Philippe Donnet: Pojišťovny jsou klíčovou silou k udržitelné změně


			Philippe Donnet: Pojišťovny jsou klíčovou silou k udržitelné změně

Klimatická krize je intenzivnější než kdy jindy. Poslední desetiletí bylo nejteplejší v historii a rok 2019 byl dokonce druhým nejteplejším rokem vůbec. Množství skleníkových plynů v atmosféře vzrostlo na nové maximum. Letošní léto bylo ve znamení závažných přírodních katastrof, které si nejen v Evropě vyžádaly těžké ztráty v celých městech a regionech. Zpráva IPCC ze srpna 2021 zdůraznila, že pokud se nám v příštích letech nepodaří snížit emise oxidu uhličitého a dalších skleníkových plynů, globální teploty během 21. století vzrostou o 1,5 °C až 2,0 °C. Philippe Donnet, CEO skupiny Generali, má jasný plán, jak této změny dosáhnout. 

V tomto kontextu přijala Evropská unie jeden z nejambicióznějších a nejrozsáhlejších politických akčních plánů, jehož cílem je dosáhnout klimatické neutrality do roku 2050. Nástrojem mají být důrazná a přesně zaměřená opatření na přesměrování investic do udržitelného hospodářství na úrovni životního prostředí, sociální oblasti a správy. To vyžaduje, aby všichni aktéři finančního systému spojili své síly a začali urychleně jednat. Globální pojišťovny, jako je například Generali, mají ideální pozici k tomu, aby k této klíčové změně významně přispěly. V tomto ohledu je pro plné pochopení environmentálních, sociálních a správních rizik (ESG), zásadní, aby naše odvětví, které pracuje s riziky a velkými investicemi, mělo přístup k měřitelným, ověřitelným a vysoce kvalitním údajům souvisejícím s ESG.


Mohlo by vás zajímat: Pojišťovna VZP vystupuje z České asociace pojišťoven


Jak z hlediska investic, tak z hlediska řízení rizik zaujímá Generali ústřední roli při prosazování této změny, a to v souladu s naší vůlí vytvářet udržitelnou a dlouhodobou hodnotu. V roce 2021 jsme si v rámci aktualizované strategie ochrany klimatu stanovili cíl 8,5–9,5 miliardy eur nových zelených a udržitelných investic do roku 2025, přičemž výchozím bodem byl konec roku 2020. To je v souladu s předchozím cílem 4,5 miliardy EUR v letech 2019–2021, kterého jsme dosáhli o rok dříve, než bylo plánováno. Generali již nebude upisovat rizika spojená s průzkumem a těžbou nekonvenčních fosilních paliv z dehtových písků. Doprovázíme také postupnou dekarbonizaci našeho portfolia přímých investic a pojištění s cílem dosáhnout uhlíkové neutrality do roku 2050. Přijali jsme opatření týkající se uhlí, a zároveň usilujeme o vhodný přechod na jiné druhy energie. Tento závazek je v souladu s cílem Pařížské dohody omezit globální oteplování na 1,5 °C nad předindustriální úroveň.

Dosažení těchto cílů a přijetí udržitelnosti na všech úrovních naši společnosti vyžaduje čas a úsilí. Jsou s tím spojeny ekonomické a sociální náklady. Existují podniky, které přestanou existovat, a specializovaní pracovníci, kteří budou nuceni hledat nové zaměstnání. V Generali se snažíme sladit tyto cíle s jejich potenciálním sociálním dopadem tím, že spolupracujeme se všemi zúčastněnými stranami a aktivně podporujeme jejich vývoj směrem k udržitelnějším metodám v kontextu "spravedlivého přechodu". Za tímto účelem skupina Generali začne intenzivně spolupracovat s nejméně dvaceti společnostmi s vysokou uhlíkovou náročností, aby dohromady podpořily skutečnou změnu.


Mohlo by vás zajímat: Inflace přehledně. Neukrajuje jen z úspor, ovlivňuje i pojištění nebo dluhy


Spojujeme také síly s našimi kolegy, kteří sdílejí stejnou snahu a odhodlání. V červenci 2021 jsem měl na finančním setkání skupiny G20 v Benátkách, městě, které je Generali blízké a které je příkladem odolnosti vůči změně klimatu, tu čest zahájit činnost Aliance pojišťoven s nulovým emisním zatížením (Net-Zero Insurance Alliance, NZIA)[1] , která vznikla pod patronátem OSN. Tato iniciativa, která sdružuje osm předních světových pojistitelů a zajistitelů, navazuje na Alianci vlastníků aktiv s nulovým čistým výnosem (Net-Zero Asset Owner Alliance, NZAOA) z roku 2019. Každá společnost si individuálně stanoví vědecky podložené pětileté cíle a bude nezávisle veřejně a každoročně podávat zprávy o svém pokroku, aby přispěla k dosažení cílů Pařížské klimatické dohody.

Evropská politická agenda postavila rizika udržitelnosti na přední místo v seznamu priorit. Jsme svědky hmatatelného tlaku veřejného i soukromého sektoru na snížení dopadu na klimatickou změnu. Nemůžeme zůstat nečinní. Musíme jednat hned a společnou prací budeme schopni lépe pochopit a následně překonat blížící se "tragédii horizontu", kterou poprvé v roce 2015 definoval guvernér Bank of England Mark Carneyho a která by nejen pro globální ekonomiku, ale i celou společnost mohla být fatální. A právě principy udržitelnosti jsou v tomto přetěžkém boji těmi nejdůležitějšími nástroji.

Philippe Donnet
Group CEO Assicurazioni Generali S.p.A.


[1] https://www.unepfi.org/net-zero-insurance/

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články