Insurance Europe podporuje snahy Evropské komise v oblasti AML


			Insurance Europe podporuje snahy Evropské komise v oblasti AML

Insurance Europe (IE) zveřejnila stanovisko k návrhu balíčku právních předpisů proti praní špinavých peněz (AML), který zpracovala Evropská komise a předložila jej příslušným výborům Evropského parlamentu v rámci veřejného slyšení.

IE sice ve zmíněném stanovisku potvrdila svoji podporu snaze Evropské komise posílit existující rámec AML, ale zároveň zdůraznila důležitost zachování přístupu založeného na rizicích, aby bylo zajištěno, že rámec bude v praxi fungovat a odrážet velmi nízké praní špinavých peněz a financování terorismu v sektoru životního pojištění jako celku a téměř neexistující riziko u čistě rizikových pojistných produktů životního pojištění.


Mohlo by vás zajímat: Jan Matoušek: Pojišťovny nejsou jen měšcem. Musí být i partnerem


IE dále zastává pozici, že neživotní pojištění by mělo zůstat mimo působnost legislativy EU a vyzvala k tomu, aby do návrhu příslušného nařízení bylo doplněno „více detailů“ a klíčové otázky nebyly rozhodovány na úrovni 2 nebo 3.

Tolik tiskové prohlášení IE. Po jeho přečtení vyvstává určitě otázka, co se má na mysli „více detaily“. Na to dává odpověď podrobné stanovisko IE. Jde o to, že mnoho otázek klíčového významu se ponechává na rozhodnutí Evropské komise v rámci přípravy aktů v přenesené pravomoci (např. financování), nebo dokonce na novém orgánu proti praní špinavých peněz (AML Authority), co se týče např. zajišťování Compliance ve skupině. Přenesení těchto otázek do úrovně 1 (tj. návrhu nařízení) poskytne povinným entitám více jistoty a jasnosti z hlediska toho, co mohou očekávat po zřízení nového orgánu proti praní špinavých peněz. Podle IE takový postup zajistí i více kontroly, pokud jde o pravidla určující jeho fungování.

Ve hře je tedy opětně Lamfalussyho proces, který byl modifikován zvláště přijetím Lisabonské smlouvy. Problémy s jeho aplikací se projevily jak v rámci souboru opatření k Solventnosti II (S II), tak i u právní úpravy distribuce pojištění. V budoucnu je žádoucí se jim vyhnout.


Mohlo by vás zajímat: Škody způsobené extrémy počasí překročily v roce 2021 hranici 105 mld. $


V případě AML by mohla architektura projektu na základě zkušeností s SII vypadat takto:

  • úroveň 1: směrnice/nařízení
  • úroveň 2: akty v přenesené pravomoci
  • úroveň 3: technické normy AML Authority (případně obecné pokyny a doporučení)
  • úroveň 4: kontrola plnění a vynucování implementace.

Z podkladu Evropského parlamentu[1] k danému veřejnému slyšení vyplývá, že v balíčku AML 2021 se klade důraz zvláště na:

  • přesun některých částí směrnice AML do nařízení, které bude přímo účinné v členských státech EU,
  • dohled na úrovni EU a systém dohledu proti praní špinavých peněz napříč celou EU,
  • mechanismus koordinace a podpory finančních zpravodajských jednotek členských států EU.

[1] www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/662624/EPRS_BRI(2021)662624_EN.pdf

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články