1Q 2021: MAPFRE hlásí zisk 173 mil. €. Crédit Agricole má výnosy +17,7 %


			1Q 2021: MAPFRE hlásí zisk 173 mil. €. Crédit Agricole má výnosy +17,7 %

Některé pojišťovny a zajišťovny již zveřejnily předběžné neauditované finanční výsledky za 1. čtvrtletí 2021. V tomto článku je prezentován „výkon“ španělské skupiny MAPFRE a francouzské skupiny Crédit Agricole Assurances.

MAPFRE

  • výnosy skupiny zůstaly v 1. čtvrtletí 2021 stabilní (více než 7,3 mld. EUR), ovšem pojistné se ve srovnání se stejným obdobím roku 2020 snížilo o 3,3 % na 5,9 mld. EUR, což ovlivnilo měnové oslabení. Při konstantních devizových kurzech by pojistné vzrostlo o 3,2 %,
  • ve Španělsku se vyvíjel pozitivně obchod (+ 2,9 %). Zisk se v tomto teritoriu zvýšil v 1. čtvrtletí 2021 ve srovnání s v 1. čtvrtletím 2020 o 5,5 %. Španělsko zůstalo největším přispěvatelem do zisku skupiny. Ve všech zemích Latinské Ameriky skončilo hospodaření v 1. čtvrtletí 2021 se ziskem. Zajišťovna MAPFRE RE si vedla dobře a vyprodukovala zisk ve výši 32 mil. EUR,
  • náklady na pojistná plnění z titulu COVID-19 činila v 1. čtvrtletí 2021 celkem 109 mil. EUR, z toho 77 % připadalo na Latinskou Ameriku. Čistý dopad škod rezultujících z vichřice Filomena se dostal na téměř 20 mil. EUR; ve Španělsku byl rozdělen mezi MAPFRE RE a MAPFRE,
  • solventnostní poměr dle režimu Solventnost II skončil na konci prosince 2020 na úrovni 193 %.

Mohlo by vás zajímat: Miroslav Škvára ke zkouškám: Přechodné období skončilo. Co bude dál?


Crédit Agricole Assurances

  • v 1. čtvrtletí 2021 byl ve srovnání s 1. čtvrtletím 2020 docílen nárůst (pojistného) o 13 %, a to v tzv. prioritních oblastech pojišťovacího byznysu,
  • výnosy se v 1. čtvrtletí 2021 zvýšily ve srovnání se stejným obdobím roku 2020 o 17,7 % na 10,6 mld. EUR a tím se dostaly zpět na jejich vysokou úroveň vykázanou v 1. čtvrtletí 2019,
  • přijaté pojistné v neživotním pojištění (bez soukromého zdravotního pojištění) činilo na konci března 2021 celkem 2 mld. EUR a vzrostlo ve srovnání s 1. čtvrtletím 2020 o 6,4 %; přírůstek mimo Francii představoval 9,3 % (z toho v Itálii dokonce + 18,8 %). V 1. čtvrtletí 2021 přibylo 200 000 pojistných smluv (jde o čistý nárůst), takže na konci 1. čtvrtletí 2021 bylo v pojistném kmeni u tohoto segmentu podnikání celkem 14,8 mil. pojistných smluv (+ 4,2 %),
  • kombinovaná kvóta[1] v neživotním pojištění zůstala podle vyjádření Crédit Agricole Assurances pod kontrolou a na konci března 2021 byla na úrovni 96,1 %,
  • u pojištění pro případ smrti a pojištění pro případ invalidity, úvěrového pojištění a skupinových pojištění činilo v 1. čtvrtletí 2021 hrubé předepsané pojistné 1,3 mld. EUR a bylo tak o 5 % vyšší než v 1. čtvrtletí 2020. Nárůst byl docílen ve všech třech uvedených segmentech pojištění.

[1] Souhrn škodního poměru a nákladovosti; procento z každé Kč pojistného, které pojistitel ušetří na pojistném plnění a nákladech (majetková a odpovědnostní pojištění); pokud je poměr vyšší než 100, tak pojistitel má technickou ztrátu.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články