1Q 2021: Generali má provozní zisk +11 %. Berkshire Hathaway čistý zisk 12 mil. $


			1Q 2021: Generali má provozní zisk +11 %. Berkshire Hathaway čistý zisk 12 mil. $

Některé pojišťovny a zajišťovny již zveřejnily předběžné neauditované finanční výsledky za 1. čtvrtletí 2021. V tomto článku je prezentován „výkon“ italské skupiny Generali a americké investiční a pojišťovací skupiny Berkshire Hathaway.

Skupina Generali

 • konsolidovaný provozní zisk se v čtvrtletí 2021 zvýšil ve srovnání se stejným obdobím roku 2020 o 11 % na 1,6 mld. EUR. K tomuto výsledku přispěl pozitivní vývoj v neživotním pojištění (bez soukromého zdravotního pojištění), ve správě aktiv, v holdingu a jiných segmentech podnikání. Provozní zisk v segmentu životního pojištění poklesl o 1,8 %,
 • celkové hrubé předepsané pojistné dosáhlo v čtvrtletí 2021 výše 19,7 mld. EUR a bylo tak o 4,2 % vyšší než ve stejném období předchozího roku. Hrubé předepsané pojistné životního pojištění vzrostlo o 5,5 % a neživotního pojištění (bez soukromého zdravotního pojištění) o 1,9 %. Čistý příliv finančních prostředků v životním pojištění zaznamenal ve sledovaném období nárůst o 1 % na 3 mld. EUR. Plně se na tom podílela pojištění spojená s fondy a pojištění poskytující ochranu,
 • kombinovaná kvóta[1] v neživotním pojištění skončila v čtvrtletí 2021 na úrovni 88 % a oproti 1. čtvrtletí 2020 poklesla o 1,4 procentního bodu, což znamená zlepšení,
 • čistý zisk v čtvrtletí 2021 činil 802 mil. EUR. Základem pro tento výsledek byl pochopitelně provozní zisk. Ve stejném období roku 2020 byl čistý zisk vykázán jen ve výši 113 mil. EUR. V tomto čtvrtletí roku 2020 se totiž projevilo podstatné zhoršení v oblasti investic a svoji roli sehrály také výdaje na tvorbu Mimořádného mezinárodního fondu pro Covid-19 (Extraordinary International Fund for Covid-19),
 • kapitálová pozice skupiny byla ve sledovaném období extrémně dobrá. Solventnostní poměr podle režimu Solventnost II byl na konci 1. čtvrtletí 2021 na úrovni 234 %. Bylo to pozitivně ovlivněno excelentní tvorbou kapitálu a příznivým výkonem na trhu. Oproti 1. čtvrtletí 2020 se solventnostní poměr zvýšil o 10 procentních bodů,
 • k 31. 3. 2021 měla skupina ve správě aktiva ve výši 671,6 mld. EUR (+ 1,1 %).

Cristiano Borean, finanční ředitel skupiny Generali, v souvislosti s výše uvedenými hlavními výsledky mimo jiné uvedl, že skupina uzavřela 1. čtvrtletí 2021 s dobrými ekonomickými výsledky – v souladu se stanovenými cíli, což potvrdilo efektivnost strategie „Generali 2021“. Skupina nadále zůstává mezi nejlepšími v pojišťovacím průmyslu, a to se skvělou kapitálovou pozicí.  V životním pojištění probíhá vybalancování podnikatelského mixu, což umožnilo udržet vynikající ziskovost (zvláště u nové produkce) přes trvající prostředí nízkých úrokových sazeb. Skupina Generali má podle Boreana nadále nejlepší, nejméně volatilní kombinovanou kvótu mezi svými konkurenty a dosáhla působivé výsledky ve správě aktiv a jiných segmentech. Silný růst provozního i čistého zisku demonstruje, že skupina provozuje činnost efektivně v makroekonomickém prostředí, jež stále čelí nejistotám z důvodu stávající pandemie.


Mohlo by vás zajímat: Miroslav Škvára ke zkouškám: Přechodné období skončilo. Co bude dál?


Berkshire Hathaway

 • čistý zisk přiřaditelný akcionářům dosáhl v čtvrtletí 2021 výše 11 711 mil. USD. V 1. čtvrtletí 2020 byla zaznamenána ztráta ve výši 49 746 mil. USD,
 • na čistém zisku docíleném v čtvrtletí 2021 ve výši 11 711 mil. USD se podílely zisky z investic ve výši 4 693 mil. USD a provozní zisk ve výši 7 018 mil. USD. Ve stejném období roku 2020 byl vykázán provozní zisk ve výši 5 871 mil. USD, ale ztráta z investic vyšplhala na 55 617 mil. USD.

Kromě výše uvedených hlavních výsledků zveřejnila skupina Berkshire Hathaway v příslušném tiskovém prohlášení ze dne 1. května 2021 ještě následující skladbu provozního zisku, který, jak bylo výše uvedeno, činil v 1. čtvrtletí 2021 celkem 7 018 mil. USD:

 • pojištění přispělo ziskem z upisování ve výši 764 mil. USD a ziskem z investic ve výši 1 208 mil. USD (+ 12,7 % ve srovnání s 1. čtvrtletím 2020),
 • železnice, služby (plyn, voda, elektřina, odpady) a energetika vyprodukovaly provozní zisk ve výši 1 954 mil. USD,
 • zbývající část provozního zisku nebyla specifikována.

Další informace o výkonu skupiny Berkshire Hathaway lze získat z její zprávy pro Komisi pro cenné papíry a burzu (USA). Pokud jde o pojištění, lze uvést např., že:

 • aktiva – pojištění a ostatní [bez železnic, služeb (plyn, voda, elektřina, odpady) a energetiky] představovala na konci 1. čtvrtletí 2021 celkem 673 636 mil. USD. Ve stejném období předchozího roku to bylo 664 021 mil. USD,
 • zasloužené pojistné v 1. čtvrtletí 2021 činilo 16 424 mil. USD a v 1. čtvrtletí 2020 pak 15 748 mil. USD, nezasloužené pojistné bylo v 1. čtvrtletí 2021 vykázáno ve výši 23 756 mil. USD. Ve stejném období roku 2020 byla jeho hodnota 21 395 mil. USD.

[1] Souhrn škodného poměru a nákladovosti; procento z každé Kč pojistného, které pojistitel ušetří na pojistném plnění a nákladech (majetková a odpovědnostní pojištění); pokud je poměr vyšší než 100, tak pojistitel má technickou ztrátu.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články