Německo: Červencové povodně vyvolaly silnou poptávku po pojištění


			Německo: Červencové povodně vyvolaly silnou poptávku po pojištění
5.1.2022 Zahraničí, Škody

Celostátní svaz německého pojišťovnictví (GDV) informoval, že mediální pokrytí zdevastovaných oblastí Ahrtal a jiných regionů letošními letními povodněmi mělo nebývalé velký účinek. Aktuální údaje GDV totiž dokládají, že znatelně více občanů pojistilo svoje domy pro případ povodně.

Povodňová katastrofa, která se udála v červenci 2021, přiměla mnohem více soukromých osob ke kompletnímu pojištění jejich obydlí pro případ živelních a přírodních rizik. Jörg Asmussen, výkonný ředitel GDV, v této souvislosti uvedl, že pojistitelé zaregistrovali ve 3. čtvrtletí roku 2021 asi 400 000 nových pojistných smluv týkajících se pojištění obytných budov pro případ živelních rizik. Obvykle bývá v případě tohoto pojištění ve 3. čtvrtletí uzavíráno zhruba 50 000 – 100 000 nových pojistných smluv. Zmíněný přírůstek pojistného kmene kryje rovněž škody způsobené povodní a silným deštěm. U jednoduchého (základního) pojištění obytných budov nebývají tato pojistná nebezpečí do krytí zahrnuta.


Mohlo by vás zajímat: 3Q 2021: UnitedHealth má výnosy +1 %. Kaiser vykázal provozní zisk jen 38 mil. $


Pokud jde o předpokládaný vývoj v celém roce 2021, tak GDV bere v úvahu právě nově uzavřené pojistné smlouvy, jež zahrnují i pojištění pro případ povodně a silného deště. Na základě toho se odhaduje, že na konci tohoto roku by mělo mít asi 50 % obytných budov v Německu již komplexní pojištění pro případ živelních rizik. Počet takových pojistných smluv by ve srovnání s koncem roku 2020 narostl přibližně o 4procentní body. Jörg Asmussen však správně zdůraznil, že i takový zlepšený stav nelze brát jako uspokojivý. Nelze totiž lehce přijmout tu skutečnost, že u každého druhého domu v Německu chybí pojistná ochrana pro případ klimatických škod.

Z tohoto důvodu předložili němečtí pojistitelé koncept, jak rychle zvýšit pojištění pro případ živelních událostí, a to u cca 8,5 mil. soukromých vlastníků domů, kteří ještě nejsou odpovídajícím způsobem pojištěni. GDV však nechce jít cestou povinného pojištění. Jestliže to německý zákonodárce pojistitelům umožní, tak ti přepracují k referenčnímu dni všechny existující pojistné smlouvy k soukromému pojištění obytných budov. Takto by majitelé soukromých budov automaticky získali též pojistnou ochranu pro případ živelních nebezpečí. Samozřejmě by se to netýkalo těch spotřebitelů, kteří by tento postup aktivně odmítli.


Mohlo by vás zajímat: Jaké jsou principy pro udržitelné pojištění?


Podle představ GDV by toto řešení bylo součástí celkového konceptu, který by zahrnoval více preventivních opatření a nutná přizpůsobení následkům změny klimatu. GDV přitom upozorňuje, že přesměrovat by se musela i veřejná správa, co se týče například zákazů stavět nové budovy v oblastech s vysokým rizikem povodně. Bez důsledného přizpůsobení se následkům klimatické změny bude podle GDV německá společnost donucena stále znovu zažívat hrozné pustošení způsobené špatným počasím.

Na závěr GDV podtrhuje, že červencová povodeň 2021 byla dosud nejhorší přírodní katastrofou v Německu. Pojištěné škody převýšily částku 7 mld. EUR. Bylo poškozeno 200 000 budov a 50 000 vozidel.  


Mohlo by vás zajímat: Sloupek Kateřiny Lhotské: Důchodová deforma II


Závěrem je vhodné zmínit, že v Německu se nabídka pojištění pro případ živelních nebezpečí za poslední dekády značně změnila. Na počátku devadesátých let minulého století bylo obtížné v západní části Německa sjednat pojištění pro případ povodně, neboť v nabídce převažovaly výluky. K samotné tiskové zprávě GDV je účelné podotknout, že není zřejmé, z jakého důvodu potřebují pro realizaci uvedeného konceptu němečtí pojistitelé zákonodárce a jak by měla jeho „akce“ vypadat.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články