Jaký bude vývoj globální ekonomiky a pojišťovnictví v roce 2022?


			Jaký bude vývoj globální ekonomiky a pojišťovnictví v roce 2022?
10.1.2022 Zahraničí

Renomovaný Swiss Re Institute (SRI) zveřejnil v rámci edice Sigma prognózu vývoje globální ekonomiky a pojišťovnictví pro období 2022–2023. Vzhledem k trvajícím nejistotám ohledně pandemie, růstu inflace, poruchám v dodavatelských vztazích a některým dalším globálním ekonomickým problémům, nemluvě o politickém napětí v některých oblastech světa, se nesporně zvyšuje zájem odborníků, podnikatelů i veřejnosti o budoucí vývoj. Dá se tedy předpokládat, že publikace SRI přitáhne pozornost.

V článku jsou prezentovány toliko základní závěry, k nimž SRI dospěl na základě své analytické, komparativní a prognostické činnosti.  Zájemcům o tuto problematiku lze doporučit studium celé studie.


Mohlo by vás zajímat: Postřehy Evy Gmentové: Ať žije uhlíková stopa aut se spalovacím motorem!


Základní závěry SRI

  • cyklická obnova globálního ekonomického růstu, který by mohl dosáhnout v roce 2021 výše 5,6 %, zpomalí, a to s ohledem na přetrvávající šoky na straně nabídky (problémy v globálních dodavatelských řetězcích a vysoké ceny energie) a méně přizpůsobivou monetární politiku. SRI počítá s růstem globálního hrubého domácího produktu ve výši 4,1 % v roce 2022 a ve výši 3 % v roce 2023,
  • inflace v roce 2022 by měla být značně nad cílem centrálních bank, tedy nad 2 %. V USA by se mohla inflace pohybovat kolem 5 %, v eurozóně by mohla činit 2,6 % a ve Spojeném království (UK) cca 3,8 %. Tlaky v oblasti nákladů začínají působit i na nájemné a mzdy,  
  • globální reálné pojistné by se mělo v roce 2021 zvýšit o 3,4 %, čímž by se globální přímé předepsané pojistné mohlo dostat o 8 % nad úroveň docílenou v roce 2019,
  • ziskovost by se podle SRI měla v roce 2022 oproti roku 2021 zlepšit. Pojišťovnictví se totiž musí v roce 2021 vyrovnávat s pojistnými událostmi z titulu COVID-19, nadprůměrnými katastrofickými škodami a s vysokou inflací,
  • ziskovost v neživotním pojištění se bude zlepšovat od roku 2022, neboť pojistitelé přijmout za vlastní očekávání vyšší inflace a sazby v podnikatelském segmentu znovu porostou,
  • v životním pojištění by měl pokrok ve vakcinaci také posílit ziskovost od roku 2022. Tento rok, tedy rok 2021, je skutečně rokem vysoké úmrtnosti. Například v Brazílii se pojistná plnění v poměru k čistému pojistnému zvýšila od dubna 2020 do dubna 2021 více než dvakrát,
  • výnosy z investic budou pravděpodobně nadále čelit pokračujícím nízkým úrokovým sazbám, které nebudou plně kompenzovat inflaci. Tím vzroste význam udržování patřičné disciplíny v upisování.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články