2Q 2021: AIG zvyšuje zisk. Generali má hrubé předepsané pojistné +5,5 %


			2Q 2021: AIG zvyšuje zisk. Generali má hrubé předepsané pojistné +5,5 %

Některé pojišťovny a zajišťovny zveřejnily předběžné neauditované finanční výsledky za 1. pololetí 2021 a/nebo 2. čtvrtletí 2021. V článku je na základě vybraných klíčových údajů prezentován „výkon“ americké skupiny AIG (USA) a italské skupiny Generali.

AIG

 • čisté předepsané pojistné neživotního pojištění se ve 2. čtvrtletí 2021 zvýšilo oproti 2. čtvrtletí 2020 o 24 % s tím, že u podnikatelských pojištění činil nárůst 16 % a u pojištění osob 45 %,
 • čistý zisk na zředěnou akcii[1] byl ve 2. čtvrtletí 2021 vykázán ve výši 0,11 USD. Ve stejném období roku 2020 byla zaznamenána ztráta ve výši 9,15 USD na zředěnou akcii,
 • upravený zisk po zdanění (AATI) na zředěnou akcii přiřaditelný akcionářům AIG s kmenovými akciemi ve 2. čtvrtletí 2021 činil 1,52 USD. Ve stejném období roku 2020 byl na úrovni 0,64 USD,
 • dne 14. července 2021 vstoupila skupina AIG do strategického partnerství. Investiční skupina Blackstone odsouhlasila nákup kapitálového podílu ve výši 9,9 % v životním a penzijním byznysu AIG, a to za 2,2 mld. USD. V budoucnu se počítá s tím, že Blackstone bude spravovat vybraná aktiva v tomto segmentu podnikání,
 • představenstvo AIG zvýšilo zmocnění na odkup akcií na 6 mld. USD.

Nad rámec výše uvedených hlavních výsledků, jež takto prezentovala skupina AIG, je účelné alespoň doplnit výši celkového hrubého předepsaného pojistného neživotního pojištění. Ta dosáhla ve 2. čtvrtletí 2021 výše 9,503 mld. USD a zvýšila se oproti 2. čtvrtletí 2020 o 12 %. Pokud jde o ukazatel – pojistné a poplatky – u životního a penzijního pojištění, tak nárůst ve 2. čtvrtletí 2021 činil oproti stejnému období roku 2020 celkově 3 %.   


Mohlo by vás zajímat: Tržby ve službách během pandemie


Generali

 • provozní zisk vzrostl v 1. pololetí 2021 ve srovnání se stejným obdobím roku 2020 o 10,4 % na 3 mld. EUR, a to na základě pozitivního vývoje v segmentu životního pojištění, ve správě aktiv, holdingu a jiných podnikatelských segmentech. Byl potvrzen excelentní příspěvek neživotního pojištění,
 • celkové hrubé předepsané pojistné se v 1. pololetí 2021 zvýšilo oproti 1. pololetí 2020 o 5,5 % na 38 mld. EUR. V životním pojištění činil nárůst 5,8 % a v neživotním pojištění 4,9 %,
 • čistý příliv finančních prostředků v životním pojištění dosáhl v 1. pololetí 2021 výše 6,3 mld. EUR. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2020 však poklesl o 8,6 %. Tento pokles byl ovlivněn vývojem v segmentech penzijního pojištění a úspor a je plně v souladu se strategií Generali týkající se přestrukturování pojistného kmene,
 • míra zisku u nové produkce životního pojištění v 1. pololetí 2021 činila 4,67 % a patřila mezi nejlepší v celém pojišťovacím sektoru. V 1. pololetí 2020 byla na úrovni 3,94 %,
 • kombinovaná kvóta[2] v neživotním pojištění skončila v pololetí 2021 na úrovni 89,7 % a zůstala ve srovnání s 1. pololetím 2020 v zásadě stabilní,
 • čistý zisk v 1. pololetí 2021 skončil na úrovni 1,540 mld. EUR. Ve stejném období roku 2020 byl vykázán ve výši 774 mil. EUR,
 • solventnostní poměr dle režimu Solventnost II k 30. 6. 2021 činil 231 %, tj. o 7 % více oproti výsledku k 31. 12. 2020,
 • skupina předpokládá, že splní stanovené cíle pro celý rok 2020.

[1] Diluted“ share se obvykle překládá jako „zředěná akcie“. Zředěnými akciemi se rozumí celkové kmenové akcie společnosti.  Jsou tudíž zahrnuty nejen v dané chvíli vydané akcie nebo nesplacené akcie, ale i akcie, jež by mohly být požadovány prostřednictvím konverze převoditelných přednostních akcií, nebo prostřednictvím provedení akciových opcí …
[2] Souhrn škodního poměru a nákladovosti; procento z každé Kč pojistného, které pojistitel ušetří na pojistném plnění a nákladech (majetková a odpovědnostní pojištění); pokud je poměr vyšší než 100, tak pojistitel má technickou ztrátu.

Zdroj: AIG Generali

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články