1Q 2021: UnitedHealth hlásí provozní zisk +35 %. Kaiser reportuje výnosy +2,57 %


			1Q 2021: UnitedHealth hlásí provozní zisk +35 %. Kaiser reportuje výnosy +2,57 %

Některé pojišťovny a zajišťovny zveřejnily předběžné neauditované finanční výsledky za 1. čtvrtletí 2021. V tomto článku je níže na základě vybraných klíčových údajů prezentován „výkon“ amerických soukromých zdravotních pojišťoven UnitedHealth Group a Kaiser Foundation Health Plan.

UnitedHealth

  • výnosy vzrostly v 1. čtvrtletí 2021 ve srovnání se stejným obdobím roku 2020 o 9 % na 70,2 mld. USD,
  • provozní zisk se zvýšil v 1. čtvrtletí 2021 ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku o 35 % na 6,7 mld. USD,
  • provozní cash-flow (peněžní tok) dosáhl ve sledovaném období výše 6 mld. USD,
  • čistý zisk na akcii v 1. čtvrtletí 2021 činil 5,08 USD.

Za účelem větší vypovídací schopnosti těchto hlavních výsledků je vhodné dodat, že provozní zisk za celý rok 2020 byl vykázán ve výši 22,4 mld. USD a že čistý zisk na akcii za celý rok 2020 představoval 16,02 USD. V prohlášení skupiny jsou zahrnuty další cenné údaje, které dokreslují její výkonnost:

  • ukazatel ROE (Return on Equity – rentabilita vlastního kapitálu či zisk k vlastnímu kapitálu) skončil na konci 1. čtvrtletí 2021 na úrovni 29,5 %. Tohoto pozoruhodného výsledku bylo dosaženo díky silnému provoznímu výkonu a díky efektivní kapitálové struktuře,
  • pojistné bylo v 1. čtvrtletí 2021 vykázáno ve výši 55 486 mil. USD a v 1. čtvrtletí 2020 ve výši 50 640 mil. USD, takže jeho nárůst činil cca 9,6 %.

Andrew Witty, výkonný ředitel UnitedHealth Group k výsledkům za 1. čtvrtletí 2021 uvedl, že unikátní kombinace schopností společností Optum a UnitedHealthcare, jež patří do skupiny, a neochvějný závazek zaměstnanců nadále dělat pokroky ve způsobu, kterým je péče poskytována, přispěly ke zlepšení výsledků jak pro ty, kterým skupina slouží, tak pro akcionáře.


Mohlo by vás zajímat: Martin Diviš: Lidé a svoboda. Tyto dva faktory určují samu podstatu Kooperativy


Kaiser

  • celkové provozní výnosy dosáhly v 1. čtvrtletí 2021 výše 23 185 mil. USD a byly o 2,57 % vyšší než v 1. čtvrtletí 2020,
  • celkové provozní náklady v 1. čtvrtletí 2021 činily 22 155 mil. USD a byly o 3,76 % vyšší než v 1. čtvrtletí 2020,
  • provozní zisk byl v 1. čtvrtletí 2021 vykázán ve výši 1 030 mil. USD a byl o cca 18 % nižší než v 1. čtvrtletí 2020,
  • čistý zisk skončil v 1. čtvrtletí 2021 na úrovni 2 033 mil. USD; ve stejném období roku 2020 byla vykázána ztráta ve výši 1 144 mil. USD.

Greg A. Adams, předseda a výkonný ředitel Kaiser, k výše zmíněným hlavním výsledkům dodal, že společnost se nadále během pandemie zaměřuje na zlepšování zdravotního stavu a bezpečnosti svých členů, zaměstnanců a komunit, přičemž provádí testování na COVID-19, léčení a očkování.  Zdůraznil, že společnost Kaiser podala v 1. čtvrtletí 2021 více než 3,4 mil. vakcín a umožnila svým členům a příslušným komunitám spravedlivý přístup k očkovacím látkám.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články