Škody způsobené extrémy počasí překročily v roce 2021 hranici 105 mld. $


			Škody způsobené extrémy počasí překročily v roce 2021 hranici 105 mld. $
20.1.2022 Zahraničí, Škody

Podle řady expertů přispěla tornáda řádící v prosinci 2021 v mnoha oblastech USA k tomu, že celkově globální pojištěné škody způsobené špatným počasím překročí predikovanou hranici 105 mld. USD. Předpokládá se, že poroste pojistné, a to hlavně z obav, že klimatická změna přivodí ještě závažnější klimatické události.

Tornáda urazila cestu dlouhou 200 mil, a to šesti státy v centrální a jižní části USA. Přitom demolovala domy, ničila podnikatelské objekty a způsobila podle předběžných odhadů pojištěné škody ve výši 5 mld. USD. Klimatická změna prý vede více k takovým klimatickým událostem, jež jsou označovány jako sekundární rizika. Ta jsou menší než hurikány, ale jsou hůře předvídatelná.

Jiná sekundární rizika zahrnují události menšího až středního rozsahu, jako jsou ničivé požáry, sněhové a ledové vichřice a krupobití. Někteří experti jsou názoru, že tyto události znamenají pro pojistitele výzvu v řízení rizik a „nafukují“ pojistné. Například Barnaby Rugge-Price, předseda Howden Broking Group (UK), zdůraznil, že rok 2021 je rokem, kdy globální pojištěné škody z katastrofických klimatických událostí převýší 100 mld. USD, přičemž ale nenastala žádná velká jednotlivá událost, ať už zemětřesení nebo hurikán.


Mohlo by vás zajímat: Lukáš Kovanda: Co nás v roce 2022 čeká a nemine v ekonomice?


V průměru se ročně v USA vyskytne 1500 tornád. Z tohoto pohledu je 25 tornád evidovaných v prosinci 2021 jen velmi malá část. Podle zajišťovací makléřské společnosti Guy Carpenter bylo seskupení tornád právě v prosinci 2021 mimořádně neobvyklé jak z hlediska období, tak z hlediska intenzity a délky trasy. Viníkem může být oteplování vody v Mexickém zálivu spojené s bouřkovým prouděním, jež může vyvolávat tornáda v jihovýchodní části USA. Svoji roli hraje též teplejší vzduch na konci podzimu a na počátku zimy, který vytváří příznivé podmínky pro vznik tornád.    

Na rozdíl od primárních rizik, jako jsou hurikány, jež mají vysoký potenciál škod, a proto jsou také přísně monitorovány a modelovány, jsou sekundární rizika nepředvídatelná. Podle Rugge-Priceho je v tomto případě těžší modelování z důvodu nedostatku údajů, čímž je pak pro pojistitele složitější ocenit rizika.  K tomu ještě dodal, že hurikány jsou zaznamenány, známe jejich cestu a známe škody, kdežto tornáda se objevují neočekávaně.


Mohlo by vás zajímat: Whistleblowing se blíží. Na co se připravit?


Někteří experti tvrdí, že není snadné nastínit jasné spojení mezi klimatickou změnou a rostoucí závažností tornád. Tornáda se prý formují za specifických atmosférických podmínek a je problémem připsat specifické trendy ve špatném počasí jednoznačně klimatické změně. Ovšem shoda panuje v tom, že v roce 2021 nastal vzestup závažnosti sekundárních rizik.

Podle zajišťovny Swiss Re čelilo před zásahem tornád globální pojišťovnictví odhadovaným katastrofickým pojištěným škodám z titulu extrémního počasí ve výši 105 mld. USD, což je historicky čtvrtá nejvyšší hodnota, a to bez nějaké jedné obrovské klimatické katastrofy.  

I když hurikán Ida byl v roce 2021 nejnákladnější jednotlivou přírodní katastrofou, tak více než polovina škod se vztahovala k událostem vyvolaným sekundárními riziky, a to včetně zimní vichřice Uri, která přinesla do Texasu teploty pod bodem mrazu.  

Ze statistik Swiss Re vyplývá, že alespoň jedna závažná událost ročně způsobená sekundárním rizikem je novou normou s tím, že každá taková událost rezultuje ve škody přesahující 10 mld. USD. Tato zajišťovna zastává názor, že škody z přírodních katastrof budou pravděpodobně narůstat vzhledem ke zvyšování bohatství/majetku, urbanizaci a dopadům klimatické změny.


Mohlo by vás zajímat: Velké oči… pojišťovny přehodnocují krytí kybernetických škod


Podle některých zdrojů z pojišťovnictví závažnější škodní události tlačily v posledních čtyřech letech na růst sazeb v majetkovém pojištění v USA. Klienti s významným vystavením sekundárním rizikům pocítili ve třetím čtvrtletí 2021 nadprůměrné zvýšení pojistných sazeb.

Podle řady expertů pojistné nadále poroste a vlastníci majetku hledající pojistnou ochranu budou muset vzít na svá bedra vyšší spoluúčast, tedy náklady, jež budou muset nést samostatně, a to předtím, než nastoupí pojistné plnění.  Dave Reasons, jeden z odborníků na majetkové pojištění společnosti Marsh v USA, prohlásil, že Marsh neočekává snížení kapacity dostupné pro pojištění pro případ tornád. Nicméně uvedl, že někteří klienti byli ochotni přijmout až desetkrát vyšší spoluúčast než dříve, aby udrželi nízké pojistné. Dodal, že ve skutečnosti probíhají časté diskuze o správné výši spoluúčasti a o správné výši pojistného.


Mohlo by vás zajímat: Hitparáda 10 chyb v pojištění aut a motorek: 1. díl


Jelikož se v tomto článku často operuje sekundárními riziky a vzhledem k tomu, že jejich vymezení může být u různých autorů/institucí poněkud odlišné, je vhodné použít uznávanou klasifikaci renomovaného Swiss Re Institute. V publikaci o přírodních katastrofách v dobách ekonomické akumulace a klimatické změny jsou katastrofy členěny na přírodní katastrofy a katastrofy způsobené člověkem a rizika pak na primární (např. tropické cyklony, zemětřesení, zimní vichřice v Evropě) a sekundární (např. vylití vody z břehů řeky, lokální záplavy způsobené prudkým deštěm, přílivový déšť, sesuvy půdy, sněhové a ledové vichřice, sucho, vypuknutí ničivých požárů).

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články