1Q 2021: AIG má zisk v neživotním pojištění + 69 %. Ping An provozní zisk +8,9 %


			1Q 2021: AIG má zisk v neživotním pojištění + 69 %. Ping An provozní zisk +8,9 %

Některé pojišťovny a zajišťovny zveřejnily předběžné neauditované finanční výsledky za 1. čtvrtletí 2021. V tomto článku je prezentován „výkon“ americké skupiny AIG a čínské skupiny Ping An.

AIG

 • upravený zisk před zdaněním (APTI) v neživotním pojištění se v čtvrtletí 2021 ve srovnání se stejným obdobím roku 2020 zvýšil o 69 %, a to díky zvláště lepším výsledkům v upisování,
 • čisté předepsané pojistné u podnikatelských pojištění vzrostlo v čtvrtletí 2021 ve srovnání se stejným obdobím roku 2020 o 25 % (o 22 % při konstantní dolarové bázi). K tomu přispěly jak výsledky v Severní Americe, tak i v jiných regionech světa,
 • upravený zisk před zdaněním (APTI) v životním a penzijním pojištění zaznamenal v čtvrtletí 2021 se srovnání s 1. čtvrtletím 2020 přírůstek ve výši 57 %. Podílely se na tom různorodé produkty a zlepšující se tržní podmínky,
 • v průběhu 1. čtvrtletí 2021 byly realizovány zpětné odkupy kmenových akcií ve výši 362 mil. USD.

Nad rámec těchto hlavních výsledků publikovala skupina AIG i další údaje, jež podle jejího vyjádření „stojí za zmínku“:

 • kombinovaná kvóta[1] u neživotního pojištění byla v čtvrtletí 2021 vykázána ve výši 98,8 % a zlepšila se oproti 1. čtvrtletí 2020 o 2,7procentního bodu, a to přes nárůst přírodních katastrof. Např. škody ze zimních vichřic dosáhly výše 422 mil. USD,
 • konsolidované čisté investiční výnosy docílily v čtvrtletí 2021 výše 3,7 mld. USD a ve srovnání se stejným obdobím roku 2020 byly vyšší o 46 %,
 • účetní hodnota kmenové akcie byla k 31. 3. 2021 na úrovni 72,37 USD a ve srovnání s úrovní vykázanou k 31. 12. 2020 byla o 5,3 % nižší,
 • ukazatel ROCE (Return on Common Equity – rentabilita kmenového kapitálu či zisk ke kmenovému kapitálu) na roční bázi skončil ke konci 1. čtvrtletí 2021 na 24,2 %. Upravená hodnota tohoto ukazatele ve sledovaném období pak činila 7,4 %.

Peter Zaffino, prezident a výkonný ředitel AIG, v souvislosti s výše uvedenými výsledky například vyzvedl, že skupina měla vynikající vstup do roku 2021. To lze v 1. čtvrtletí 2021 dokumentovat např. na růstu v neživotním pojištění a pokračujícím silném výkonu v životním a penzijním pojištění. V neživotním pojištění se projevil růst ziskovosti v upisování. Zaffino dále poukázal na vývoj kombinované kvóty, jež se zlepšila, a to i přes značné škody z přírodních katastrof.

Pozitivně hodnotí skupina AIG i výsledky v životním a penzijním pojištění. Zaffino upozornil např. na růst prodejů a ziskovosti. Tím pádem zůstává AIG v tomto segmentu pojištění lídrem trhu. Zaffino vyjádřil rovněž hrdost z výsledků, jež byly globálně dosaženy, a ocenil příspěvek všech kolegů.


Mohlo by vás zajímat: Michal Skořepa: Ceny nemovitostí a zkažený burger


Ping An

 • provozní zisk přiřaditelný akcionářům mateřské společnosti se v čtvrtletí 2021 zvýšil o 8,9 % na 39 120 mil. RMB (1 USD = 6,43760 RMB/CNY – 21. 5. 2021). Ukazatel ROE (Return on Equity – rentabilita vlastního kapitálu či zisk k vlastnímu kapitálu) na konci 1. čtvrtletí 2021 činil 20 %,
 • celkový počet retailových klientů k 31. 3. 2021 převýšil 220 mil. Z toho 84,57 mil. klientů mělo uzavřeno více smluv – s různými dceřinými společnostmi,
 • hodnota nového obchodu v životním a soukromém zdravotním pojištění v čtvrtletí 2021 vzrostla o 15,4 % na 18 980 mil. RMB. Přírůstek provozního zisku v těchto segmentech pojištění činil 4,2 % a dostal se tím pádem na hodnotu 25 580 mil. RMB. Navíc reforma životního pojištění skupiny se přesunula již do fáze komplexního rozvinutí a do realizace,
 • kombinovaná kvóta v neživotním pojištění (bez soukromého zdravotního pojištění) se v čtvrtletí 2021 zlepšila o 1,3procentního bodu na 95,2 %. Provozní zisk v tomto segmentu podnikání byl vyšší než ve stejném období roku 2020 o 15,2 % a skončil tak na úrovni 5 119 mil. RMB,
 • čistý zisk Ping An v oblasti bankovnictví vzrostl o 18,5 % na 10 132 mil. RMB,
 • počet patentových přihlášek Ping An v oblasti technologií se v průběhu 1. čtvrtletí 2021 zvýšil o 1100 na celkových 32 512. Je to více než u většiny mezinárodně aktivních finančních institucí.

Skupina Ping An zveřejnila výše uvedené hlavní výsledky v rámci podrobné zprávy o výsledcích dosažených v 1. čtvrtletí 2021. Ve zprávě však není obsaženo vyjádření žádného jejího vrcholného manažera. Z podrobné zprávy je účelné uvést skladbu provozního zisku této skupiny. Ten v 1. čtvrtletí 2021 dosáhl výše zmíněné výše 39 120 mil. RMB. 64,6 % se na něm podílelo životní a soukromé zdravotní pojištění. Podíl neživotního pojištění (bez soukromého zdravotního pojištění) činil 13 % a podíl bankovnictví pak 15 %. Zbytek připadl na cenné papíry, technologie atd.


[1] Souhrn škodního poměru a nákladovosti; procento z každé Kč pojistného, které pojistitel ušetří na pojistném plnění a nákladech (majetková a odpovědnostní pojištění); pokud je poměr vyšší než 100, tak pojistitel má technickou ztrátu.

Zdroj: AIG Ping An

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články