Jaké jsou principy pro udržitelné pojištění?


			Jaké jsou principy pro udržitelné pojištění?
8.12.2021 Spektrum

Při sledování vývoje na zahraničních pojistných trzích se dost často narazí na informaci, že určitá pojišťovna podepsala či se přihlásila k Principům pro udržitelné pojištění (dále jen „Principy“) v rámci Finanční iniciativy Programu OSN pro životní prostředí (United Nations Environment Programme Finance Initiative – UNEP FI). UNEP FI je partnerství mezi UNEP a globálním finančním sektorem za účelem mobilizovat financování udržitelného rozvoje ze strany soukromého sektoru. UNEP FI spolupracuje s více než 400 členy – bankami, pojišťovnami a investory a s více než 100 podporujících institucí.

Principy jsou konstruovány tak, aby napomohly řešení podstatných environmentálních a sociálních rizik i příležitostí a rovněž rizik i příležitostí v oblasti správy a řízení (ESG – environmental, social and governance risks and opportunities).


Mohlo by vás zajímat: ČAP Insurance talk: U mikrofonu Martin Diviš


Princip 1: Zahrnutí faktorů ESG do rozhodování s ohledem na konkrétní pojišťovací byznys

  • Faktory ESG se musejí promítnout do strategie společnosti, řízení rizik a upisování, přípravy produktů a služeb, likvidace pojistných událostí, prodeje a marketingu a rovněž do řízení investic.

Princip 2: Spolupráce s klienty a obchodními partnery za účelem zvýšení povědomí o ESG faktorech, řízení rizika a přípravě řešení

  • Pokud jde o klienty a dodavatele, je třeba s nimi vést dialog například o řízení ESG problémů, o očekáváních společnosti a požadavcích na ESG faktory. Dále je zapotřebí jim poskytovat informace a nástroje, které jim mohou pomoci řídit ESG otázky atd. Co se týče pojistitelů, zajistitelů a pojišťovacích zprostředkovatelů, tak se vytyčuje úkol podporovat přijetí Principů i inkluzi faktorů ESG do odborného vzdělávání a do etických standardů v pojišťovnictví.

Princip 3: Spolupráce s vládami, regulátory a jinými klíčovými zainteresovanými osobami za účelem podpory širokého působení napříč společností týkajícího se ESG otázek

  • Pokud jde o vlády, regulátory a jiné tvůrce politik, tak k možným akcím patří podpora obezřetné politiky i regulatorní a právní rámce, jež umožní snížení rizik, inovace a lepší řízení ESG faktorů. Počítá se také s dialogem s vládami a regulátory ohledně přípravy postupů integrovaného řízení rizika a řešení týkajících se transferu rizik.

Mohlo by vás zajímat: Šichtařová a Vavruša: Jak hasit požár povodní? Děti jsme pustili do jámy lvové


Princip 4: Prokazování zodpovědnosti a transparentnosti formou pravidelného zveřejňování informací o pokroku v implementaci Principů

  • Mezi možná opatření patří například hodnocení, měření a monitorování pokroku v řízení ESG otázek a proaktivní pravidelné zveřejňování příslušných informací. Dále je třeba vést dialog s klienty, regulátory, ratingovými agenturami a jinými zainteresovanými osobami za účelem docílit vzájemného chápání hodnoty zveřejňovaných informací. 

Mohlo by vás zajímat: Finanční stabilita vs. finanční rizika ze změny klimatu


Výše uvedený text není doslovným překladem Principů. Jde o jejich stručnou charakteristiku, aby si uživatel portálu oPojištění.cz učinil základní představu o jejich významu. Možná je ale účelné upozornit, že ustanovení každého Principu začínají slovem „We“ („My“), což jasně signalizuje, že společnost, která Principy přijme, se zavazuje je implementovat.  U některých Principů jsou vymezena zmíněná „možná“ opatření, z čehož rezultuje možnost jejich rozšíření a specifikace s ohledem na konkrétní podnikatelský profil. Plné znění Principů v anglickém jazyce je k dispozici na webových stránkách UNEP.

Jednou z pojišťoven, která se nedávno přihlásila k Principům, je německá pojišťovna R+V Versicherung. V jejím prohlášení se mimo jiné uvádí, že s okamžitou platností podporuje Principy UNEP FI. Tímto krokem prý zapouští kritéria udržitelnosti hlouběji do své hlavní činnosti. Podpisem příslušného dokumentu se tato družstevní pojišťovna zavazuje mimo jiné k zohledňování ESG kritérií v rámci celého řetězce tvorby hodnoty.

Zdroj: UNEP FI

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články