Tržby ve službách během pandemie


			Tržby ve službách během pandemie
26.8.2021 Spektrum

Protiepidemická opatření výrazně ovlivnila téměř všechny sledované služby. Nejvíc utrpěly služby spojené s cestovním ruchem. Více se dozvíte v článku, který byl publikován v časopise Českého statistického úřadu STATISTIKA&MY


Odborný časopis STATISTIKA&MY je k přečtení ZDE


Dne 30. ledna 2020 vyhlásila Světová zdravotnická organizace (WHO) kvůli novému typu koronaviru globální stav nouze a následně 11. března globální pandemii. V návaznosti na tyto skutečnosti reagovala většina vlád po celém světě přijetím mnoha opatření, jako například zákazu cestování či omezení řady ekonomických činností. Odvětví služeb bylo jedním z nejpostiženějších.


Mohlo by vás zajímat: ABI a Flood Re zdůrazňují význam údržby protipovodňových zábran


Česko nebylo výjimkou

Po nepřetržitém meziročním růstu tržeb v odvětví služeb v ČR v běžných cenách (očištěných o pracovní dny) ve všech čtvrtletích roku 2019 došlo v prvním kvartále roku 2020 k poklesu o 1,9 %. V následujících čtvrtletích se meziroční propad prohloubil až do dvouciferných hodnot – ve druhém čtvrtletí tržby ve službách klesly o 19,2 %, ve třetím o 12,5 % a ve čtvrtém o 10,3 %. Sestupný trend ve službách pokračoval i v prvním čtvrtletí letošního roku, i když jeho tempo zpomalilo na –5,9 %. Situace v České republice nebyla nijak výjimečná, obdobný průběh byl zaznamenán v rámci celé evropské sedmadvacítky.

Průměrné hodnoty za celou EU27 v roce 2020 jsou –1,8 % v prvním kvartále, –21,7 % ve druhém, –12,1 % ve třetím a –9,8 % ve čtvrtém. V prvním čtvrtletí letošního roku došlo v EU27 k průměrnému snížení tržeb ve službách o 5,5 %. Meziroční snížení tržeb zasáhlo většinu evropských zemí již na počátku minulého roku a ve druhém čtvrtletí pak klesaly hodnoty ve všech členských zemích s výjimkou Lucemburska, které jako jediná země Evropské unie vykazovalo růst tržeb za služby během celé pandemie. (V době psaní tohoto článku nebyly dostupné kompletní informace pro rok 2020 za Bulharsko, Irsko, Řecko, Itálii, Maďarsko, Polsko a Švédsko.)


Mohlo by vás zajímat: ČKP: Růst počtu pojištěných vozidel se vrací na úroveň před pandemií


Nejvíc utrpěly služby pro cestovní ruch

Protiepidemická opatření v tuzemsku dopadla téměř na všechny sledované služby. Dvouciferné poklesy během roku 2020 zaznamenaly činnosti v oblasti dopravy a skladování, ubytování, stravování a pohostinství, profesní, vědecké a technické činnosti a administrativní a podpůrné činnosti. Nejmenší úbytek vykázalo odvětví informačních a komunikačních činností, v němž tržby meziročně neklesaly o více než 0,8 % a v prvním kvartále roku 2021 se vrátily k růstu (+4,4 %). To se podařilo i činnostem v oblasti dopravy a skladování, i když u nich byl růst na počátku letošního roku podstatně mírnější (+0,3 %).

Při detailnějším pohledu do odvětví dopravy je patrné, že omezení dopadla zejména na leteckou dopravu, která ve druhém čtvrtletí loňského roku spadla o 87 %, a na vodní dopravu, jejíž maximální pokles o 45,9 % byl zaznamenán také ve druhém čtvrtletí. Vzhledem k tomu, že bylo velmi omezeno nebo přímo zakázáno cestování, důsledky těchto opatření pocítila především doprava spojená s turistickým ruchem. Naopak služby spojené s doručováním zboží posílily, neboť nebylo možné produkty kupovat v kamenných prodejnách a značná část kupujících se přesunula do e-shopů (viz bit.ly/3qLKLwD). To se projevilo v poštovních a kurýrních činnostech, kterým se během koronavirové pandemie dařilo. Rostly ve všech kvartálech minulého roku a v letošním prvním čtvrtletí dosáhly meziročního navýšení dokonce o 22,8 %. Omezení turistického ruchu se zřetelně projevilo i v dalších odvětvích s ním spojených.


Mohlo by vás zajímat: ČAP: Předpis smluvního pojistného se v 1. pololetí navýšil o 4,4 %


Například ubytování, stravování a pohostinství zahájilo rok 2020 poklesem o 10,5 % a zakončilo ho na úrovni o 58,8 % nižší než rok předchozí. Propad pokračoval i v letošním prvním čtvrtletí, kdy dosáhl 58,1 %. Odvětví ubytování bylo pandemií postiženo více nežli stravování a pohostinství. Zatímco restaurace mohly alespoň částečně kompenzovat ztráty plynoucí ze zavřených provozoven otevřením tzv. výdejního okénka, hotely či penziony takovou možnost neměly. Pokles tržeb postihl zejména ubytovací zařízení zaměřená na zahraniční klienty, kteří během pandemie do ČR téměř přestali cestovat (viz bit.ly/2UYqisL). Dalším odvětvím úzce spojeným s cestovním ruchem jsou cestovní agentury, kanceláře a jiné rezervační a související činnosti. U nich nebyl výjimečný ani pokles o více než 80 %, ve druhém čtvrtletí 2020 to bylo dokonce 93,9 %. Letošní rok započalo toto odvětví taktéž meziročním snížením tržeb o 69,9 %.

Tržby ve službách během pandemie 2Informační a komunikační služby na vzestupu

Nejméně dotčenou sekcí ekonomických činností byla sekce informační a komunikační činnosti. Do nich spadající informační činnosti rostly během celého loňského roku a o 11,8 % se v nich zvýšily tržby i v prvním čtvrtletí roku letošního. Kromě drobného zaváhání ve druhém čtvrtletí (–0,7 %) se dařilo i vydavatelským činnostem. Telekomunikační činnosti nejprve navázaly na růst z roku 2019, ale v posledním čtvrtletí 2020 se stoupající trend zlomil a obor spadl o 4,5 %. Pokles o 0,7 % pokračoval i ve čtvrtletí následujícím. Pouze ve třetím čtvrtletí 2020 a jen o 2,1 % se v ČR snížily tržby za činnosti v oblasti informačních technologií, do nichž spadá například programování nebo správa počítačového vybavení. Nejzasaženějším odvětvím sekce informačních a komunikačních činností se staly činnosti v oblasti filmů, videozáznamů a televizních programů, pořizování zvukových nahrávek a hudební vydavatelské činnosti, které během loňského a letošního prvního čtvrtletí klesaly v rozmezí od –19,1 % do –46,9 %.

Tržby ve službách během pandemie 1


 

Odborný časopis STATISTIKA&MY je k přečtení ZDE


Tomáš Harák
Odbor statistiky obchodu, dopravy, služeb, cestovního ruchu a životního prostředí
Český statistický úřad

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články