1Q 2021: Prudential plc má zisk u nové produkce + 21 %. Aviva roste


			1Q 2021: Prudential plc má zisk u nové produkce + 21 %. Aviva roste

Některé pojišťovny a zajišťovny zveřejnily předběžné neauditované finanční výsledky za 1. čtvrtletí 2021. V tomto článku je prezentován „výkon“ britských skupin Aviva a Prudential plc.

Aviva

  • současná hodnota pojistného u nové produkce životního pojištění v 1. čtvrtletí 2021 činila stejně jako v 1. čtvrtletí 2020 cca 8,3 mld. GBP,
  • hrubé předepsané pojistné u neživotního pojištění vzrostlo v 1. čtvrtletí 2021 ve srovnání se stejným obdobím roku 2020 o 4 % na 2 mld. GBP,
  • kombinovaná provozní kvóta u neživotního pojištění skončila v 1. čtvrtletí 2021 na 90,6 %. Ve stejném období předchozího roku byla na úrovni 118,7 %,
  • hrubé předepsané pojistné u podnikatelských pojištění dosáhlo v 1. čtvrtletí 2021 výše 868 mil. GBP, což znamená oproti 1. čtvrtletí 2020 nárůst o 11 %,
  • hrubé předepsané pojistné u pojištění osob v rámci neživotního pojištění se zvýšilo v 1. čtvrtletí 2021 oproti stejnému období roku 2020 pouze o 1 % na 1 123 mil. GBP,
  • solventnostní poměr byl v 1. čtvrtletí 2021 vykázán ve výši 209 %. V roce 2020 skončil na úrovni 202 %.

Amanda Blanc, výkonná ředitelka skupiny, k hlavním výsledkům mimo jiné uvedla, že skupina učinila v 1. čtvrtletí 2021 značný pokrok. Bylo ukončeno přesměrování pojistného kmene a prodáno osm podnikatelských jednotek, které nejsou pro skupinu klíčové. To by mělo podle výkonné ředitelky generovat po dokončení příslušných transakcí peněžní prostředky ve výši 7,5 mld. GBP. Dále Amanda Blanc vyzvedla, že se podařilo excelentně nakročit ke snížení dluhu v 1. polovině roku 2021 o 1,9 mld. GBP.


Mohlo by vás zajímat: Miroslav Škvára ke zkouškám: Přechodné období skončilo. Co bude dál?


Prudential plc.

  • ukazatel APE (Annual Premium Equivalent – roční ekvivalent pojistného: běžně placené pojistné + 10 % z jednorázově placeného pojistného) se v Asii a Africe v 1. čtvrtletí 2021 ve srovnání se 4. čtvrtletím 2020 zvýšil o 14 % (bez Hongkongu),
  • zisk u nové produkce vzrostl v 1. čtvrtletí 2021 oproti stejnému období roku 2020 o 21 %,
  • očekává se, že ve 2. pololetí 2021 se podaří dokončit vyčlenění penzijního pojistitele Jackson (USA) ze skupiny Prudential plc. Závisí to ale na získání souhlasu regulátora a souhlasu akcionářů,
  • skupina nadále uvažuje o zvýšení vlastního kapitálu ve výši 2,5 – 3 mld. USD, které by následovalo po vyčlenění výše zmíněné společnosti Jackson. Záměrem je zvýšení finanční flexibility a vyvážení rozvahy.

Mike Wells, výkonný ředitel skupiny, mezi jiným zmínil, že na řadě trhů dochází k určitému narušení z důvodu COVID-19, ale skupině Prudential plc se daří v Asii i Africe pokračovat v rozvoji v návaznosti na dynamiku docílenou ve 3. a 4. čtvrtletí 2020. V 1. čtvrtletí 2021 se prodeje dle ukazatele APE zvýšily o 4 % ve srovnání se 4. čtvrtletím 2020. Pokud se vyloučí vzhledem k pokračujícím restrikcím na tamním trhu Hongkong, tak prodeje dle APE vzrostly oproti 4. čtvrtletí 2020 o 14 % a byly tím pádem o 30 % vyšší než v 1. čtvrtletí 2019, tj. před pandemií.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články