo by vás zajímat: BMI nepravdy aneb manipulace fakty


Prudential Financial (USA)

 • čistý zisk přiřaditelný Prudential Financial dosáhl v 1. čtvrtletí 2021 výše 2,828 mld. USD, nebo 6,98 USD na kmenovou akcii. V 1. čtvrtletí 2020 byla zaznamenána čistá ztráta ve výši 271 mil. USD, nebo 0,70 USD na akcii,
 • upravený provozní zisk po zdanění se dostal v 1. čtvrtletí 2021 na rekordní úroveň, a to 1,665 mld. USD, nebo 4,11 USD na kmenovou akcii. V 1. čtvrtletí 2020 byly odpovídající hodnoty těchto ukazatelů 897 mil. USD, resp. 2,22 USD na akcii,
 • účetní hodnota kmenové akcie ke konci 1. čtvrtletí 2021 činila 145,05 USD a na konci stejného období roku 2020 pak 152,45 USD. Upravená účetní hodnota kmenové akcie se dostala na konci 1. čtvrtletí 2021 na 100,49 USD; před rokem to bylo 99,71 USD,
 • akcionářům byl v 1. čtvrtletí 2021 vrácen kapitál ve výši 842 mil. USD, a to včetně dividend ve výši 1,15 USD na kmenovou akcii. To představuje výnos ve výši 5 % na upravenou účetní hodnotu kmenové akcie,
 • likvidní aktiva mateřské společnosti se v 1. čtvrtletí 2021 dostala na úroveň 5,4 mld. USD a byla tak o 0,1 mld. USD vyšší než před rokem,
 • spravovaná aktiva v 1. čtvrtletí 2021 dosáhla výše 1,663 bilionu USD. Ke konci 1. čtvrtletí 2020 to bylo 1,481 bilionu USD.

Mohlo by vás zajímat: Zablokování Suezu: Egypt požaduje náhradu škody ve výši přes 900 milionů $


Prudential Financial, Inc. je americká pojišťovací skupina, ale mezinárodně aktivní. Podíváme-li se na její podnikání v USA, tak upravený provozní zisk v 1. čtvrtletí 2021 činil 852 mil. USD, což znamená, že v USA byla vytvořena zhruba polovina tohoto zisku. Charles Lowrey, předseda a výkonný ředitel Prudential Financial, Inc., k výsledkům za 1. čtvrtletí 2021 mimo jiné uvedl, že skupina měla silný start do roku 2021, což lze dokumentovat zvláště rekordní úrovní upraveného provozního zisku, příznivými prodeji a čistým přílivem finančních prostředků.

Lowrey též vyzvedl, že skupina učinila značný pokrok v transformaci podnikání. Je na dobré cestě k tomu, aby do konce roku 2023 docílila úsporu nákladů ve výši 570 mil. USD. Díky posilování rozvahy skupiny a díky zlepšeným ekonomickým podmínkám lze v roce 2021 zvýšit zpětný odkup akcií o 500 mil. USD. Souhrnně se plánuje vrátit akcionářům v příštích třech letech až 10,5 mld. USD. Pokud jde o budoucnost, tak Prudential Financial, Inc. bude postupovat tak, aby byla zajištěna dlouhodobá udržitelnost. Hodlá také přispívat k inkluzivní ekonomické obnově.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články